Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 18, 2019”

18 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Dumnezeu, după ce le-a vorbit odinioară în multe rânduri și în multe feluri părinților prin profeți, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în Fiul.
Evrei 1.1,2


Dumnezeul nostru este un mare Vorbitor, iar Cuvântul Său este întotdeauna puternic, eficace și minunat. Dumnezeu Fiul a vorbit și toate lucrurile au luat ființă (Evrei 1.2), după care El le susține continuu prin cuvântul puterii Sale (Evrei 1.3). Fiul este Cel prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile și tot El le ține în ființă. Ioan 1 ne spune că El, Cuvântul, este Creatorul și Susținătorul, după care ne prezintă taina nepătrunsă a întrupării Sale. Când Domnul Isus a fost format în pântecele Mariei, „Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi” (Ioan 1.14). Ca Prunc în iesle, ca Băiat în templu sau ca „ascultător până la moarte”, El a fost întotdeauna Dumnezeu adevărat.

Dumnezeu a vorbit în multe feluri, folosind diverse instrumente (Evrei 1.1), însă, la împlinirea timpurilor, El a vorbit „în Fiu” (traducerea literală, versetul 2). Înainte, El a vorbit prin evenimente, prin simboluri și imagini, prin profeți sau prin diferite alte moduri, însă, atunci când Cuvântul a devenit trup, Dumnezeu n-a mai vorbit prin instrumente, ci a vorbit El Însuși. Dumnezeu a vorbit prin Cel care este Dumnezeu: nepătrunsă taină!

În Vechiul Testament, Îngerul Domnului vorbea din partea lui Dumnezeu și totuși Domnul Însuși era Cel care vorbea. În Evanghelii, Domnul Isus, „Dumnezeu binecuvântat în veci”, a vorbit și a revelat gândurile lui Dumnezeu, însă poporul Său L-a respins (Ioan 1.11). Apoi El i-a trimis pe cei doisprezece să vorbească și să lucreze în numele Său, iar după aceea i-a trimis pe cei șaptezeci. După moartea și învierea Sa, Isus a fost glorificat. De atunci, El vorbește din cer (Evrei 12.25). Să fim atenți să-I dăm ascultare!

A. E. Bouter

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Ferice de toți câți se încred în El! – Dumnezeu este adăpostul și tăria noastră, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. – Sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești!
Psalmul 2.12; Psalmul 46.1; Rut 2.12


„Ferice de toți câți se încred în El!”

Te afli pe drum și este furtună. Ploaia curge neîncetat. Fulgerele scânteiază. Repede cauți o protecție și un loc de refugiu.

Pleacă-Ți urechea spre mine, grăbește de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea!” (Psalmul 31.2).

La cine mergem în necazul nostru?

Mai bine este să cauți adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om” (Psalmul 118.8).

Dumnezeu ne invită să ne încredem în El. În rugăciune putem vorbi cu El. Dumnezeu vrea să ne ajute și să ne dea răspuns prin Biblie, Cuvântul Său.

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune: „Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11.28).

Un puișor știe că la mama lui se simte la adăpost. De asemenea Dumnezeu dorește să ne dea sprijinul și ajutorul Său, acum și pentru veșnicie.

Dumnezeu spune prin slujitorii Lui: „Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit” (Fapte 16.31).


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ȘCOALA SUFERINȚEI – Fundația SEER

„Întristările noastre… lucrează pentru noi…” (2 Corinteni 4:17)


Contrar a ceea ce am putea crede noi, mediul ideal pentru copiii noștri nu este o viață lipsită de probleme și de încercări. Deși ne este greu să acceptăm, copiii noștri au nevoie de micile greutăți și dezamăgiri care le ies în cale. Cum vor putea ei să facă față problemelor și frustrărilor când vor fi adulți, dacă în primii lor ani din viață au fost complet lipsiți de ele? Natura ne dovedește lucrul acesta. Un copac dintr-o pădure tropicală nu are nevoie să-și adâncească rădăcinile în căutarea apei. În consecință, el este slab ancorat și poate fi doborât chiar și de cea mai slabă rafală de vânt. În schimb, copacul care crește în deșertul arid este amenințat de mediul ostil. Cum reușește să supraviețuiască? Adâncindu-și rădăcinile la 10 m. sau chiar mai mult sub pământ în căutarea apei. Prin adaptarea și acomodarea la condiții neprielnice, copacul bine înrădăcinat devine puternic și rezistent în fața tuturor intemperiilor.

Copiii noștri sunt asemenea celor două specii de copaci. Copiii care au învățat cum să-și rezolve problemele sunt mai bine ancorați și mai capabili decât cei care nu s-au confruntat niciodată cu ele. Așadar, sarcina ta nu este să elimini toate provocările cu care se confruntă copilul tău, ci să-l slujești ca un aliat de încredere, încurajându-l în frământările lui, intervenind atunci când amenințarea devine copleșitoare și fiind disponibil când se ivesc momente de criză. Tu trebuie să-i pui la dispoziție uneltele cu care să facă față problemelor și presiunilor inevitabile ale vieții. Pavel exprimă lucrul acesta în felul următor: „Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi.” Așa că, suferințele prin care trecem ne ajută să devenim mai puternici și mai rezistenți.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 5:1-13


Versetele de la 1 la 4 ne dau câteva exemple de păcate care trebuia ispăşite prin jertfă. Se pune problema unor fapte a căror gravitate probabil că nu am fi descoperit-o dacă Cuvântul, piatra de încercare a conştiinţei noastre, nu le-ar fi condamnat: omisiunea depunerii unei mărturii, contactul scurt cu ceva necurat, rostirea unor cuvinte nesocotite. Cineva poate să se facă vinovat prin păstrarea tăcerii (v.1) sau prin faptul că a spus prea mult     (v. 4). În toate aceste cazuri era necesară mărturisirea (v. 5), urmată de aducerea jertfei (v. 6). Tot aşa se pune problema în 1 Ioan 1.9, numai că acolo nu mai trebuia să se aducă jertfă a doua oară. Sângele lui Hristos este deja vărsat pentru noi înaintea lui Dumnezeu, aşa că este suficientă mărturisirea. Atunci Dumnezeu „este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”.

Versetele de la 7 la 13 iau în considerare unele deosebiri între resursele celor care aduceau jertfe. Unul oferea un miel, altul două turturele şi altul o mână de făină. Nu toţi putem aprecia în aceeaşi măsură lucrarea Domnului Isus. Dar ceea ce contează este adevărata valoare pe care o are înaintea lui Dumnezeu.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: