Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 22, 2018”

22 Decembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și, deschizându-și comorile, I-au adus daruri: aur și tămâie și smirnă.
Matei 2.11

Darurile magilor – Tămâie

Prima menționare a unui lucru în Biblie este importantă pentru înțelegerea semnificației lucrului respectiv, iar tămâia este menționat prima dată în Exod 30.34, unde vedem că era unul dintre ingredientele folosite pentru acea tămâie preasfântă, folosită în cortul întâlnirii, iar mai târziu, în templu. Ea era în mod exclusiv pentru Domnul, după cum este scris: „Oricine va face tămâie asemenea ei, ca s-o miroasă, va fi nimicit din poporul său” (Exod 30.38). Tămâia trebuia pisată mărunt – o imagine a perfecțiunii lui Hristos. Cu privire la această descriere a tămâii, C. H. Mackintosh a scris: «Fiecare trăsătură a excelenței morale și-a găsit locul potrivit și perfecta măsură în Hristos. Nici o calitate nu a înlocuit-o pe alta și nu s-a amestecat cu alta; totul a fost perfect echilibrat, pur și sfânt, înălțând o mireasmă pe care nimeni n-a putut-o aprecia, decât Dumnezeu».

Tămâia era de asemenea adusă împreună cu darul de mâncare, simbol bine cunoscut al umanității sfinte și lipsite de păcat a Domnului Isus (Levitic 2.1,2). Acest lucru este plin de semnificație. Adusă împreună cu darul de mâncare, tămâia trebuia să fie în întregime a Domnului. Semnificația tămâii în legătură cu darul de mâncare este prin urmare limpede: tot ceea ce Domnul Isus a făcut în această lume ca Om a fost perfect plăcut lui Dumnezeu.

Poate că magii nu cunoșteau aceste semnificații ale tămâii pe care au adus-o în dar, însă cu siguranță că au fost călăuziți de Dumnezeu s-o aducă. Împăratul divin avea să crească și orice gând, faptă și cuvânt al Lui aveau să fie de o mireasmă plăcută pentru Dumnezeu.

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …Cine nu cinstește pe Fiul nu cinstește pe Tatăl, care L-a trimis.”
Ioan 5.23

Cinstirea Fiului

Mulți oameni sunt gata să creadă că există un Dumnezeu, o anumită ființă mai înaltă, care stă deasupra tuturor. Mai departe nu merge dispoziția lor, și de aceea nu au o adevărată cunoștință despre Dumnezeu. La acești oameni nu poate fi vorba despre o credință în adevăratul sens al cuvântului. Alții sunt gata să creadă că acest Dumnezeu este Creatorul întregului univers. Dar gândul că El Se interesează de creaturile Lui, îl alungă de la ei arătând spre mărimea universului și nimicnicia creaturii de om. De aceea credința lor nu îi ajută la nimic. Iar alții cred în autoritatea lui Dumnezeu și că El va judeca odată lumea. De aceea ei se străduiesc să facă binele și speră la o judecată mai blândă. Dar și credința lor nu îi poate salva.

Dacă un om vrea să vadă într-adevăr clar lucrurile privitoare la Dumnezeu, atunci ajutorul poate veni numai de la Dumnezeu. Şi El ni l-a dăruit! El L-a trimis pe Fiul Său Isus Hristos în lume, ca noi să putem recunoaște cine și cum este Dumnezeu: „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (Ioan 1.18). Nu se poate să crezi în adevăratul Dumnezeu și să-L refuzi pe Isus Hristos sau să tăgăduiești Ființa Sa dumnezeiască. Niciun om, niciun întemeietor de religie nu poate să ne dezvăluie pe Dumnezeu. Aceasta poate numai Unul, Acela care „a ieșit de la Tatăl”, care vorbește din cunoștința Sa când vorbește despre Dumnezeu. Cine vrea să-L onoreze pe Dumnezeu, nu poate trece pe lângă Isus Hristos, Domnul, căci „El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică” (1 Ioan 5.20).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SECRETE ALE STĂPÂNIRII DE SINE (6)

„Să nu daţi prilej diavolului.” (Efeseni 4:27)

Un alt pas spre o mai bună stăpânire de sine este să eviți lucrurile care te ispitesc. Stai departe de situațiile care îți slăbesc stăpânirea de sine. Dacă nu vrei să fii înțepat, stai departe de albine.

Evită situațiile care știi că vor provoca ispite în viața ta.

Nu ține ciocolată în dulap dacă încerci să slăbești.

Nu-ți face carduri de cumpărături dacă faci cumpărături necontrolate.

Scapă de accesul la pornografie dacă te lupți să scapi de ea.

Dacă ești adolescent, momentul potrivit de a te gândi la stăpânirea de sine nu este atunci când ești în mașină singur cu cineva care te ispitește.

Deci, ce trebuie să eviți? Sau care este lucrul de care trebuie să scapi Reviste? Cărți? DVD-uri? O relație?

Biblia spune: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune” (1 Corinteni 15:33).

Evită oamenii și situațiile care te ispitesc. Poate trebuie să-ți schimbi locul de muncă pentru că ai o relație acolo care este nepotrivită și dăunătoare pentru tine. E o măsură drastică, însă probabil ai nevoie de ceva drastic pentru a evita lucrul care te ispitește în acest moment.

Dacă ai trăit ani de zile repetând aceeași greșeală, a sosit timpul să fii sincer. E timpul să te rogi „Doamne, nu sunt destul de puternic pentru a rezista singur în fața acestei ispite. Ajută-mă!” Și El o va face!

„Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi a pus picioarele pe stâncă, şi mi-a întărit paşii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.” (Psalmul 40:1-3)

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Apocalipsa 17.1-18

Ultima cupă conţine judecata Babilonului (cap. 16.19), subiect detaliat în capitolele 17 şi 18. Este vorba despre Biserica apostată, de marea creştinătate de nume, din care toţi adevăraţii copii ai lui Dumnezeu vor fi fost luaţi la venirea Domnului. Necredincioasă lui Hristos, ea s-a stricat prin alianţe necurate cu lumea şi cu idolii ei. „Stricăciunea celor mai bune este cea mai rea stricăciune.” Această prostituată este aşezată pe fiară, puterea ei întemeindu-se pe puterea politică (v. 3).

Cu toate că Isus a declarat: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta” (Ioan 18.36), ea totuşi revendică stăpânirea asupra pământului. Pe deasupra, ea persecută şi omoară pe adevăraţii sfinţi (v. 6). În faţa acestui spectacol, apostolul este cuprins de o adâncă uimire. Chiar aşa să ajungă Biserica responsabilă? Da, istoria ei de-a lungul secolelor a confirmat cu prisosinţă aceasta, aşteptând forma finală, care este descrisă aici. Versetele 16 şi 17 ne învaţă însă cum va pieri această mamă a spurcăciunilor. Va avea soarta pe care ea însăşi le-a pricinuit-o martorilor lui Isus, expresie în care se poate discerne întreaga tandreţe a inimii lui Dumnezeu (v. 6; vezi şi cap. 2.13).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: