Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 20, 2019”

20 August 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii model pentru credincioși în cuvânt, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

1 Timotei 4.12


Petru a fost descurajat; da, știa că Domnul înviase, însă la un moment nu știa ce să facă, așa că s-a întors la meseria de la care Domnul îl chemase. I-a luat și pe alții cu el și, după ce s-au trudit toată noaptea, nu au prins nimic (Ioan 21.1-3).

Și David a fost descurajat. Saul continua să-l urmărească, așa că s-a gândit în inima lui că cel mai bine pentru el era să meargă în țara filistenilor, pentru a locui acolo (1 Samuel 27.1-3). Cei șase sute de oameni și familiile lor l-au urmat. Acestea sunt doar două exemple de oameni ai lui Dumnezeu care au influențat viețile altora, însă în cazurile menționate ei au fost exemple rele, corupându-i pe alții. Ce lucru grav! Rezultatele în ambele cazuri au fost lipsa de roade și suferința.

Din fericire, avem și exemple de alți credincioși, bărbați și femei, care au fost de un real ajutor și o binecuvântare pentru cei din jurul lor!

„Domnul să dea îndurare casei lui Onisifor, pentru că deseori m-a înviorat și nu i-a fost deloc rușine de lanțul meu” (2 Timotei 1.16). „Onorați pe unii ca aceștia”, precum Epafrodit, „fiindcă pentru lucrare a fost aproape de moarte, riscându-și viața, ca să împlinească ce lipsea slujirii voastre către mine” (Filipeni 2.29,30).

Dorca era „plină de lucrări bune și de milosteniile pe care le făcea” (Fapte 9.36); iar Pavel spune: „Ajută-le ca pe unele care au luptat împreună cu mine în evanghelie, și cu Clement, și cu ceilalți împreună-lucrători ai mei” (Filipeni 4.3).

Despre Priscila și Acuila, Pavel spune: „Pentru viața mea și-au pus capul; cărora le mulțumesc nu numai eu, ci și toate adunările națiunilor” (Romani 16.3,4).

Cum stau lucrurile cu tine și cu mine? Suntem ori una, ori alta: fie un ajutor, fie o piedică.

A. Blok

SĂMÂNȚA BUNĂ

Cheamă-Mă în ziua necazului și Eu te voi scăpa, iar tu Mă vei preamări.

Psalmul 50.15


Strigăt după ajutor!

„Este nespus de frumos aici. Dar acum iarăși urlă sirena semnalului SOS! Nu au trecut nici cinci minute de când a pornit serviciul de ambulanță!”

Pe cel care nu are nicio problemă de sănătate, sirena salvării îl enervează, dar pentru urechile aceluia care este în necaz, aceasta răsună ca o muzică. Înotătorul care nu mai are putere să înoate contra curentului spre țărm sau cel care, aflat în concediu, suferă din cauza căldurii o insuficiență cardiovasculară, aceștia sunt mulțumitori pentru ajutorul care li se acordă prompt. Nu este fiecare bucuros că există un serviciu de ambulanță?

Dar ce facem noi când suntem într-un necaz sufletesc? Strigăm și noi atunci la Dumnezeu după ajutor? El ne spune: „Cheamă-Mă în ziua necazului”. Poate gândim: „M-am rugat astăzi”. Este bine! Dar nu trebuie să ne oprim aici. Așa cum telefonul nostru mobil este tot timpul conectat, așa trebuie să fie tot timpul deschisă legătura noastră cu Dumnezeu.

Câte probleme ne ating în decursul unei zile! Nu numai trupești, ci și sufletești. Uneori se rostogolesc peste noi ca valurile mării. Ce bine că putem striga la Dumnezeu! El ne promite: „Eu te voi scăpa”.

Și atunci mai urmează ceva: „Tu Mă vei preamări!”. Când Dumnezeu ne ajută în necaz, ceva din atotputernicia și din bunătatea Sa devine vizibil. Pentru aceasta să-L înălțăm. Dacă Îi mulțumim pentru salvarea Sa, El este onorat, iar noi suntem fericiți.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PĂCATELE TIPICE (6) – Fundația SEER

„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine…” (Isaia 41:10)


 

 Cei loiali reprezintă al șaselea tip de personalitate la care ne uităm în aceste zile. Loialii adoră să facă parte dintr-o echipă. În caz de forță majoră, poți conta pe ei. Ei își doresc fierbinte o cauză pentru care să se dăruiască și vor să facă parte dintr-un grup în care să creadă. La modul ideal, loialii îi ajută pe toți ceilalți să devină mai buni. De obicei sunt ageri la minte și conciși, deși uneori nu-și exprimă în mod voluntar gândurile. Pot deveni cinici când se simt dezamăgiți – fapt care este din când în când inevitabil. De aceea Biblia are atâtea de spus despre comportamentul plin de har și despre „iertați-vă unii pe alții.” Când consilierii spirituali ai celor ce se recuperează în urma unei dependențe folosesc expresia „Dumnezeul înțelegerii tale”, ei se referă la percepția personală asupra lui Dumnezeu. Loialii îl percep deseori pe Dumnezeu ca fiind greu de mulțumit, așa că păcatul care îi paște pe ei este teama.

Domnul Isus a spus pilda celor trei slujitori care au primit fiecare o sumă de bani pe care s-o investească. Primii doi au investit înțelept, aducându-i stăpânului lor profit și mulțumindu-l. Al treilea însă, fiindu-i teamă să nu greșească și să-și atragă nemulțumirea stăpânului, și-a îngropat talantul în pământ (vezi Matei 25:14-30). Învățătura din pilda lui Hristos este că Dumnezeu rezervă cea mai dură judecată nu celor care au încercat și au greșit, ci acelora care nu încearcă pentru că cedează în fața fricii de eșec. Cineva a estimat că există 365 de „nu te teme” în Scriptură; asta înseamnă câte un asemenea îndemn pentru fiecare zi a anului. Dacă Dumnezeu ar crea un autocolant de protecție, pe el ar scrie: „Nu te teme!”

Deci „nu te teme, căci El este cu tine!” astăzi.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Numeri 14:11-25


Poporul acesta Mă dispreţuieşte, declară DOMNUL (vezi v. 11, 23). În descrierea „ţării cercetate” (13.32, compară cu Ps. 106.24), Dumnezeu este, de fapt, subiectul dispreţului şi al nerecunoştinţei lor. Cum putem califica noi atitudinea atâtor oameni care dispreţuiesc darul care este chiar cerul, dăruitorul fiind Însuşi Dumnezeu?

Moise intervine din nou, ca în episodul cu viţelul de aur. Cu nici un chip nu se lasă ispitit de propunerea ca el să devină căpetenia unei noi naţiuni (v. 12; Exod 32.10 sf). Aducând un argument de necombătut, Îi aminteşte Domnului că este în discuţie grandoarea Numelui Său înaintea naţiunilor. Apoi, arătând ceea ce a învăţat de la El şi citându-I propriile cuvinte (Exod 34.6-7), Îi aminteşte Domnului că El este „încet la mânie şi bogat în îndurare (sau: bunătate)”, sugerându-I că acum are ocazia să ierte „nelegiuirea şi răzvrătirea”. Unde nu este vină, iertarea nu are rost. Dar păcatul omului, al meu şi al tău, I-a dat lui Dumnezeu ocazia să-Şi manifeste harul. Copii ai lui Dumnezeu, şi noi Îl cunoaştem pe acest Dumnezeu care iartă. El este Tatăl nostru. Şi avem lângă El un apărător plin de iubire: este Isus, Mântuitorul nostru (1 Ioan 2.1).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: