Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 4, 2018”

4 Decembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Ochiul nu poate spune mâinii: „Nu am nevoie de tine”; sau, din nou, capul, picioarelor: „Nu am nevoie de voi”. Ba mai mult, mădularele trupului care par a fi mai slabe sunt necesare.
1 Corinteni 12.21,22

Toate mădularele Trupului au nevoie unele de altele. Vedem acest lucru la trupul nostru omenesc. Dacă suferim pierderea – chiar și doar pentru un timp – a celui mai neînsemnat dintre mădularele noastre, ce disconfort și ce suferință este pentru întregul trup! La fel, Duhul lui Dumnezeu dorește să simțim nevoia după fiecare mădular al Trupului lui Hristos. Acest simțământ ar trebui să guverneze atitudinea noastră față de toți credincioșii. Nu putem fi independenți unii de alții, iar starea Adunării astăzi nu este altceva decât consecința neglijării acestui aspect. Binele nostru – binele tuturor, de fapt – stă în a recunoaște nevoia pe care o avem unii de alții, nu în a fi de acord să ne separăm de dragul de a nu ne tulbura reciproc atunci când avem idei diferite. Ceea ce a unit Dumnezeu – putem folosi acest verset și în cazul Trupului lui Hristos – omul să nu despartă! Nu putem fi îndeajuns de mulțumitori pentru faptul că unitatea Trupului nu poate fi distrusă, deși, din punct de vedere exterior, există atâta divizare. Totuși nu trebuie niciodată să uităm de responsabilitatea noastră și cu siguranță că am avea mai multă putere în mărturia noastră către sufletele care nu cunosc acest adevăr binecuvântat, dacă l-am aborda într-un duh potrivit, conștienți de faptul că fiecare credincios în parte este necesar pentru gloria Capului, pentru menținerea unității Trupului pe pământ și pentru binecuvântarea tuturor celorlalte mădulare. Așa cum se întâmplă cu membrii unei familii, care sunt întristați din cauză că unii dintre ei lipsesc din casă și care nu pot fi fericiți până când aceștia nu se întorc, tot așa ar trebui să ne simțim și noi, atunci când ne gândim la mulțimea de credincioși care rătăcesc încoace și încolo, fără să țină seama de responsabilitatea pe care o au față de celelalte mădulare din Trupul lui Hristos.

Fie ca acest adevăr să apese pe inimile tuturor sfinților cu o putere care să-i despartă de tot ceea ce se opune voii Domnului, aducându-i pe toți împreună pe terenul unității Trupului lui Hristos!

E Dennett


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Oricine n-a fost găsit scris în Cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc.”
Apocalipsa 20.15

Aveți nevoie urgentă de Isus Hristos!

Năzuiți după pace, bucurie și fericire. Dar rămâneți gol, nu găsiți împăcare adevărată. Neliniștea și teama nu vă duc spre o țintă.

Anunțurile despre spargeri, războaie, crize și catastrofe răspândesc tot mereu groaza. Frica permanentă de necunoscut, de ziua de mâine nu poate fi înlăturată.

Sfârșitul perioadei noastre de timp stă înaintea noastră. Domnul Isus Hristos va veni curând pentru a duce acasă, în patria cerească, pe toți oamenii care cred în EL și s-au lăsat salvați de El.

„Şi după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi” (Ioan 14.3).

Veți fi și dumneavoastră acolo?

Noi trăim astăzi încă în timpul de har! Dar în curând vine ziua judecății pentru toți care L-au refuzat pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aceștia vor primi osânda și vor fi în depărtare veșnică de Dumnezeu.

„Oricine n-a fost găsit scris în Cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc” (Apocalipsa 20.15).

„Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua” (Apocalipsa 21.8).


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ FACI FAȚĂ DEPRESIEI

„Cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele” (Ieremia 15:16)

Chiar și oamenii din vremurile biblice sau confruntat cu depresia.

Ilie a spus: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul” (1 Împărați 19:4).

Iov a spus: „M-am dezgustat de viaţă” (Iov 10:1).

David a scris: „Îmi este mâhnit sufletul în mine” (Psalmul 42:6).

Când ai depresie clinică trebuie să cauți ajutor de specialitate. Însă depresia despre care vorbim noi aici, este aceea când motivația ta este secătuită, când dorința ta de a-L urma pe Dumnezeu a dispărut, când ai devenit acru în conversații, când ești orb față de binecuvântare, când ai un entuziasm forțat și când ești în ceață în ceea ce privește viitorul.

Iată câteva cauze posibile:

1) Păcatul. Păcatul este ca o piatră care ți-a intrat în pantof; nu ai liniște până n-o scoți afară. Nici o vacanță, nici o schimbare a locului de muncă sau a relațiilor și nici un doctor nu îl poate vindeca. Doar sângele Domnului Isus îl poate curăța (vezi 1 Ioan 1:7).

2) Lăcomia. Obsesia regelui Ahab de a pune mâna pe via lui Nabot l-a făcut nefericit și i-a afectat întreaga familie. (vezi 1 Împărați 21:4).

3) Comparațiile. Compararea ta constantă cu ceilalți te va deprima (vezi 2 Corinteni 10:12).

4) Vorbirea negativistă. „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii” (Proverbe 18:21).

5) Oboseala. Domnul Isus și-a chemat ucenicii la o parte ca să se odihnească. De ce? Pentru că El a știut că atunci când se instalează oboseala, credința te părăsește (vezi Marcu 6:31).

6) Neiertarea. Când refuzi să ierți pe cineva, e ca și cum ai avea o pată pe cuget.

Așadar, care este remediul contra depresiei? Rugăciunea și citirea Scripturii. Ieremia, atunci când s-a luptat cu depresia, a scris: „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele.”

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Apocalipsa 1.12-20

Fiul Omului, care aici apare în atributele dreptăţii sfinte şi neînduplecate, să fie oare Isus cel umil din evanghelii, Mântuitorul nostru blând şi bun? Odinioară Ioan s-a plecat la pieptul Lui cu încredere (Ioan 13.25). Aici cade la picioarele Sale ca mort. Ce contrast!

Nu trebuie să uităm de această latură a gloriei lui Hristos: Tatăl I-a dat toată judecata Fiului (Ioan 5.22); şi această judecată trebuie să se exercite în viitor asupra celor care nu vor fi crezut (cap. 19 şi 20). Însă de acum, cât timp Biserica este pe pământ, El ia cunoştinţă de starea fiecăreia dintre adunările Lui de pe pământ (cele şapte sfeşnice de aur care trebuie să strălucească în absenţa Lui). Da, Domnul poate ierta totul. El a murit şi a înviat pentru a ne da iertarea şi viaţa (v. 18). Însă El nu poate trece nimic cu vederea. Ochii Lui sunt ca o flacără de foc; nimic nu-I scapă (cap. 2.18; 19.12).

Versetul 19 ne oferă planul general al cărţii:

1. lucrurile pe care le-ai văzut această apariţie solemnă a Domnului în glorie (cap. 1.12);

2. lucrurile care sunt istoria actuală a Bisericii în responsabilitate (capitolele 2 şi 3);

3. lucrurile care vor fi după acestea evenimentele profetice care se vor împlini după răpirea Bisericii (capitolele 4-22).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: