Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 5, 2018”

5 Decembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Cum a fost în zilele lui Noe, tot astfel va fi și în zilele Fiului Omului.
Luca 17.26

Dacă aceste cuvinte ar fi doar păreri ale oamenilor, am putea să nu le luăm în seamă, însă, de vreme ce sunt cuvintele Fiului lui Dumnezeu, ele se vor împlini până la ultima literă. Să cercetăm deci cu atenție cum stăteau lucrurile în zilele lui Noe. Probabil că oamenii de atunci credeau că acele zile erau zile de un minunat progres, însă „pământul era plin de violență” (Geneza 6.11). Cum stau lucrurile astăzi? Peste tot auzim de fapte repetate de violență.

Dumnezeu i-a făcut cunoscut lui Noe intenția Sa de a distruge omul de pe fața pământului. Totuși, lumea mergea înainte cu ziditul, comerțul, plăcerile și păcatele ei – oamenii nu voiau să-L creadă pe Dumnezeu. La corabie se lucra zi de zi – o mărturie cu privire la judecata care avea să vină. Cu siguranță că nu exista nicio indicație despre venirea unui potop. De fapt, rațiunea omenească ar fi spus că acest lucru era imposibil. Cum, să distrugă Dumnezeu această lume frumoasă, care fusese întocmită nu demult? Mulți dintre înțelepții veacului poate că au spus: «Noe, ești complet greșit! Mai bine ai renunța la construcția acelei corăbii și la predicarea unor astfel de lucruri atât de ciudate. Mai bine trăiește-ți viața și nu mai fi atât de îngust! Tu crezi că toți sunt greșiți, în afară de tine?».

Potopul însă a venit și i-a nimicit pe toți. Orice suflet care nu s-a aflat în corabie cu Noe a pierit. Nu a mai fost nicio speranță pentru nimeni. Da, și așa va fi în zilele Fiului Omului. Cuvintele Sale se vor împlini cu siguranță. Va fi exact așa cum a fost deja, iar lumea va fi luată prin surprindere, exact ca în zilele lui Noe. Ești gata să-L întâlnești pe Domnul? Ești înăuntru cu Hristos, sau afară?

C Stanley


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

” …Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.”
2 Corinteni 6.2

Aveți nevoie urgentă de Isus Hristos!

Şi dumneavoastră veți fi veșnic pierdut, dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu și nu primiți iertarea păcatelor dumneavoastră prin Domnul Isus Hristos. EL a suferit și a murit și pentru dumneavoastră la crucea de la Golgota, pentru a vă împăca cu Dumnezeul sfânt și drept. Isus Hristos „a fost dat din pricina fărădelegilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți” (Romani 4.25).

Nu așteptați mult timp! Aplecați-vă acum înaintea Lui și recunoașteți păcatele și greșelile dumneavoastră. EL vă va ierta și veți deveni foarte fericit. Urmați-L!

„Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare” (Faptele Apostolilor 3.19).

„Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6.37).

Cuvântul lui Dumnezeu apelează astăzi foarte insistent către dumneavoastră:

” …Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6.2).

Acum mai aveți încă posibilitatea să vă întoarceți la Dumnezeu, de aceea faceți acest lucru imediat. Nu veți regreta niciodată! Vă rugăm ascultați: Isus Hristos, singurul Salvator adevărat, vă cheamă. La dumneavoastră se referă! „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11.28).


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ȘAPTE SECUNDE (1)

„Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor” (Matei 5:16)

Domnul Isus a spus: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” Când stai în întuneric, prima dată vezi lumina și apoi vezi purtătorul luminii, nu-i așa? Vechea zicală: „Prima impresie contează cel mai mult” este adevărată. Un expert în probleme de comunicare spune: „Avem la dispoziție doar șapte secunde pentru a lăsa o impresie corectă. De când ne facem apariția, emitem semnale verbale și nonverbale care determină modul în care ne văd ceilalți.

În afaceri, aceste șapte secunde cruciale pot hotărî dacă vom câștiga noul contract sau dacă vom finaliza negocierea cu succes. Te simți încrezător? Te simți în largul tău? Ești sincer? Te bucuri că te afli acolo? În acele prime șapte secunde, noi bombardăm audiența cu „indicii” subtile. Și fie că își dau seama, fie că nu, oamenii reacționează imediat la mimica, gesturile, postura și energia noastră. Ei reacționează la vocea noastră – la tonul ei și la înălțimea ei. Audiența, fie că este formată dintr-o persoană sau dintr-o sută, sesizează instinctiv motivele și atitudinile.”

Fie că ții prelegeri, vinzi produse, iei interviuri sau mergi la întâlnire, înfățișarea ta, atitudinea ta și felul în care îți faci apariția pot determina modul în care ești perceput. Oamenii pot spune multe în șapte secunde. Ei pot lua hotărârea să nu dorească să audă nimic din ce ai tu de spus sau pot fi uimiți de cât de atrași se simt de tine.

Henry Ward Beecher a spus: „Există persoane atât de luminoase, atât de geniale, atât de blânde și atât de plăcute încât simți în mod instinctiv că doar prezența lor îți produce plăcere iar apariția lor luminează parcă toată încăperea.”

Deci, fii o asemenea persoană!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Apocalipsa 2.1-11

Aceste scrisori către cele şapte adunări din Asia descriu, în tot atâtea tablouri succesive, istoria creştinătăţii responsabile. Domnul Se prezintă fiecăreia dintre aceste biserici, face un inventar exact a ceea ce găseşte şi a ceea ce nu găseşte, dă îndemnuri şi promite răsplătirea Sa celui care învinge.

La Efes, aparent totul mergea cât se poate de bine (v. 2, 3). Domnul însă priveşte la inimă (Ieremia 2.2). Din nefericire, nu vede acolo răspunsul la propria Sa dragoste; El a încetat să mai ocupe acolo primul loc. Ori, dacă un râu este „tăiat” de la izvorul său, oamenii situaţi pe malurile râului la vărsare nu vor remarca imediat. Cât timp apa se scurge, malurile rămân tot verzi; şi, pentru câtva timp, se va putea vedea acolo aceeaşi animaţie.

Dragi prieteni, să ne întrebăm ce este nu cu zelul nostru, ci cu afecţiunile noastre faţă de Hristos. Pentru a frâna acest declin, Domnul cel credincios va recurge la un remediu ciudat: încercarea. Lasă frâu liber puterii lui Satan.

După Efes (binevoitor) urmează Smirna, care semnifică „amărăciune”. Aceasta a fost perioada martirilor sub cruzii împăraţi romani (în secolele 2 şi 3), când, în arene, înaintea fiarelor sălbatice, creştinii „Smirnei” au avut ocazia să-şi arate dragostea pentru Mântuitorul lor printr-o credincioşie până la moarte.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: