Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 26, 2019”

26 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Și Avram i-a zis lui Lot: … „Nu este toată țara înaintea ta? Desparte-te, te rog, de mine: dacă tu vei merge la stânga, eu voi merge la dreapta; și dacă tu la dreapta, eu voi merge la stânga”. Și Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului, că era bine udată peste tot, înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, ca grădina Domnului, ca țara Egiptului, cum mergi spre Țoar. Și Lot și-a ales pentru sine toată câmpia Iordanului.

Geneza 13.8-11


Dacă privim la Lot și la Avraam, vedem că amândoi erau sfinți ai lui Dumnezeu, însă cât de diferiți erau în ce privește umblarea în pace, în bucurie și în apropiere de El! În sensul biblic al cuvântului, Lot era un om drept, care își chinuia zilnic sufletul în Sodoma (2 Petru 2.7,8). Avraam, dimpotrivă, a umblat înaintea lui Dumnezeu.

Încercările lui Lot au fost consecințe ale alegerilor lui lumești. De-a lungul vieții sale a existat multă nesiguranță și ignoranță pe calea sa, iar judecata lui Dumnezeu a caracterizat umblarea sa. Da, el a avut credință – suficientă pentru a călători în Canaan cu Avraam – însă inima sa nu a fost îndreptată către promisiunile lui Dumnezeu, așa cum a fost a lui Avraam. Acest lucru este arătat în mod special de faptul că Lot a ales câmpiile bine udate ale Iordanului, iar Geneza 13.12 ne spune că și-a așezat cortul înspre Sodoma. Mai târziu îl vedem chiar stând la poarta Sodomei. O minte carnală acționează pe baza a ceea ce este plăcut și de dorit și încearcă să apuce cât poate din această lume. Remarcați că Scriptura niciodată nu face referire la Dumnezeu ca fiind „Dumnezeul lui Lot”!

Avraam însă își avea în așa fel inima îndreptată către promisiunile lui Dumnezeu, încât orice alt lucru pălea în comparație cu ele. El a renunțat la avantajele pământești, lăsându-l pe Lot să aleagă primul. A trăit ca străin și călător în această lume, dorind cetatea lui Dumnezeu, pe care o avea înaintea ochilor credinței. „Prin credință a locuit temporar în țara promisiunii, ca într-o țară străină, … pentru că aștepta cetatea care are temelii, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu” (Evrei 11.9,10). Calea lui Avraam a fost caracterizată peste tot de comuniunea și de apropierea lui de Dumnezeu, care l-a vizitat pe Avraam și i-a făcut cunoscut planurile Sale, iar Avraam a fost numit „prietenul lui Dumnezeu” (Iacov 2.23).

J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Luați seama deci cu amănunțime cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărând timpul.

Efeseni 5.15


Sara și Margarete Steiff – fericit cu infirmitatea (3)

Sara și Margarete Steiff – profesia (4)

— Cum se continuă istoria Margaretei Steiff după ce a încheiat școala? vrea să știe Sara de la fratele ei, care tocmai o vizitează la spital.

— Margarete a dorit să devină croitoreasă, povestește Tim. Ea a mers la o școală de croitorie.

Cu toate că trebuia să depună mult mai mult efort decât celelalte fete, ea a învățat să mânuiască bine acul și ața. Împreună cu surorile ei a deschis o croitorie în casa părintească, pe care mai târziu – când surorile ei au avut familiile lor – a condus-o singură. Croitoria mergea bine, astfel încât a putut fi obținută prima mașină de cusut din oraș.

Într-o zi, Margarete a descoperit într-o revistă modelul pentru o perniță de ace, care arăta ca un mic elefant. Ea a cusut câteva exemplare pentru nepoatele și nepoții ei, care le foloseau mai degrabă la joacă. Și alți părinți au cumpărat asemenea elefanți pentru copiii lor.

Margarete primea tot mai multe comenzi și a început să realizeze și alte animale, ca măgari, pisici și cămile. Fabrica ei mică se dezvolta mereu și Margarete a trebuit să angajeze noi croitorese. Fratele ei i-a construit o casă mare pentru această afacere, unde Margarete a putut să și locuiască.

Sara este foarte impresionată.

— Margarete Steiff nu s-a lăsat dusă de val, ci, în ciuda infirmității, a făcut planuri și le-a realizat.

Tim aprobă.

— Exact. Noi doi nu vom întemeia probabil vreodată o firmă, dar putem totuși să trăim orientați spre un scop.

— Ce vrei să spui?

— Ca oameni credincioși, avem scopul de a trăi spre onoarea lui Dumnezeu. El ne dăruiește în fiecare zi un timp liber, pe care noi ori îl irosim și îl umplem cu lucruri neînsemnate, ori îl folosim pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Sa. Biblia numește aceasta „răscumpărați timpul”.

Cum poți „să răscumperi” astăzi timpul tău?

continuare pe 29 iunie


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

IEȘI DIN TIPARE! – Fundația SEER

„Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Romani 8:31)


     Pentru familia sa, David nu avea să fie niciodată altceva decât un păstor (vezi 1 Samuel 16:11-12). Dar în ochii lui Dumnezeu, el era următorul împărat al lui Israel. E uimitor cum ne cataloghează oamenii încă din momentul nașterii. Cineva va spune că „arăți exact ca el sau ca ea”, ori va încerca să te convingă că ești doar „un elev mediocru”, sau doar o „femeie ștearsă.” Și fără să-ți dai seama, ajungi să crezi evaluările și opiniile lor. Este evident faptul că unii l-au considerat pe Timotei prea tânăr ca să fie lider. De aceea Pavel i-a scris și i-a zis: „Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea” (1 Timotei 4:12).

Lista pe care ne-am făcut-o cu defectele pe care le acuzăm la alții poate fi dură și neiertătoare. Ea include lucruri precum a fi sărac, needucat, redus, urât ori diferit din punct de vedere etnic. Luăm în considerare până și greșelile prostești pe care le-au făcut cu ani în urmă. Întreabă-te: ți-ar plăcea să fii măsurat cu aceeași unitate de măsură? Eram sigur că nu ți-ar plăcea!

Când Adam Clarke, unul dintre cei mai prolifici teologi britanici ai secolului al optsprezecelea, era tânăr, tatăl lui i-a zis învățătorului său că nu crede că fiul său se va descurca prea bine la școală. Dascălul i-a răspuns: „Mie mi se pare că e foarte deștept.” Adam a auzit aceste vorbe… și ele i-au schimbat viața; cuvintele pline de optimism ale profesorului l-au scos din tiparul în care-l așezase tatăl său. Clarke a trăit până la șaptezeci și doi de ani, a devenit un bine-cunoscut lucrător metodist, și a lăsat lumii unul dintre cele mai bune comentarii biblice.

Așadar, scapă de etichetele și de gândurile care-ți limitează viața, și începe să visezi. „Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” Când Dumnezeu este cu tine, te poți ridica deasupra tuturor!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 10:1-20


În capitolul 9 ne-a fost amintit faptul că preoţii luaţi „dintre oameni” pot păcătui. Nu este nevoie să mergem prea departe pentru a verifica acest adevăr trist. De fiecare dată când Dumnezeu l-a pus pe om într-o nouă relaţie, acesta s-a dovedit incapabil să facă faţă. Până aici totul fusese îndeplinit „cum poruncise Domnul” (expresie care se repetă de 14 ori în capitolele 8 şi 9). Dar acum Nadab şi Abihu, fiii cei mari ai lui Aaron, fac ceva „ce nu le poruncise El” (v.1). Abia fuseseră consacraţi şi au şi adus „înaintea Domnului foc străin”, neluat de pe altar. Pedeapsa severă care a urmat ne aminteşte de cât de grav este să substituim Cuvântul lui Dumnezeu prin voinţa noastră (în 2 Samuel 6.3 … transportarea chivotului pe un car nou a avut ca urmare moartea lui Uza).

Tot astfel, gândurile cărnii, ca şi tot ce excită (băuturi tari) sentimentele ei, nu trebuie tolerate în închinarea adusă lui Dumnezeu. Dispreţul manifestat faţă de adevăruri cunoscute îl aduce pe călcătorul de lege sub guvernarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, aşa cum arată sfârşitul acestui capitol, Domnul este plin de îndurare faţă de cei neştiutori şi răi, care au rătăcit calea, ca şi faţă de cei care se pleacă sub disciplina Lui.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: