Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 17, 2018”

17 Decembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Pentru că săracii nu vor lipsi în țara ta, de aceea îți poruncesc, zicând: „Deschide-ți mâna larg față de fratele tău, față de cel nevoiaș al tău și față de săracul din țara ta”. Deuteronom 15.11

Ferice de cel care-l înțelege pe sărac! În ziua răului, Domnul îl va scăpa. Domnul îl va păzi și-l va păstra în viață: va fi fericit pe pământ. Psalmul 41.1,2

Peste tot în Scriptură găsim dovezi că Dumnezeu poartă de grijă săracilor și că El dorește ca și cei ai Lui să facă acest lucru. Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Pe săraci întotdeauna îi aveți cu voi și, oricând vreți, le puteți face bine” (Marcu 14.7). El S-a făcut sărac, S-a născut în această lume nu într-o familie bogată, ci într-una care nu și-a permis să aducă jertfa obișnuită la curățirea mamei Sale (Luca 2.24). A crescut într-o cetate disprețuită, ca „Fiu al tâmplarului”. „Arătați-Mi un dinar”, le-a spus El celor care Îl întrebaseră despre tributul cezarului.

În versetul citat din Deuteronom, Dumnezeu le spune celor din poporul Său pământesc că aveau să fie mereu săraci în mijlocul lor și le arată felul în care El dorea ca ei să se poarte față de acești săraci. Dreptul Iov, care a trăit mai devreme și care a fost probabil contemporan cu Avraam, a spus: „Scăpam pe întristatul care striga și pe orfanul care n-avea niciun ajutor; … celor nevoiași le eram tată” (Iov 29.12,16). Cei săraci au fost și sunt întotdeauna în pericol de a fi oprimați și disprețuiți de către bogații acestei lumi. Să fim atenți cum ne purtăm cu ei!

Vedem grija lui Dumnezeu cu privire la demnitatea celor săraci din felul cum El a pregătit resurse pentru ei la vremea secerișului. Dumnezeu nu a poruncit ca ei să primească o parte din roadele secerate, ci a pregătit o cale ca ei să-și poată câștiga existența lor și a familiilor lor prin muncă sârguincioasă. Minunatele rezultate ale acestei purtări de grijă ne sunt prezentate în cartea Rut.

E P Vedder, Jr


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

„Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite…”
Romani 12.16

Smerenia

Pe când își ducea trupele sale în războaiele napoleoniene pe un drum anevoios, un general francez îi îmbărbăta mereu pe soldații săi să fie curajoși și să rabde situațiile așa cum vin ele pe cale. Unul dintre ei i-a replicat că el o are bine, deoarece stă pe un cal și nu simte nimic din oboseală. Ca urmare, generalul a coborât de pe cal și i-a oferit locul său celui care murmurase. Acesta a respins propunerea generalului. Dar generalul a stăruit, și soldatul a trebuit să asculte de poruncă. Abia s-a așezat pe cal, când l-a lovit un glonț al dușmanului și a căzut mort de pe cal. Atunci, generalul le-a spus soldaților săi: „După cum vedeți, locul cel mai înalt este și cel mai periculos.” Spunând aceasta a încălecat pe cal și a plecat mai departe.

Dacă năzuim spre lucrurile „înalte”, ajungem de cele mai multe ori în mari pericole. Drumul cel mai de jos, drumul smereniei, este cel mai sigur drum, pe care inima rămâne păzită și fericită. Numai Dumnezeu știe care este cea mai bună poziție pentru noi și de aceea să fim mulțumitori cu ceea ce primim de sus. Citim în Biblie că Avraam i-a lăsat lui Lot posibilitatea să aleagă toată câmpia Iordanului, iar el a primit  în  schimb  de  la  Dumnezeu  întreaga  țară.  Să  dea Domnul și Mântuitorul nostru ca fiecare să înțelegem să ne ocupăm în smerenie și în credincioșie locul care ni l-a indicat Dumnezeu! Acela va fi cel mai bun loc.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SECRETE ALE STĂPÂNIRII DE SINE (1)

„Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit” (Iacov 1:14)

În următoarele zile vom vorbi despre câteva modalități de îmbunătățire a stăpânirii de sine.

Iată primul pas: Acceptă responsabilitatea pentru lipsa ta de autocontrol. Recunoaște-ți problema. Biblia spune: „fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit.” Principalul motiv pentru care faci ceva este pentru că îți place! Când știi că ceva este rău pentru tine, dar totuși faci lucrul acela, înseamnă că dorești. Uneori încercăm să ignorăm problema stăpânirii de sine sau s-o negăm: „Ce problemă? Eu n-am nici o problemă” sau „Așa sunt eu” sau „Toată lumea face așa.” Uneori dăm vina pe alții: „Dacă aș avea alți părinți” sau „Diavolul m-a făcut s-o fac.” Câtă vreme îți irosești energia căutând scuze, nu poți face progrese.

Iacov arată că ne place să urmăm calea minimei rezistențe și de obicei e cel mai ușor să cedăm în fața ispitei. Începem să ne dezvoltăm stăpânirea de sine atunci când stăm față în față cu ceea ce a spus Dumnezeu deja în Cuvântul Său „oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului.” (Ioan 8:34).

Vrei să ai mai multă stăpânire de sine? Atunci recunoaște că ai o problemă și spune-o clar și răspicat „Am această problemă. În acest aspect am nevoie de ajutor.” Poate ai o problemă cu mâncatul, cu băutul, cu drogurile, cu vorbirea, cu pierderea cumpătului, cu banii, cu exercițiile fizice, cu relațiile aventuroase, cu televizorul, cu hainele, cu timpul toate aceste domenii necesită stăpânire de sine.

Așadar, astăzi, pleacă-te pe genunchi și vorbește cu Dumnezeu despre problema ta, crezând că prin ajutorul Său, vei reuși s-o rezolvi.

Amin?


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Apocalipsa 12.1-17

Această nouă diviziune este introdusă prin versetul 19 din capitolul 11. Chivotul legământului apare acolo în semn de har înaintea judecăţilor asupra lui Israel. Acest popor (pus în scenă prin imaginea simbolică a femeii însărcinate învăluite în soare), fiind cel care trebuia să dea naştere lui Mesia, atrage prin aceasta împotrivirea furioasă a lui Satan, marele balaur roşu.

Această vrăjmăşie dintre sămânţa femeii şi „şarpele cel vechi” (v. 9), anunţată de la cădere, s-a continuat pe tot parcursul Bibliei (Geneza 3.15; Exod 1.22; 2 Împăraţi 11.1; Matei 2.16). Zadarnic a încercat diavolul să-şi concentreze eforturile pentru a împiedica împlinirea, prin naşterea şi înălţarea Domnului Isus, a planurilor lui Dumnezeu.

Hristos şi sfinţii Lui cereşti ” copilul înălţat la Dumnezeu” nu mai pot fi atinşi acum. În plus, Satan va fi curând aruncat din cer pe pământ (citiţi Luca 10.18 şi Romani 16.20), unde furia lui neputincioasă se va dezlănţui împotriva rămăşiţei lui Israel. Această rămăşiţă va fi caracterizată prin aceea că va păzi poruncile lui Dumnezeu (v. 17b). Care a fost pentru Hristos şi care este astăzi pentru noi secretul forţei şi victoriei asupra celui Rău? Este Cuvântul lui Dumnezeu locuind în inimă (Psalmul 17.4; Matei 4.4; 1 Ioan 2.14b).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: