Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 30, 2018”

30 Decembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? … Suntem mai mult decât învingători prin Acela care ne-a iubit. Romani 8.35,37

Dragostea veșnică a lui Hristos este partea noastră binecuvântată. Nimic altceva din acest univers nu este atât de puternic. În ciuda tuturor dovezilor puterii vrăjmașului, noi suntem mai mult decât învingători. Samson, o imagine a învingătorului, a omorât leul cel tânăr. Mai târziu, în trupul leului și-au făcut stup albinele, care au produs miere, pentru hrana și bucuria lui Samson. Puterea și înviorarea au fost găsite în ceea ce îl amenințase pe Samson cu distrugerea. În tot ceea ce întâlnim pe calea noastră suntem mai mult decât biruitori și nimic nu ne poate despărți de dragostea Domnului.

În Efeseni 5.25 vedem devotamentul dragostei: „Hristos a iubit Adunarea și S-a dat pe Sine Însuși pentru ea”. El S-a dat pe Sine, în infinita valoare a Persoanei Lui. Prin urmare, El are un drept asupra Adunării și o sfințește și o curățește de orice întinare. Când va veni ziua gloriei, El Își va prezenta Adunarea așa cum o dorește. Atunci va fi manifestat pe deplin devotamentul dragostei Sale.

În Efeseni 3.19 găsim caracterul nelimitat al dragostei lui Hristos: „Să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință”. Această afirmație ar putea părea paradoxală – să cunoști dragostea Sa, care întrece orice cunoștință (cunoaștere). Pe măsură ce suntem întăriți prin Duhul Său în omul dinăuntru, vom cunoaște vastitatea dragostei Sale, care este ca un ocean fără limite, care nu poate fi niciodată explorat pe deplin. Însă capacitatea noastră spirituală de a aprecia această dragoste și de a ne bucura de ea va crește constant.

Galateni 2.20 vorbește despre dragostea Lui pentru fiecare dintre noi, în mod individual: „Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine”. Apostolul Pavel se bucura de simțământul dragostei personale a lui Hristos pentru el și primea orice călăuzire de la Cel care îl iubea și care Se dăduse pe Sine pentru el. Dragostea lui Hristos îl motiva în slujbă și era lumina pentru umblarea lui. Să medităm cu toții la dragostea lui Hristos, în variatele ei aspecte, și să ne bucurăm de ea!

W Magowan

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îlvor numi: Minunat…”
Isaia 9.6

Minunat

În versetul de astăzi citim că Fiul lui Dumnezeu va fi numit Minunat. Fie că ne gândim la întruparea Sa, fie la întâmplările petrecute imediat după nașterea Sa, fie la învățăturile Sale, fie la lucrările Sale, găsim că Domnul Isus Hristos este Minunat. El este Minunat în vorbirea Sa, în semnele și minunile pe care le-a făcut.

Pe lângă acestea, Mântuitorul nu numai că a fost Minunat sau că va fi Minunat când Se va întoarce, ci este Minunat ACUM, prin ceea ce face pentru multe ființe nefericite din toate părțile globului pământesc care au fost ruinate de păcat și care își recunosc în fața lui Dumnezeu starea lor. Cine, afară de Domnul Isus Hristos, ar putea elibera un om din lanțurile grele ale păcatului și din strânsoarea nemiloasă a lui satan? De câte ori nu am auzit de câte un om rău și violent în familie, făcându-i să trăiască în frică și în disperare pe cei ai lui, dar care, crezând în Cel al cărui Nume este Minunat, a devenit un soț și un tată bun și iubitor!

Exemplele pot continua la nesfârșit. Astfel de oameni nu au trebuit să facă lucruri mărețe sau să plătească ceva, ci doar să creadă în Acela al cărui Nume este Minunat și care face schimbări fundamentale în viața oamenilor. Această schimbare dorește s-o facă chiar acum și în viața cititorului încă nemântuit.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

LISTA DE ONOARE A MAMELOR

„O carte de aducere aminte a fost scrisă” (Maleahi 3:16)

Este oare posibil ca atunci când vom ajunge în ceruri să găsim o „listă de onoare a mamelor” în care vor apărea numele tuturor mamelor credincioase care s-au rugat zi și noapte pentru copiii și pentru nepoții lor? Poate, dar ceea ce știm sigur este faptul că: Dumnezeu onorează mamele care îl onorează pe Dumnezeu! El a răspuns rugăciunilor Anei și i-a dat un fiu care a ajuns profet și a condus poporul Israel.

Iar Pavel a scris cu privire la Timotei: „Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine.” (2 Timotei 1:5).

Biblia ne spune că Dumnezeu ține o evidență: „Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui.”

Ioan scrie „Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.” (Apocalipsa 20:12).

Susanna Wesley a avut nouăsprezece copii (nouă au murit când erau bebeluși) și a petrecut o oră în fiecare zi rugându-se pentru fiecare pe nume. Rugăciunile ei au fost răsplătite. Unul dintre fiii săi, John, a adus o trezire spirituală în Marea Britanie și a fost fondatorul Bisericii Metodiste.

Poate în ceruri va exista o listă de onoare a mamelor sau poate nu, dar un lucru e sigur – când mamele se roagă, Dumnezeu ascultă și viețile sunt schimbate. Așadar, mamelor, nu încetați niciodată să vă rugați pentru copiii voștri.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Apocalipsa 22.1-9

Versetele 1-5 completează viziunea cetăţii sfinte în timpul mileniului. Şi remarcăm cât de mult se aseamănă prima pagină a Bibliei cu ultima. Scriptura începe şi se încheie cu un paradis, un râu, un pom al vieţii

Sfârşitul însă este mai frumos decât începutul, omega mai grandios decât alfa, paradisul viitor nu este regăsirea celui trecut, ci este paradisul lui Dumnezeu (cap. 2.7), în prezenţa veşnică a Mielului care a murit pentru noi. Acolo vor avea acces numai păcătoşii mântuiţi prin har, oameni precum tâlharul întors la Dumnezeu (Luca 23.43). Şi care va fi îndeletnicirea acestor locuitori? Ei vor sluji Domnului lor (v. 3; cap. 7.15); vor împărăţi împreună cu El (v. 5b; Daniel 7.27). Ceea ce va avea însă cel mai mare preţ pentru ei, dincolo de toate aceste împărăţii, este că vor vedea faţa Lui (v. 4; Psalmul 17.15).

De obicei un rob nu ştie ce face stăpânul său (Ioan 15.15). Isus însă nu le ascunde nimic robilor Săi, deveniţi prietenii Săi, cu privire la cele care trebuie să aibă loc în curând (v. 6). Nu este oare ciudat că deseori pătrundem atât de puţin în minunile care ne privesc pe noi? (1 Corinteni 2.9). Şi, peste toate, nu este trist că nu dovedim mai mult interes pentru ceea ce Tatăl a pregătit pentru gloria şi bucuria Fiului Său? (Ioan 14.28b).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: