Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 8, 2019”

8 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, pentru că Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Matei 11.28,29


Ce cuvinte minunate din partea unui Mântuitor plin de har, cuvinte pe care sufletul se poate odihni și se poate bucura de pace pentru totdeauna! Această odihnă a harului este deopotrivă o odihnă prezentă și o odihnă a gloriei. Orice alt temei pentru pace este fals, șubred și înșelător.

Aspirațiile nemuritoare ale sufletului pot fi satisfăcute doar prin savurarea favorii lui Dumnezeu și a dragostei divine care se găsește în Isus. Cât de necondiționată este această chemare! Toți deopotrivă sunt chemați și bineveniți. Pentru cei slabi, osteniți și apăsați există o ușă deschisă a harului. Adăpostit în El, sufletul este în siguranță pentru timp și pentru veșnicie. Pot exista, și vor fi, tulburări și necazuri temporare, însă acestea nu vor fi decât ca valurile agitate de la suprafața unui ocean în adâncurile căruia domnește cea mai adâncă liniște. Cel mântuit Îi poate cânta lui Dumnezeu: „Tu vei păzi în pace desăvârșită mintea care se sprijină pe Tine, pentru că se încrede în Tine” (Isaia 26.3).

Iar dacă pregustarea acestei odihne este atât de prețioasă, ce trebuie să fie împlinirea ei în glorie? Credința va face atunci loc vederii, iar nădejdea, împlinirii depline. Nu va mai exista păcat, nici tendință de a păcătui, nici principii latente ale răului care să tulbure liniștea veșnică. Inima se va odihni și se va bucura de Dumnezeul infinit pentru totdeauna.

J. R. MacDuff

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Domnul este lumina și mântuirea mea … Nădăjduiește în Domnul! Fii tare, încurajează-ți inima și nădăjduiește în Domnul!
Psalmul 27.1,14


Biruința este aproape

Căpitanul James Lawrence zăcea muribund pe puntea fregatei americane „Chesapeake„. Cu puțin timp înainte, la 1 iunie 1813, căpitanul fusese lovit de un glonț tras de pe un vas britanic. Marinarii, obosiți de luptă, au făcut tot ce au putut ca el să se simtă cât mai confortabil pe dușumeaua dură de lemn. Adunându-și ultimele puteri care îi mai rămăseseră, căpitanul Lawrence, privind în ochii lor, le-a spus: „Nu abandonați vasul!”. Cuvintele acelea i-au electrizat pe oamenii săi și le-au dat curaj să continue lupta. Acele puține cuvinte au devenit lozinca Marinei Statelor Unite ale Americii, care le-a adus curaj celor slabi de inimă în multe lupte. Când oamenii dădeau să fugă de focul inamic, ei erau ținuți la posturile lor prin aceste cuvinte: „Nu abandonați vasul!”.

Biruința este adesea foarte aproape de înfrângere. Succesul este de cealaltă parte a nereușitei. Astfel că, atunci când lupta este mai cruntă, trebuie să continuăm să o ducem. Biruința va veni. Dar necredința, inspirată de vrăjmașul cel vechi, Satan, șoptește: „Ce rost are să încerci? Înfrângerea este sigură! Nu vezi că eu voi câștiga? Nu vezi cât de mică este biserica ta? Nu poți spera într-o victorie. Părăsește vasul tău! Alătură-te mie! Aici este viață! Aici sunt desfătări lumești”. Să nu ne lăsăm înșelați de acest vrăjmaș de moarte al omenirii! Biruința este aproape. Să lăsăm ca lumina și mântuirea Domnului Isus să fie ținta și conținutul vieților noastre!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PREZENȚA LUI DUMNEZEU – Fundația SEER

„Cum să intre chivotul Domnului la mine?” (2 Samuel 6:9)


În Vechiul Testament, simbolul cel mai pregnant al prezenței lui Dumnezeu a fost Chivotul legământului. Oriunde se afla Chivotul, era acolo și prezența lui Dumnezeu. Putem extrage o învățătură importantă de aici: Satan dorește să îți fure simțul prezenței lui Dumnezeu! Israelul a pierdut Chivotul dintr-un motiv precis: neascultarea. Întotdeauna ne vom pierde simțul prezenței lui Dumnezeu în momentul neascultării. Ce îți spune Dumnezeu să faci sau să nu mai faci? El nu negociază, nu face compromisuri și nu trece cu vederea neascultarea; trebuie s-o rezolvi înainte de-a merge mai departe.

David a întrebat: „Cum să intre Chivotul Domnului la mine?” deoarece toate eforturile sale de a-l readuce la Ierusalim eșuaseră. Probabil că i-o fi sugerat cineva să-l pună într-un car nou. Iar altcineva – să-i pună pe Uza (al cărui nume semnifică vigoare) și pe Ahio (al cărui nume trimite la ideea de frăție) să mâne acel car (vezi v. 3). Majoritatea va fi crezut că era un plan extraordinar… dar nu și Dumnezeu! Ce ți-e și cu părerile oamenilor! David a avut cea mai bună intenție, dar aceasta nu a fost după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu spusese deja poporului Israel că acel Chivot trebuia dus pe umeri de către fiii lui Chehat în conformitate cu instrucțiunile divine date lui Moise.

Cu alte cuvinte, de către cei care știau că trebuie:

1) să trăiască o viață sfântă;

2) să trăiască în dragoste și unitate;

3) să umble în ascultare.

Ai înțeles mesajul? Dacă prețuiești prezența lui Dumnezeu în viața ta ca pe o comoară, și dacă dorești s-o aperi – aplică aceste principii!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 39:1-21


În descrierea veşmintelor sfinte ale lui Aaron se adaugă un detaliu (v. 3), care nu apare în cap. 28: firele efodului trebuia să se împletească cu fire subţiri de aur. Gloria divină a Marelui nostru Preot străluceşte între toate trăsăturile umanităţii Sale sfinte. Să le contemplăm în Evanghelii. El doarme la cârmă pe căpătâi, dar în următorul moment linişteşte vântul şi marea. Plânge la mormântul din Betania, dar aceasta tocmai înainte de a-l învia pe Lazăr. Plăteşte birul, dar cu o monedă găsită în gura unui peşte pe care El L-a creat. La fiecare pas, aurul divinităţii Sale se arată în împrejurările cele mai obişnuite ale vieţii Lui ca om, ca Om al durerii. Caracterul unitar al gloriilor lui Isus este întărit prin lănţişoare, monturi, şnururi şi inele – care realizau îmbinarea acestor veşminte unele de altele.

Cu privire la Hristos, nu putem lăsa deoparte nimic, nu putem pune la îndoială nici un adevăr în parte fără a-L nega în totul. Vai! În istoria Bisericii sunt prea multe exemple de îndrăzneţi care nu s-au temut să facă asemenea lucruri. Dumnezeu să ne ajute să recunoaştem cu mintea şi cu inima toate perfecţiunile morale, oficiale şi personale, cu care este învestit Domnul Isus!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: