Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 4, 2019”

4 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Și, după ce au vestit evanghelia în cetatea aceea și au făcut mulți ucenici, s-au întors … întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință și spunând că prin multe necazuri trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu.
Fapte 14.21,22


În pustie există trei feluri de necazuri sau de lucrări ale lui Dumnezeu pentru disciplinarea noastră. Mai întâi, necazul cu care ne putem lăuda – de exemplu, a suferi pentru Hristos în această lume rea. Această suferință este diferită de suferința împreună cu Hristos. Toți creștinii suferă împreună cu El, fiindcă au viața Lui, iar această viață neapărat va suferi într-o lume unde Domnul nu a gustat altceva decât suferință. Dacă suferim împreună cu El, vom și împărăți împreună cu El. Însă unii dintre copiii lui Dumnezeu suferă din pricina credincioșiei lor față de Hristos; astfel de suferințe sunt un dar.

Există apoi un al doilea fel de suferință: suferința sub care trebuie să mă smeresc și cu care deci nu mă pot lăuda. Mă refer acum la suferințele diverse care vin din cârmuirea dreaptă a lui Dumnezeu și din mâna Lui de Tată, din pricina răului pe care l-am îngăduit în căile noastre. Tatăl, care nu Se uită la fața omului, judecă pe fiecare potrivit cu faptele lui; prin urmare, trebuie să ne purtăm cu teamă în timpul călătoriei noastre prin această pustie, căci în pustie are loc disciplinarea; în ce privește poziția noastră din cer, acolo nu poate fi vorba de disciplinare. Cât de adesea uităm de această lucrare de disciplinare din partea Tatălui nostru sfânt!

În sfârșit, al treilea fel de disciplină tandră și plină de îndurare este disciplina preventivă, din pricina tendinței noastre de a ne umfla de mândrie. Domnul cunoaște bine inimile noastre; de fapt, cine altul le cunoaște mai bine decât El? Lucrarea Sa într-un suflet este adaptată temperamentului acestuia și tendinței lui specifice de a se depărta de Hristos, tendință care, într-o formă sau alta, se află în fiecare dintre noi. „Ochii Lui sunt peste cei drepți”, pentru binele lor; de aceea nici cei drepți nu trebuie să-și ia ochii de la El.

F. G. Patterson

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

M-am bucurat în calea mărturiilor Tale, ca de toate bogățiile. Mă gândesc adânc la îndrumările Tale și am sub ochi cărările Tale. Mă desfătez în orânduirile Tale și nu uit cuvântul Tău. Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale legii Tale!
Psalmul 119.14-16,18


Declarații remarcabile despre Biblie (2)

„În Biblie se găsesc adevăruri mari, care depășesc puterea noastră de înțelegere și care ne arată cât de superficială este înțelepciunea noastră limitată. Dar, în exprimările principale și fundamentale, Biblia nu este greu de înțeles.”

Charles H. Spurgeon (1834-1892), lucrător activ în campaniile de trezire spirituală

„Biblia este singurul document de informare al lui Dumnezeu, pe care îl avem în limba scrisă, omenească. De aceea, această carte este unică și absolut credibilă în totalitatea exprimărilor.

Nu știința, filosofia sau ideologia pot corecta Biblia, ci Cuvântul lui Dumnezeu este în stare să curețe sistemele noastre de gândire.”

Prof. Dr. Werner Gitt, fost director al departamentului Tehnologia Informației al PTB, Braunschweig

Este ușor să învinuim Biblia de inexactitate, dar este cu totul altceva să dovedim acest fapt.

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

BIRUITORI ASUPRA FRICII (3) – Fundația SEER

„Vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.” (Galateni 6:9)


Nu lăsa ca ceea ce nu poți face să afecteze ceea ce poți face! Impresarul de box Cus D’Amato a spus: „Eroul și lașul simt amândoi aceeași teamă, dar eroul o folosește și o proiectează asupra adversarului, în timp ce lașul fuge. E aceeași teamă; contează ceea ce faci cu ea.” Majoritatea emoțiilor negative pot fi convertite în ceva pozitiv care să te ajute să mergi mai departe în viață. Îți este frică de sărăcie? Convertește-o într-o etică a muncii. Îți este teamă de lăcomie? Convertește-o în generozitate. Îți este teamă de respingere?

Convertește-o în abilitatea de a interacționa cu oamenii. Îți este teamă de lipsa de semnificație? Convertește-o în slujirea altora. După cum a remarcat economistul Roger Babson: „Dacă lucrurile merg rău, nu merge cu ele.” În schimb, caută o modalitate nouă de a le rezolva. Viața ta se poate schimba atunci când elimini lucrul care îți produce frică și folosești acea energie pentru a face ceva care merită. Există multe lucruri în viață pe care nu le putem controla și nu avem nici un motiv întemeiat ca să ne îngrijorăm pentru ele.

Scriitorul Harold Stephens a spus: „E o mare diferență între îngrijorare și preocupare. O persoană îngrijorată vede o problemă; o persoană preocupată rezolvă o problemă.” Cum poți deveni o persoană care rezolvă probleme? Concentrându-te asupra lucrurilor pe care le poți controla. Primul dintre acestea este atitudinea. Nu uita, ceea ce ți se întâmplă ție nu este nici pe de parte la fel de important ca ceea ce se întâmplă în tine. Un al doilea lucru pe care-l poți controla este calendarul tău. Poate nu vei fi capabil să controlezi circumstanțele de astăzi, dar te poți strădui să faci planuri pentru timpul pe care îl ai. Majoritatea dintre noi ne temem de viitor… pentru că nu ne pregătim pentru el!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 36:35-38, 37:1-16


Minunata perdea care despărţea Locul Sfânt de Locul Preasfânt era susţinută pe patru stâlpi. Firea omenească a lui Hristos, aşa cum ne-o dezvăluie evangheliştii, este un subiect inepuizabil pentru adorare şi închinare. El este Mesia al lui Israel (Matei), Robul credincios (Marcu), Fiul Omului (Luca), Cel care a venit din cer (Ioan). Fiecare fir: albastru, purpuriu, stacojiu sau in subţire răsucit, fiecare aspect al firii Sale, desăvârşit în sine, se întreţese cu celelalte în chip minunat, alcătuind întregul, care este viaţa Domnului nostru Isus Hristos. Dar această viaţă, aşa frumoasă, cum era, nu ne putea aduce la Dumnezeu, ci, dimpotrivă, ea accentua adânca noastră mizerie morală. Era nevoie de moartea Lui. Şi, ca semn, chiar în momentul când Mântuitorul Îşi dădea viaţa pe cruce, Dumnezeu a rupt perdeaua, deschizând pentru închinători „calea nouă şi vie” către El (Evrei 10.20).

Apoi au fost făcute chivotul şi masa. Drugii cu care erau transportate acestea prin pustiu ne fac să ne gândim la umblarea Domnului aici, jos. Poleirea cu aur ne aminteşte de versetul din Isaia: „Ce frumoase sunt … picioarele celui ce aduce veşti bune” (52.7).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: