Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 21, 2018”

21 Decembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și, deschizându-și comorile, I-au adus daruri: aur și tămâie și smirnă.
Matei 2.11

Darurile magilor – Aur

Biblia nu ne spune câți magi au venit la Ierusalim ca să-L caute pe Împăratul iudeilor. Tradiția afirmă că au fost trei, bazându-se probabil pe faptul că au fost aduse trei daruri distincte. Totuși este foarte posibil ca magii să fi fost mai mulți de trei și să fi fost însoțiți de un mare alai.

Această vizită călăuzită în mod divin a magilor din Răsărit a fost o împlinire parțială a ceea ce este încă viitor. Isaia i-a profețit lui Israel: „Atunci vei vedea și te vei lumina și-ți va bate inima și se va lărgi; pentru că belșugul mării se va întoarce la tine, bogățiile națiunilor vor veni la tine. Mulțime de cămile te vor acoperi, cămile tinere din Madian și din Efa. Toți cei din Seba vor veni, vor aduce aur și tămâie” (Isaia 60.5,6). Profeția lui Isaia are în vedere domnia lui Hristos din Mileniu, atunci când națiunile vor veni și I se vor închina. Magii din Matei au fost înainte-mergători ai acestor națiuni care se vor închina Împăratului în Ierusalim în acea zi (Zaharia 14.16).

Evanghelia după Matei ni-L prezintă pe Hristos ca Împărat al iudeilor. Acest lucru explică semnificația aurului adus în dar de magi, fiindcă aurul vorbește despre regalitate. El a fost folosit din belșug la construirea templului de către Solomon și a fost caracteristica împărăției lui (1 Împărați 10.14-21). Aurul reprezintă de asemenea ceea ce este divin și astfel vedem că Împăratul care a fost născut este declarat a fi Emanuel, „Dumnezeu cu noi”. Magii au dorit să-L vadă pe Cel care fusese născut Împărat al iudeilor. În mod normal, atunci când un copil de parte bărbătească se naște într-o familie împărătească, el este născut prinț, însă Domnul Isus a fost născut Împărat. Irod, împăratul uzurpator, împreună cu toată cetatea Ierusalimului, s-a tulburat la vestea nașterii Sale. Ierusalimul s-a tulburat din nou atunci când El a fost prezentat ca Împărat la sfârșitul Evangheliei (Matei 21.5,10). Într-adevăr, magii au fost învățați de Dumnezeu să aducă aur în dar acestui Împărat divin și să I se închine!

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul…”
Efeseni 5.8

Al cincilea bec

De dragul părinților m-am decis să merg cu ei la o adunare creștină. Înăuntrul meu eram pe atunci total indiferent, în timp ce cele două surori ale mele Îl primiseră pe Hristos ca Salvatorul lor.

În seara aceea m-am așezat chiar în ultimul rând al sălii. Eram hotărât să nu fiu atent la ce se vorbește. Din plictiseală, în timpul predicii, m-am uitat la oameni și prin sală. M-am uitat cu atenție la lambriul de lemn al tavanului și la candelabrul cel mare care era în mijloc. Într-un grup de cinci becuri ardeau numai patru becuri. Pe acesta l-ar fi putut schimba cineva!

Ultima cântare m-a luat prin surprindere. Nici nu observasem că predicatorul se așezase. La ieșire am mai schimbat câteva vorbe cu câțiva tineri, iar apoi m-am dus acasă.

Din predica aceea nu am reținut nici măcar un singur cuvânt. Şi totuși, Dumnezeu atinse cugetul meu. În noaptea aceea nu am putut adormi. Tot mereu îmi aminteam de candelabrul cel mare din mijlocul sălii. Din grupul de cinci becuri arseseră doar patru. Al cincilea era fără strălucire, fără căldură.

Nu era acesta un exemplu al familiei noastre? Patru becuri ardeau: tata, mama și surorile mele. Şi eu? Da, eu eram fără lumină, fără căldură, mort în ochii lui Dumnezeu. Atunci m-am aruncat pe genunchi și m-am rugat pentru iertarea păcatelor mele. Şi Dumnezeu mi-a îndreptat privirea la cruce. Prin credință am primit mântuirea și am fost salvat. Acum strălucesc cinci lumini în familia noastră.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SECRETE ALE STĂPÂNIRII DE SINE (5)

„Purtaţi-vă sarcinile unii altora” (Galateni 6:2)

     Al cincilea pas este să-ţi alegi o persoană față de care să dai socoteală. Alcoolicii anonimi au un sistem de prietenie, în care ești încurajat să suni pe cineva de fiecare dată când simți presiunea tot mai mare de a te reîntoarce la vechiul obicei distrugător. Iar acesta este un principiu biblic: „Purtaţi-vă sarcinile unii altora.” (Gal. 6:2). Poate nu-ți place această etapă, dar dacă duci o bătălie deja pierdută, ai nevoie de ea. Găsește pe cineva care să te verifice, care să se roage pentru tine și care să te încurajeze în domeniile în care ai nevoie de mai multă stăpânire de sine „Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă” (Eclesiastul 4:12).

Toate bisericile au nevoie de relații de prietenie, în care oamenii își dau socoteală unii altora; de relații în care oamenii se încurajează unii pe alții în Domnul. E greu să găsești pe cineva căruia să-i dai socoteală și să dea rezultate. Ce ar trebui să cauți la un prieten? Mai întâi, trebuie să fie bărbat sau femeie, la fel ca tine.

Nu ai vrea să pui pe drumul tău o altă ispită, împărtășindu-ți problemele personale unei persoane de sex opus.

În al doilea rând, trebuie să cauți o persoană de care să depinzi și pe care s-o urmezi în acest angajament pe care ți l-ai luat – o persoană credincioasă.

În al treilea rând, caută pe cineva care poate păstra confidențialitatea. Nu alege o persoană care este cunoscută pentru cât de mult vorbește.

În al patrulea rând, spune-i acelei persoane că are permisiunea de a te verifica din când în când și de a te întreba: „Cum stai cu problema ta?” Faptul că știi că vei fi întrebat despre problema ta va fi un imbold de a nu ceda în fața ispitei. Ar putea fi ajutorul suplimentar de care ai nevoie pentru a înainta pe calea spre victorie și stăpânire de sine.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Apocalipsa 16.1-21

Cele şapte cupe vărsate asupra pământului amintesc de urgiile venite peste Egipt: bube, ape transformate în sânge, întuneric, broaşte, tunete, piatră şi foc (vezi Exod 9.23). Însă, în loc să-i aducă la pocăinţă, dezastrele îi fac pe oameni să blesteme (v. 9, 11, 21). O triplă mărturie este însă adusă Dumnezeului celui drept: de la învingători (cap. 15.3,4), de la îngerul apelor (v. 5) şi prin altarul însuşi (v. 7).

Primele patru urgii lovesc, respectiv, aceleaşi sfere ca şi primele patru trâmbiţe (cap. 8.7-12). Cea de-a cincea atinge tronul conducătorului roman. A şasea pregăteşte „lupta din ziua cea mare”. În sfârşit, după ultima cupă răsună vocea puternică venind de pe tron: „S-a isprăvit”. Cât de diferită este ea de strigătul anunţând pentru noi sfârşitul mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului, după ce Fiul lui Dumnezeu a băut pe cruce cupa pe care noi o meritam: „S-a împlinit” (Ioan 19.30)!

Aceste evenimente solemne sunt mai apropiate decât credem. „Fie ca niciodată să nu privim lumea în alt fel decât ca o scenă judecată, fiind conştienţi de mânia înspăimântătoare de care ea nu va putea scăpa. Aceasta ne va păzi să nu fim indiferenţi nici faţă de răul care este în lume, nici faţă de judecata divină care o aşteaptă.” (W. K.).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: