Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 26, 2019”

26 August 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Nu va bea nici vin, nici băutură tare; și va fi umplut de Duh Sfânt chiar din pântecele mamei sale.
Nu vă îmbătați de vin, în care este destrăbălare, ci fiți umpluți de Duh.

Luca 1.15; Efeseni 5.18


Ioan Botezătorul a fost nazireu din naștere. La cuvintele „nu va bea nici vin, nici băutură tare”, Gabriel adaugă: „Și va fi umplut de Duh Sfânt chiar din pântecele mamei sale”. Aici vedem că puterea specială a Duhului Sfânt este pusă în legătură cu nazireatul (vedeți Numeri 6.1-4).

Mulți creștini își imaginează că a fi umplut cu Duh Sfânt este o favoare specială, care poate aparține doar celor privilegiați din poporul lui Dumnezeu. Nu este adevărat! Această stare este de fapt starea normală a creștinului, care este calificat să fie umplut cu Duh Sfânt, pentru ca Duhul să înfrâneze și să anuleze orice manifestare a cărnii în cel credincios. Orice credincios adevărat este templu al Duhului Sfânt, însă nu orice credincios este și umplut de El. De ce? Există oare o lipsă de putere din partea Duhului Sfânt, pentru a împlini acest lucru? Cu siguranță că nu, altfel El nu ar mai fi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu! Mai degrabă noi suntem cei care, în umblarea noastră practică, nu facem altceva decât să-L întristăm. Există o lipsă a realității nazireatului în viața celor credincioși, așa cum ni se spune în Efeseni 5.18: „Nu vă îmbătați de vin, în care este destrăbălare, ci fiți umpluți de Duh”.

Iubiți copii ai lui Dumnezeu, câtă putere a savurării, a mărturiei și a asemănării cu Hristos am avea, dacă am fi umpluți cu Duhul, ca niște adevărați nazirei! Am gustat noi vreodată, chiar și pentru o clipă, o astfel de binecuvântare?

H. Rossier

SĂMÂNȚA BUNĂ

Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. În Stăpânul Domnul mi-am pus încrederea.

Psalmul 73.28


Un loc de adăpost (1)

O soră medicală povestește următoarea întâmplare din activitatea ei de îngrijire particulară: „Într-o zi am fost chemată la o tânără care se îmbolnăvise. Era cântăreață și avea doar douăzeci și unu de ani. Prin suprasolicitarea vocii căpătase o boală gravă de gât și acum era la pământ, bolnavă pe moarte, cum aveam să observ curând. Când am ajuns în casă, m-a întâmpinat tatăl bolnavei cu cuvintele: «Soră, vreau să vă rog două lucruri: întâi, nu vorbiți cu fiica mea în niciun caz despre religie, iar apoi, nu vorbiți cu ea absolut nimic despre moarte». N-am răspuns nimic la aceste vorbe, așa că domnul a mai spus o dată aceste cuvinte. Iar n-am dat niciun răspuns la acestea.

Tânăra muribundă, la care am fost apoi condusă, n-avea habar despre starea ei îngrijorătoare. Era o domnișoară fină, delicată, afectuoasă și m-a primit cu prietenie. În dimineața următoare, stând în camera ei, citeam pentru mine din Biblie. M-a privit cu atenție. În ziua următoare am făcut la fel, iar apoi, în ziua a treia m-a întrebat: «Dragă soră Wilhelmine, ce citiți?». Am spus: «Citesc Cuvântul lui Dumnezeu, hrana pentru sufletul meu». Atunci m-a rugat: «Vă rog, citiți tare!». Am făcut aceasta și de atunci a cerut să o fac zilnic. Ajunsesem la istoria suferințelor Domnului și Mântuitorului nostru și ea mă asculta cu mare atenție.

Tatăl ei venea adesea și era deosebit de iubitor cu fiica lui și preocupat de binele ei trupesc. Dar nu știa să spună altceva mai bun decât: «Copilă scumpă, te vei face bine în curând, atunci vom merge la băi».


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

VOIA LUI DUMNEZEU ÎNSEAMNĂ PUTERE! – Fundația SEER

„A binevoit să ne descopere taina voiei Sale…” (Efeseni 1:9)


 

Ce mare bucurie avem să știm că voia lui Dumnezeu nu mai este o taină, pentru că „ne-a fost descoperită.” Dintr-odată perspectiva se schimbă, ai o altă atitudine, iar teama nu-ți mai joacă feste. Acum cunoști… iar cunoașterea înseamnă tărie! „Aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, și vor face mari isprăvi.” (Daniel 11:32). Există momente în care înțelegi lucruri în duhul tău, dar nu le poți explica cu mintea ta. Și asta te poate face să fii înțeles greșit. Poți avea în duhul tău cunoașterea unei descoperiri sau a unei binecuvântări cu mult timp înainte de a se întâmpla. Biblia spune: „Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său” (1 Corinteni 2:10).

Când Dumnezeu toarnă peste tine înțelepciune, El te pregătește ca să reușești. Ce îl separă pe președintele unei bănci de un îngrijitor? Ceea ce cunoaște! Poate în toate celelalte aspecte sunt egali, dar unul a plătit prețul învățării unor lucruri care îl așează într-o poziție diferită și care îi aduce anumite beneficii. „Noi știm lucrurile acestea” – vei spune… dar Dumnezeu te poate face să știi ceva ce îți va schimba cursul vieții. El îți poate descoperi ceva în timpul nopții, și acel ceva va schimba modul în care te vei simți dimineața. În prezența Sa, primești revelații care îți dau scop, speranță, demnitate, direcție și putere ca să te ridici și să lupți pentru ceea ce Dumnezeu a promis în Cuvântul Său. Așadar, intră în prezența Sa astăzi – și rămâi acolo până când îți va descoperi voia Sa în situația în care te afli.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Numeri 16:36-50


Core şi oamenii săi au păcătuit nu numai „împotrivalui Moise şi Aaron”, nici numai „împotriva Domnului” (v. 3, 11), ci şi „împotriva sufletelor lor” (v. 38). Aşa va fi cu toţi necredincioşii: vor fi pentru eternitate propriile lor victime. O pedeapsă fulgerătoare stă gata să se dezlănţuie asupra acestor căpetenii de intriganţi şi Dumnezeu S-a îngrijit ca ea să nu poată fi uitată, expunând-o demonstrativ pe altar (v. 38). Cu toate acestea, chiar a doua zi, întregul popor se adună şi-i face răspunzători pe cei doi conducători ai săi. La început a fost în frunte un şef, Core, împreună cu Datan şi Abiram. Apoi li s-au alăturat două sute cincizeci de oameni. Acum se răscoală întreaga adunare (v. 41). Cât de nestatornică este inima omului! Am văzut deja cum zece iscoade au fost îndeajuns să abată poporul (cap. 13). De aceea Galateni 6.7 (vezi şi nota l) ne avertizează: „Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; pentru că ce seamănă omul, aceea va şi secera”.

Urgia este gata să înceapă. Ca în v. 4, Moise cade cu faţa la pământ, la fel şi Aaron. Apoi Aaron nu pierde nici o clipă. El, cel care fusese invidiat, insultat şi acuzat pe nedrept, ia singura cădelniţă potrivită şi face ispăşire pentru popor. Frumoasă imagine a lui Hristos, încă o dată, supremul Mijlocitor!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: