Mana Zilnica

Mana Zilnica

9 Decembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Ocara mi-a frânt inima și sunt copleșit; și am așteptat compătimire, dar degeaba, și mângâietori, dar n-am găsit niciunul.
Psalmul 69.20

Toți cei care mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap: „Se încrede în Domnul, să-l scape, să-l salveze, pentru că Își găsește plăcerea în el!”.
Psalmul 22.7,8

Satan s-a împotrivit Domnului cu toată ura și puterea sa. După nașterea Lui, Satan a încercat să-L omoare. La începutul slujirii Sale publice, Satan L-a ispitit, după care și-a continuat atacurile atunci când Domnul era pe cruce. Vrăjmașii Lui au spus: „S-a încrezut în Dumnezeu; să-L elibereze acum, dacă Îl vrea pe El”. Domnul însă Și-a menținut încrederea în Dumnezeu. Domnul a fost lepădat de conducătorii religioși, de aceia care ar fi trebuit să fie primii care să-L recunoască și să-L primească. Ei însă au fost cei care au complotat împotriva Lui și L-au respins. Ei au fost cei care L-au batjocorit: „Pe alții i-a mântuit; pe Sine Însuși nu Se poate mântui”. Oamenii din popor, cei pe care îi slujise într-un mod atât de minunat, treceau, își clătinau capetele și spunea: „Tu, care dărâmi templul și îl zidești în trei zile, mântuiește-Te pe Tine Însuți!”. Cei puși în cârmuire L-au lepădat și ei. Pilat, Irod și soldații, cu toții L-au batjocorit. Soldații I-au pus o coroană de spini pe cap, au îngenuncheat înaintea Lui și au spus: „Dacă ești Împăratul iudeilor, mântuiește-Te pe Tine Însuți!”. Cei care erau răstigniți împreună cu El I-au zis: „Dacă ești Tu Hristosul, mântuiește-Te pe Tine Însuți și mântuiește-ne și pe noi!”. În timpul vieții, El nu a avut un loc unde să-Și plece capul, apoi a fost răstignit între cer și pământ. Omul nu L-a vrut. Mai mult însă, Dumnezeu Însuși L-a părăsit acolo – „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”. Prin toate acestea însă, Domnul Isus Și-a menținut încrederea deplină în Dumnezeu. Să nu ne pierdem nici noi încrederea în Dumnezeu, chiar și atunci când alții ne părăsesc sau ne dezamăgesc, fiindcă Dumnezeu este întotdeauna cu noi!

A Blok


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

„Uitați-vă dar cu luare-aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine…”
Evrei 12.3

Marea împotrivire

Când privirea credinței noastre se apleacă asupra scrierilor sfinte, găsește la tot pasul Persoana măreață a Domnului Isus Hristos. Încă de la venirea Sa pe pământ, oamenii necredincioși L-au întâmpinat cu o mare împotrivire. Fiul lui Dumnezeu a venit să salveze creatura Sa, dar nu a fost primit. El a avut parte doar de împotrivire, dispreț, insulte, acuzații, scuipări, lovituri de bici, iar în final a fost pus pe cruce! Oamenii și conducătorii lor i-au întors rău pentru bine. Această primire îngrozitoare a fost o insultă nu numai pentru Domnul și Mântuitorul nostru, dar și pentru Dumnezeu care L-a trimis. În pilda din Marcu 12, proprietarul viei spunea: „Vor primi cu cinste pe fiul meu.”

Din nefericire însă, nu a fost așa. Domnul Isus a fost urât, respins, crucificat. Dar cu toată această împotrivire a oamenilor față de Sine, Mântuitorul nu S-a temut de mânia oamenilor, nici nu a căutat bunăvoința mulțimii. Domnul nu S-a ferit să spună adevărul din pricina vorbirii de rău. Iată pentru ce toate cuvintele și lucrările Domnului au purtat pecetea înălțimii șia tăriei Sale sfinte!

Pe acest adorabil Mântuitor să-L privim în lucrarea Sa de ascultare, de cinstire a Tatălui ceresc, de mântuire a oamenilor  pierduți  în  păcat  și  fărădelege!  Domnul  Isus Hristos este Unic în toată lucrarea Sa și Lui i se cuvine toată lauda și închinarea noastră.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

UNDE LOCUIEȘTI TU ÎN PREZENT?

„Iar a Celui ce … poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, … să fie
slava … în vecii vecilor!” (Efeseni 3:20-21)

Călătoria poporului Israel din Egipt înspre Țara promisă ilustrează trei locuri în care poți alege să trăiești:

1) Locul unde nu-i îndeajuns sau suficient. Ca robi ai Egiptului, ei au fost obligați să depindă întru totul de faraon. Atunci când trebuie să depinzi de oricine, dar nu de Dumnezeu, nu ești cu adevărat liber. Până nu înțelegi că Dumnezeu este Cel care îți poartă de grijă, vei trăi cu mentalitatea că nu ai destul. Ilie se afla pe malul unui râu în toiul foametei și corbii i-au adus carne în fiecare zi. Apoi, într-o zi, corbii nu au mai venit, iar râulețul a secat. De ce? Dumnezeu a secat un izvor temporar pentru a-l readuce pe Ilie la adevăratul izvor. Să pricepem un lucru: indiferent care este persoana sau lucrul pe care Dumnezeu îl folosește Dumnezeu este sursa ta. El este numit „Iehova Jireh”, care înseamnă „Domnul va purta de grijă.”

2) Locul suficienței. În pustie, Israelul avea mană suficientă pentru o singură zi. Nu e distractiv să te zbați pentru supraviețuire. Dar apreciem lucrul pentru care ne zbatem și învățăm să ne încredem mai mult în Dumnezeu. În plus, după ce treci prin astfel de perioade, în noi se formează tenacitatea de a merge înainte spre lucruri mai bune.

3) Locul abundenței Planul lui Dumnezeu pentru Israel a fost „o ţară … unde nu vei duce lipsă de nimic.” (Deuteronom 8:9). Și scopul Său pentru tine este să duci o viață din abundență în toate domeniile ei (2 Corinteni 9:8). Oare lucrul acesta se întâmplă pentru a agonisi? Nu, ci pentru a-i binecuvânta pe alții și a-ți duce la îndeplinire misiunea vieții. Așa că ia în considerare acest verset: „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava.” Amin?


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Apocalipsa 4.1-11

Aici începe cea de-a treia parte a cărţii, anunţată în capitolul 1.19. Bineînţeles, toate detaliile viziunii sunt de înţeles într-un sens simbolic. În mod sigur, în cer nu vom vedea niciun tron material; acesta este, simplu, marca guvernării imperiale. Totuşi, interpretarea acestor simboluri nu este nicidecum lăsată în seama imaginaţiei noastre; ne este dată chiar în Biblie, în alte pasaje.

Pentru a contempla aceste lucruri care „trebuie să aibă loc” curând (după ce Biserica va fi răpită), apostolul este invitat să se suie în cer. Şi creştinul trebuie întotdeauna să privească evenimentele de pe pământ dintr-o poziţie cerească, pentru a le vedea în adevărata lor perspectivă, avându-L pe Hristos în centru.

Potrivit promisiunii făcute Filadelfiei, răscumpăraţii Domnului vor fi feriţi de ceasul încercării. Atunci când încercarea vine peste lume (cap. 6), pe răscumpăraţi îi vedem deja strânşi în glorie. Ei sunt reprezentaţi prin cei douăzeci şi patru de bătrâni care se prosternează aruncându-şi cununile înaintea tronului. Ei Îl celebrează pe Dumnezeul Creator, iar în capitolul 5 îl vor adora pe Dumnezeul Răscumpărător.

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: