Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 15, 2019”

15 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Să nu asculți de cuvintele acelui profet sau ale acelui visător de vise; pentru că Domnul Dumnezeul vostru vă încearcă, pentru a afla dacă-L iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima voastră și cu tot sufletul vostru. Voi să umblați după Domnul Dumnezeul vostru și să vă temeți de El și să păziți poruncile Lui și să ascultați de glasul Lui și să-I slujiți și să vă alipiți de El.
Deuteronom 13.3,4


Dacă un profet vestea lucruri pentru a promova alți dumnezei, iar acele lucruri chiar se întâmplau, Israel nu trebuia să asculte de cuvintele acelui profet, ci trebuia să rămână alipit de Domnul Dumnezeu.

Domnul ne pune uneori la încercare în felul acesta. El dorește să scoată la iveală ce este cu adevărat în inimile noastre. De fapt, El știe foarte bine dacă avem realitate în inimă, însă dorește ca acest lucru să fie cunoscut în exterior. Domnul vrea să umblăm cu El. Este foarte ușor, atunci când ceva nu ne convine, să găsim învățători după poftele noastre, întorcându-ne urechea de la adevăr (2 Timotei 4.3,4). Când ceva nu ne place, iar inima nu ne este cu adevărat supusă lui Hristos, putem cădea în cursa de a tăgădui încet și subtil autoritatea unor pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu, știrbind astfel lucrarea Duhului în conștiința noastră. Următorul pas este să ne convingem pe noi înșine că avem dreptate și că lucrurile merg mult mai bine în felul acesta. Așa ceva înseamnă să umblăm, să slujim și să trăim așa cum ne place nouă, nu cum Îi place Domnului.

Trebuie să dărâmăm orice raționament care se înalță împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și să respingem tot ce nu conduce către ascultarea de Hristos (2 Corinteni 10.5). Orice altceva înseamnă să ne depărtăm de la calea pe care Domnul ne-a arătat-o ca să umblăm pe ea (Deuteronom 13.5). Tot ceea ce știrbește puterea Cuvântului lui Dumnezeu asupra conștiinței noastre și este împotriva autorității lui Hristos asupra sufletelor noastre nu este de la Dumnezeu, ci de la șarpele cel vechi, de la vrăjmașul sufletelor noastre.

A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Limba este și ea un foc, o lume de nedreptăți. Ea este aceea … care întinează tot trupul și aruncă în foc cursul vieții.
Iacov 3.6


Trei site

Filosoful grec Socrate era foarte lăudat pentru înțelepciunea sa. Într-o zi s-a întâlnit cu o cunoștință care i-a spus:

— Socrate, știi ce am auzit despre unul dintre discipolii tăi?

— Stai o clipă, a replicat Socrate. Înainte să-mi spui, aș vrea să treci informația prin trei site. Prima sită e cea a adevărului. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat?

— Nu, dar am auzit și eu vorbindu-se.

— În realitate, tu nu știi dacă este adevărat sau nu. Acum să încercăm sita binelui. Ceea ce ai auzit despre discipolul meu este ceva de bine?

— Nu, dimpotrivă!

— Deci vrei să-mi spui ceva rău despre el, cu toate că nu știi dacă este adevărat.

Omul a dat din umeri, puțin stânjenit.

— A treia sită este cea a utilității. Este de folos ceea ce vrei să-mi spui?

— Nu, nu chiar…

— Dacă nu este nici adevărat, nici bine și nici de folos, de ce să-mi mai spui?


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NU TE MAI PLÂNGE DE PĂRINȚII TĂI! – Fundația SEER

„Ascultă pe tatăl tău… și nu nesocoti pe mamă-ta…” (Proverbele 23:22)


A fi părinte nu se învață la școală sau la facultate, ci „la fața locului.” Facem multe greșeli, și când vom privi în urmă la unele dintre ele ne vom rușina. Dar cu toate acestea, ne iubim copiii și ne dorim tot ce e mai bun pentru ei. Ce vreau să spun de fapt? Dacă părinții tăi te-au dezamăgit, probabil că ai răni care trebuie să se vindece. Unul din numele prin care Se prezintă Dumnezeu este: „Domnul care te vindecă.” (Iahweh-Rafa, Exodul 15:26). Dar nu te lăsa prins în capcana autocompătimirii, ajungând să-ți închipui că provii dintr-o „familie disfuncțională.” Unele familii sunt mai bune decât altele, dar toate au probleme în anumite domenii. Privește în urmă și gândește-te la circumstanțele părinților tăi și la unele provocări cu care s-au confruntat în timp ce te creșteau, și poate vei fi în stare să privești cu mai multă compasiune greșelile pe care le-au făcut. Și părinții sunt ființe omenești, la fel ca tine; sunt supuși greșelilor, la fel ca tine.

Nimeni nu este perfect. Prin faptul că dai dovadă de compasiune față de ei, vei putea arăta mai multă compasiune față de tine însuți, atunci când în mod inevitabil vei face și tu greșeli cu pruncii tăi. Și un lucru foarte important de care ar trebui să ții cont: Când copiii tăi vor vedea că ești plin de har față de părinții tăi, vor arăta la rândul lor bunătate față de tine. Așadar, dacă trebuie să-ți ierți părinții, fă-o astăzi și mergi mai departe. Nu aminti mereu de lucrul acesta. Ți-ar plăcea ca Dumnezeu să-ți reamintească mereu păcatele pentru care te-a iertat? Nu, așa-i?! Atunci încearcă să arăți același har și compasiune. Și roagă-te pentru ei! De ce? Deoarece atunci când te rogi pentru cineva, e greu să te plângi de acea persoană!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 4:1-12


Jertfa pentru păcat încheie lista jertfelor sfinte. Pe primul loc a fost pusă arderea-de-tot, partea ce revenea lui Dumnezeu din lucrarea lui Hristos, jertfa pentru nevoile păcătosului fiind prezentată ultima. Dar, se înţelege, noi trebuie să urmăm calea în sens invers. Înainte de a cunoaşte pacea şi bucuria jertfei de mulţumire şi de a înţelege ce a fost Isus în viaţa Lui pentru Dumnezeu, începem intrând în relaţie cu Cel care a suferit şi a murit pe cruce pentru a ispăşi păcatele noastre. Sângele era adus în cort ca pentru a-I aduce lui Dumnezeu dovada lucrării încheiate şi ca pentru a-i da păcătosului garanţia că este acceptat. Grăsimea fumegândă pe altar semnifică satisfacţia pe care o găseşte Dumnezeu în supunerea victimei. Pe scurt, în timp ce carnea arderii-de-tot trebuia arsă pe altar, iar cea a jertfei de pace (mulţumire) trebuia mâncată de cel care o aducea, trupurile animalelor jertfite pentru păcat trebuia arse afară din tabără.

Din cauza păcatelor pe care le-a luat asupra Lui, Isus a suferit „afară din tabără” (Evrei 13.12), departe de prezenţa Dumnezeului Celui sfânt. Verbul „a arde”, diferit de „a face să fumege”, întrebuinţat pentru grăsimi şi parfumuri, arată intensitatea judecăţii care a consumat Jertfa noastră desăvârşită (Evrei 13.11).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: