Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 21, 2019”

21 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Vedeți deci cu grijă cum umblați, nu ca neînțelepți, ci ca înțelepți, răscumpărând timpul, pentru că zilele sunt rele.

Efeseni 5.15,16


Timpul este un lucru extrem de prețios. Fiindcă este ireversibil și nu poate fi înlocuit, trebuie să fim foarte atenți cum ne petrecem zilele – și chiar minutele. Timpul este un dar de la Dumnezeu. Aceasta înseamnă că nu suntem stăpâni ai lui, ci doar administratori, iar într-o zi va trebui să dăm socoteală pentru felul în care l-am folosit. Potrivit versetului de mai sus, există doar două feluri în care îl putem folosi: ca înțelepți sau ca neînțelepți.

Să vedem mai întâi ce înseamnă să ne folosim timpul ca niște înțelepți. Cei care înțeleg că zilele lor Îi aparțin lui Dumnezeu au grijă cu privire la felul în care trăiesc. Scopul lor este să înțeleagă voia Domnului și să-și alinieze activitățile cu țelurile Lui. Pe măsură ce caută călăuzire în fiecare zi printr-o comuniune intimă cu El, prin Cuvânt și prin rugăciune, ochii lor spirituali sunt deschiși tot mai mult pentru a discerne oportunitățile puse la dispoziția lor de către Dumnezeu.

Însă cei care își folosesc timpul ca niște neînțelepți nu dau atenție felului în care trăiesc. Unii sunt neproductivi și leneși, alții trăiesc pentru propriile plăceri, însă toți ratează scopul lui Dumnezeu pentru viețile lor. Există și unii care sunt foarte ocupați și sârguincioși în lucruri care nu constituie voia lui Dumnezeu pentru ei, ceea ce face ca de asemenea timpul lor să fie irosit.

Pentru a folosi toate oportunitățile, trebuie să ne începem ziua cu Domnul, să ne supunem voii Lui și să-I cerem ca El să ne direcționeze activitățile. Niciunul dintre noi nu dorește ca, odată ajuns în cer, să descopere că, deși a fost ocupat aici cu diferite activități, a eșuat în a-și investi timpul în vederea eternității.

T. Hadley, Sr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba să nu fie defăimată. Ci, în toate privințele, arătăm că suntem niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări.

2 Corinteni 6.3,4


Puterea exemplului

Era bolnav de 12 ani și nu mai putea să meargă. Chiar și să vorbească îi venea greu. Soția lui îl îngrijea cu multă dragoste și dăruire. Amândoi erau credincioși. Deși se aflau într-o stare grea, ei se încredințau Domnului Isus. În fiecare zi venea o soră medicală și se interesa de cei doi. Avea o comportare plăcută și ei o așteptau și prețuiau vizitele ei.

Când au aflat că asistenta lor s-a îmbolnăvit și că nu mai putea veni la ei, s-au întristat foarte mult.

Erau foarte mirați, deoarece acea soră medicală părea să fie foarte sănătoasă. Atunci femeia s-a hotărât să o viziteze la clinică. Acolo a aflat că acea femeie suferea de o boală foarte grea și că nu se aștepta la însănătoșire. Dar mai mare i-a fost mirarea când, așezându-se lângă patul acelei tinere, a putut auzi mărturia ei de credință:

„Eu sunt fericită și nu îmi pare rău de nimic. Când v-am văzut zilnic întăriți și mângâiați în părtășia cu Domnul Isus Hristos, atunci am vrut să cunosc secretul dumneavoastră. Mi-am cumpărat o Biblie din care, desigur, dumneavoastră ați primit credința. Și acum Îl cunosc și eu pe Domnul Isus ca Salvatorul meu. Mărturia vieții dumneavoastră m-a condus la El”.

Vizitatoarea s-a întors foarte mișcată – dar totodată fericită – la soțul ei acasă și împreună I-au mulțumit Domnului pentru lucrarea la inima sorei medicale.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SCHIMBAREA POATE ÎNCEPE CU TINE – Fundația SEER

„Să zidești… un altar Domnului, Dumnezeului tău.” (Judecători 6:26)


Cu toții cunoaștem persoane care au făcut ceva cu adevărat rău și care au încercat să ascundă fapta sau să dea vina pe altcineva. De multe ori încercăm să ne scuzăm
spunând că slăbiciunile noastre sunt ereditare, sau încercăm să dăm vina pe trecutul nostru pentru greșelile pe care le facem: „așa am fost crescut”, „nu am știut să fac altfel”, „nu-i vina mea” etc. Uneori chiar ascundem greșelile pe care le-a făcut familia noastră în trecut, crezând că se reflectă negativ asupra noastră. Când vine vorba de educația pe care am primit-o și de arborele nostru genealogic, uneori cel mai bun lucru este să învățăm din greșelile lor! Dar prin harul lui Dumnezeu putem schimba multe cu privire la viitorul nostru.

Poate părinții tăi au trăit într-o orbire spirituală, dar tu poți umbla în lumina Cuvântului lui Dumnezeu – și îți poți lua și familia cu tine. Ghedeon, un erou al Vechiului Testament, a crescut într-o familie de închinători la idoli. De fapt, toți oamenii din cetatea lor făceau la fel. Dar Dumnezeu avea planuri pentru Ghedeon, așa că îngerul Domnului l-a vizitat într-o zi și i-a zis: „Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău… Să zidești apoi… un altar Domnului, Dumnezeului tău” (v. 25-26). Pentru Ghedeon nu era un lucru ușor, pentru că „se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate.” Când a acționat prin credință și în ascultare de Dumnezeu, oamenii din cetate au vrut să-l ucidă. Dar pentru că Ghedeon i-a spus „da” lui Dumnezeu, în ascultare, el a ajuns să schimbe întreaga familie.

Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Schimbarea în familia ta poate începe cu tine! Firește! Dacă nu cu tine, atunci cu cine altcineva?!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 7:1-21


Epistola către Romani ne învaţă că Dumnezeu a trebuit să Se ocupe de două probleme: cea a păcatelor, până la cap. 5.11, apoi de cea a păcatului, până la cap. 8. A trebuit să condamne pomul tot aşa cum a condamnat şi fructele, păcatul din firea noastră în aceeaşi măsură cu rezultatele lui. Cerând o jertfă pentru vină (fapta comisă) şi o alta pentru păcat (rădăcina acestei fapte), Dumnezeu ne învaţă că lucrarea lui Hristos răspunde la aceste două nevoi ale păcătosului.
Legea jertfei de mulţumire ilustrează condiţiile necesare pentru a fi realizată comuniunea creştină: jertfa de mulţumire era adusă ca urmare a acţiunii iertării (v.12; 1 Cor. 10.16), cu caracter voluntar (de bunăvoie), cu bucurie (v. 16; 2 Cor. 8.4), departe de orice contact cu necurăţia (v.21). În timp ce jertfele pentru păcat erau aduse pentru că cineva nu era curat, la jertfele de pace puteau avea o parte numai israeliţii care erau curaţi      (v. 19). Oricine atingea carnea jertfei pentru păcat devenea sfânt (6.27), în timp ce, invers, orice necurăţie întina jertfa de pace. Noi ne îngrijim de curăţia alimentelor noastre. Să ne îngrijim şi mai mult ca nici o necurăţie din duhul nostru să nu întrerupă comuniunea a cărei imagine este această jertfă.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: