Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 23, 2018”

23 Decembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și, deschizându-și comorile, I-au adus daruri: aur și tămâie și smirnă.
Matei 2.11

Darurile magilor – Smirnă

Smirna este o rășină extrasă dintr-o plantă care crește în Arabia, folosită ca parfum, în mod special pentru îmbălsămarea morților. Este interesant de știut că această rășină apare pe plantă sub forma unor lacrimi. Smirna este adesea asociată cu moartea, iar în Scriptură ea este un simbol al suferinței și al morții. Adunarea cu acest nume, în Apocalipsa 2.10, este îndemnată să nu se teamă de lucrurile pe care avea să le sufere și să fie credincioasă până la moarte.

Prima menționare a smirnei în Biblie se găsește în Geneza 37.25. Ea era unul dintre lucrurile transportate de caravana ismaeliților care l-au cumpărat pe Iosif și care l-au dus ca rob în Egipt. Este izbitor faptul că smirna este prima oară menționată în legătură cu Iosif, care a fost urât și lepădat de frații săi, iar apoi vândut pentru douăzeci de arginți. Ce imagine minunată a Domnului nostru!

Când Domnul Isus a fost pe cruce, I s-a dat smirnă amestecată cu vin (ca anestezic), însă El a refuzat s-o bea (Marcu 15.23). Nicodim a adus o sută de măsuri de smirnă și aloe pentru înmormântarea lui Hristos (Ioan 19.39). Darul magilor arăta clar că Domnul avea să sufere și să moară. Solomon descrie dorința Mirelui: „Până la răcoarea zilei și până fug umbrele, voi veni la muntele de smirnă și la dealul de tămâie” (Cântarea Cântărilor 4.6). Ce imagine minunată ne prezintă acest munte: prezența lui Hristos în mijlocul nostru, atunci când ne amintim de El, până la venirea Lui! Primul lucru pe care magii l-au făcut la vederea lui Hristos a fost să se arunce la pământ și să închine înaintea Lui. Acesta este și privilegiul nostru!

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.”
Luca 2.11

Naşterea Mântuitorului

Vestea îngerului ne vorbește astăzi tot așa ca și păstorilor de altădată: Fiul lui Dumnezeu a devenit Om, pentru a deveni Mântuitorul nostru!

El a venit pe lume la Betleem ca și copil de părinți săraci. Cum s-a întâmplat, citim în Biblie: Maria „a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfășat în scutece și L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei” (Luca 2.7). Mântuitorul era acum aici, dar El aproape că nu a fost băgat în seamă.

Mai târziu nu a fost mai bine. Când Isus Hristos a trăit în Israel și a lucrat, a trebuit să afle că cei mai mulți oameni nu L-au dorit. Ei au respins harul Său și la sfârșit L-au pus pe o cruce.

Astăzi nu este altfel. Oamenii sărbătoresc pe întreg pământul Crăciunul. Dar câți se gândesc într-adevăr că Isus Hristos a fost născut, pentru a muri pentru noi? Numai prin moartea Lui la cruce, Fiul lui Dumnezeu a putut deveni Salvatorul nostru. El a trebuit să moară, pentru ca fiecare care crede în El să nu piară, ci să primească viață veșnică.

O altă cale a mântuirii nu există. De aceea se adresează încă o dată fiecăruia personal întrebarea: „Este Domnul Isus, Mântuitorul meu? Cred că El a murit pentru păcatele mele la cruce?”

El Se bucură și astăzi – de la venirea Sa în lume au trecut mai mult de 2.000 de ani – de fiecare om care se pocăiește și Îl acceptă ca Mântuitorul lui!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SECRETE ALE STĂPÂNIRII DE SINE (7)

„Umblaţi cârmuiţi de Duhul” (Galateni 5:16)

Ultimul pas și cel mai important spre o bună stăpânire de sine este să fii dependent de puterea lui Dumnezeu care te va ajuta. „Umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.”

Ordinea cuvintelor din acest verset este foarte importantă. „Umblați cârmuiți de Duhul” – aceasta este prima parte – „și nu împliniți poftele firii pământești.”

Vom observa că versetul nu ne spune că nu vom avea astfel de pofte. Oamenii umpluți de Duhul experimentează și ei pofte ale firii, însă acestea nu le aduc împlinire.

De obicei noi inversăm lucrurile. Noi spunem: „Nu sunt destul de bun pentru a avea Duhul lui Dumnezeu în viața mea. Când voi avea o purtare demnă, Îl voi lăsa pe Duhul Sfânt să-mi controleze viața.” Dumnezeu nu spune: „Îmbunătățește-ți comportamentul și apoi te voi ajuta.” El spune: „Lasă Duhul Meu cel Sfânt să te stăpânească în timp ce te lupți cu problema. Eu te voi ajuta să te schimbi.” Ordinea spune totul.

Noi nu vom spune „Prima dată mă fac bine și apoi merg la doctor.” E absurd!

Ai nevoie de Hristos în viața ta acum! El are puterea de a te ajuta să te schimbi. Tu spui: „Dar îmi place să fac lucrul acesta.” Asta pentru că sunt „plăcerile de o clipă ale păcatului” (Evrei 11:25). Nici unul dintre noi nu ar păcătui dacă păcatul ne-ar face imediat nefericiți.

Nu-L căuta pe Dumnezeu pentru a-ți anula apetitul pentru păcat; cere-I puterea de a învinge acest apetit. „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” (Filipeni 2:13). În acest fel vei primi dorința și puterea de a face ce este bine.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Apocalipsa 18.1-13

Aceste viziuni pot fi comparate cu o serie de diapozitive care prezintă aceleaşi tablouri sau evenimente din perspective şi iluminări diferite. Prăbuşirea Babilonului este privită aici ca fiind împlinită direct de Domnul Dumnezeu (v. 8, 20). Dar, înainte de aceasta, a răsunat o poruncă: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu” (v. 4; comp. cu profeţia lui Ieremia împotriva Babilonului istoric: cap. 51.7,8,37,45).

Această chemare se face auzită chiar astăzi: „Ieşiţi din mijlocul lor şi fiţi despărţiţi, spune Domnul” (2 Corinteni 6.17). Fiecare copil al lui Dumnezeu este invitat să se despartă în întregime de lumea religioasă cu principii amestecate, a cărei stare finală ne este prezentată aici (comp. cu Numeri 16.26). Unii ne vor acuza de lipsă de dragoste, că suntem înguşti şi sub imboldul unui spirit de superioritate. Esenţialul este însă să ascultăm de Domnul.

Versetele 12 şi 13 întocmesc lunga listă a tot ce se află în lume, studiate pentru satisfacerea multiplelor pofte ale oamenilor (1 Ioan 2.16,17). Lista se deschide cu ceea ce este cel mai preţuit: aurul, şi se încheie cu ceea ce are valoarea cea mai mică în ochii acestei false Biserici, dar care are atâta preţ pentru Dumnezeu: sufletele oamenilor.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: