Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 3, 2019”

3 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Dacă se va ridica între voi un profet sau un visător de vise și-ți va da un semn sau o minune, și s-ar împlini semnul sau minunea despre care ți-a vorbit, când a zis: „Să mergem după alți dumnezei” – pe care nu i-ai cunoscut – „și să le slujim”, să nu asculți de cuvintele acelui profet sau ale acelui visător de vise; pentru că Domnul Dumnezeul vostru vă încearcă, pentru a afla dacă-L iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima voastră și cu tot sufletul vostru.
Deuteronom 13.1-3


Dumnezeu îi spusese lui Israel: „Luați seama să faceți orice lucru pe care vi-l poruncesc; să nu adăugați la el și să nu scădeți din el” (Deuteronom 12.32). Trebuie să ascultăm de adevăr. În Deuteronom 13, lui Israel îi este prezentat cazul unui om care se pretinde profet, care dă semne ce se vor împlini și care conduce poporul să se închine altor dumnezei. Ce trebuiau să facă israeliții? Să urmeze această «învățătură nouă», sau să se țină de adevărul deja revelat? Li se dau instrucțiuni clare cu privire la felul în care trebuiau să procedeze: „Să nu asculți de cuvintele acelui profet … pentru că Domnul Dumnezeul vostru vă încearcă, pentru a afla dacă-L iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru”.

Este foarte trist să vezi credincioși abătându-se de la calea adevărată fiindcă li se pare că anumite împrejurări sunt de la Dumnezeu și îi conduc în acea direcție. Ei spun că au pace în inimă sau că li se pare că Domnul îi binecuvântează mai mult făcând cutare sau cutare lucru. Cu alte cuvinte, ei au propriile lor semne și minuni care par să le confirme gândirea și felul de a vedea lucrurile. Totuși Cuvântul lui Dumnezeu rămâne piatra de încercare, iar Domnul ne pune inimile la încercare, ca să vadă dacă suntem cu adevărat atașați de El.

Domnul îngăduie să fim testați. Îl vom alege pe El, sau altceva? Această punere la probă va arăta spre ce sunt îndreptate afecțiunile inimilor noastre și ce prețuim cu adevărat. „Dacă Mă iubește cineva”, spune Domnul Isus, „va păzi cuvântul Meu” (Ioan 14.23).

A. Leclerc

 

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii Tale, decât mii de bucăți de aur și de argint.
Psalmul 119.72


Declarații remarcabile despre Biblie (1)

„Am testat timp de 40 de ani Sfânta Scriptură, iar credința mea este astăzi mai puternică decât acum 40 de ani. Toate promisiunile sunt vrednice de crezare și adevărate.”

Hudson Taylor (1832-1905), misionar în China

„Am citit aceste Scripturi sfinte regulat și, cugetând la ele, am convingerea că această Carte … cuprinde mai multă bogăție și frumusețe a limbii decât toate celelalte cărți, indiferent în ce perioadă și în ce limbă ar fi fost scrise.”

Sir William Jones (1746-1794), unul dintre cei mai mari cunoscători de limbi străine (știa 28 de limbi străine) și dintre cei mai buni cunoscători al Orientului

„Cât de sărăcăcioase, cât de demne de dispreț sunt cuvintele filosofilor noștri, cu toate contradicțiile lor, în comparație cu Biblia! Este posibil ca o carte care este așa de simplă și în același timp așa de completă, să cuprindă doar cuvintele oamenilor?”

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filosof

„Biblia este atât un document istoric unic, cât și o sursă de informații istorice demne de crezare. Ea a condus la mii de descoperiri arheologice și a dat naștere unei impresionante literaturi despre culturile vechi. Această Biblie s-a dovedit a fi adevărată oriunde s-au putut face verificări – atât în descrierea detaliilor, cât și în prezentarea marilor evenimente.”

Dave Balsinger și Charles E. Sellier, arheologi americani

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

BIRUITORI ASUPRA FRICII (2) – Fundația SEER

„Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață.” (Plângerile lui Ieremia 3:22-23)


Cardinalul J.H. Newman a spus: „Să nu-ți fie frică că viața ta se va sfârși, ci că nu va avea niciodată un început.” Dacă lași frica să pună stăpânire pe viața ta, nu vei trăi niciodată din plin. În realitate, multe dintre fricile noastre sunt nefondate. Nu crezi că e așa? Studiile arată că 95% din lucrurile de care ne temem nu au nici o bază, iar restul sunt lucruri cu care trebuie să învățăm să trăim. Poate cea mai bună abordare ar fi o atitudine pe măsura celor scrise de Gertrude Stein: „Luând în considerare cât de periculos este totul, nimic nu este cu adevărat înspăimântător.” Omenește vorbind, în viață nu există garanții. Suntem preocupați de multe lucruri care ne oferă protecție: polițe de asigurare, alarmă anti-furt, cecuri de călătorie, aspirină, umbrele, sisteme GPS și airbag-uri. Dar realitatea este că viața e plină de primejdii, de neajunsuri și de riscuri, afectându-ne sănătatea… și în cele din urmă se va termina. Așa că ar trebui s-o trăim din plin.

Shakespeare a spus: „Nu este demn pentru un fagure de miere să evite stupul din cauză că albinele înțeapă.”

Nu lăsa frica să te împiedice să crești în umblarea ta cu Domnul și continuă să te încrezi în El atunci când apare.

Există două lucruri care ne însoțesc mereu în viață: teama și credința. Și în fiecare zi din viață, o alegem fie pe una, fie pe cealaltă. Ieremia a ales credința. El a scris astfel (vers. 22-25): „Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia Ta este atât de mare! „Domnul este partea mea de moștenire” zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care-L caută.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 36:14-34


Materialele fuseseră strânse, lucrătorii fuseseră desemnaţi: va începe construcţia Cortului. În toate acestea vom avea ocazia să vedem mai multe imagini şi să desprindem învăţături noi.

Întâi sunt enumerate învelitorile. Prima, făcută din zece covoare, descrisă în v.8-13, nu putea fi văzută decât dinăuntru, la lumina sfeşnicului, când preotul era în Locul Sfânt. Tot aşa, feluritele glorii ale lui Isus pot fi înţelese şi apreciate numai în lumina Duhului Sfânt, în prezenţa lui Dumnezeu. Pe de altă parte, prin cea de-a patra învelitoare, făcută din piei de viţel de mare, cortul, spre deosebire de templele antice (şi de clădirile religioase moderne), nu prezenta în exterior nimic de natură să atragă atenţia. Aceasta ne aminteşte de Cel care „n-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, nici o înfăţişare ca să-L dorim” (Isaia 53.2; Ioan 5.41). Să ne păzească Domnul de atracţiile lumii şi de spiritul ei, să ne ferească să dorim gloriile ei trecătoare sau să ieşim în evidenţă mai mult decât Domnul nostru.

Aşezate stabil pe piedestale de argint, scândurile, imagine a celor răscumpăraţi, ne amintesc de îndemnul apostolului: „Staţi astfel tari în Domnul, preaiubiţilor!” (Filipeni 4.1).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: