Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 25, 2019”

25 August 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Și el era preot al Dumnezeului Preaînalt.

Geneza 14.18


Cel Preaînalt este numele lui Dumnezeu care ține de Mileniu. Melhisedec este o imagine a lui Hristos în timpul acestui Mileniu, când El va fi atât Împărat, cât și Preot. Încă de pe acum însă Hristos este Înainte-Mergătorul care a intrat dincolo de perdea pentru noi și a devenit „pentru totdeauna Mare Preot după rânduiala lui Melhisedec” (Evrei 6.20). Pâinea și vinul oferite de Melhisedec sunt imagini ale acelorași embleme oferite de Domnul „în noaptea în care a fost vândut” (1 Corinteni 11.23). Ele vorbesc despre moartea binecuvântatului nostru Domn. Fiind înviorat de către pâinea și vinul oferite de Melhisedec, Avram a putut să refuze oferta tentantă a împăratului Sodomei.

În timpul frângerii pâinii, Marele nostru Preot, aflat acum în glorie, ne înviorează cu pâinea și cu vinul, cu acele simboluri binecuvântate ale morții Sale. El ni Se oferă pe Sine Însuși. Moartea Lui și identificarea noastră cu El sunt cele care ne separă de această lume. Fiind înviorați de către pâine și vin, putem proclama: „Ce mai am eu a face cu idolii?” (Osea 14.8). Melhisedec l-a binecuvântat pe Avram. Melhisedecul nostru ceresc trăiește pururi ca să mijlocească pentru noi (Evrei 7.25). Laudă Lui pentru această lucrare binecuvântată!

Apogeul a fost atins atunci când Melhisedec L-a lăudat pe Dumnezeul cel Preaînalt, „Stăpânitorul cerurilor și al pământului” (Geneza 14.19). Domnul nostru proclamă acum: „Voi vesti Numele Tău fraților Mei, Te voi lăuda în mijlocul adunării” (Evrei 2.12). Aceasta va face El în veșnicia viitoare.

F. S. W.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii s-a arătat și ne învață … să trăim în veacul de acum cu cumpătare.

Tit 2.11,12


Ce este harul?

Citind Biblia sau cărți cu explicații sau cu meditații, ca acestea, cititorii vor întâlni mereu cuvântul har. Harul sau grația divină este, în sens strict și obiectiv, un dar supranatural acordat de Dumnezeu omului spre mântuirea veșnică. Harul nu este nimic mai mult sau mai puțin decât chipul pe care îl poartă dragostea divină când întâlnește imperfecțiunea, slăbiciunea, greșeala sau păcatul omului. Harul este bunăvoința, favoarea, darul lui Dumnezeu față de om. „… Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele …” (2 Corinteni 5.19).

Vom înțelege, în mod practic, ce este harul, dacă ne gândim la pilda cu oaia rătăcită. Pilda ne prezintă activitatea harului venit în Persoana Domnului Isus Hristos. Oaia rătăcită este o imagine a omului pierdut și fără putere pentru a veni la Dumnezeu. Într-adevăr, oaia nu are niciun fel de instinct care să-i permită ca, odată ce s-a rătăcit, să vină înapoi la păstor. Dimpotrivă, ea aleargă și mai tare când vede pe cineva venind în urma ei. Oaia nu se oprește decât forțată de împrejurări, când nu mai poate merge mai departe. Astfel, toată lucrarea de căutare vine de la păstorul care prețuiește oaia și care dorește să o aducă înapoi în turmă. Nimeni, în afară de Mântuitorul, nu cunoaște nici prețul unui suflet, nici neputința acelui suflet de a se salva singur. De aceea, Mântuitorul a făcut tot ce trebuia pentru a-l căuta pe omul pierdut. În aceasta constă măreția harului dumnezeiesc.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

UNDE SĂ CAUȚI AJUTORUL – Fundația SEER

„La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul.” (Psalmul 25:1)


 

Când ai nevoie de ajutor, întoarce-te la Psalmul 25 și observă ce a făcut David:

1) A știut la Cine să apeleze. „La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul.” Nu demult am stat de vorbă cu cineva care a cerut ajutor în rugăciune pentru un membru din familia sa care a fost diagnosticat cu cancer în stadiul patru. Cât de rapid se pot schimba viețile noastre! De unde ne vine ajutorul în astfel de momente? De la Dumnezeu. El este cunoscut sub multe nume în Scriptură și unul dintre ele este Iahveh Rapha – Domnul care ne vindecă. Ce minunat! Cuvântul Lui spune: „El îți vindecă toate bolile tale” (Psalmul 103:3). Cu Dumnezeu, nicio boală nu este incurabilă, ceea ce înseamnă că poți apela astăzi la El cu încredere.

2) Apoi, David a știut în Cine să se încreadă. „În Tine, Dumnezeule, mă încred” (Psalmul 25:2). Un bărbat sau o femeie fără Dumnezeu trebuie să îndeplinească rolul lui Dumnezeu în propria sa viață. Lucrul acesta poate fi ușor în vremuri bune, dar ce faci în caz de celule maligne, tensiune anormală, reduceri de personal la locul de muncă, retrocedarea casei ori telefoane care aduc vești rele în primele ore ale dimineții? În cine te încrezi atunci? „În Tine, Dumnezeule!”

3) David a știut cum să se roage: „Arată-mi… învață-mă… povățuiește-mă…” (Psalmul 25:4-5) „Arată-mi, Doamne, căile Tale, și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă… căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele.” Richard Foster spunea: „A te ruga înseamnă a te schimba. E aleea centrală pe care o folosește Dumnezeu pentru a ne transforma. Dacă nu suntem dispuși să ne schimbăm, în scurt timp vom abandona rugăciunea.”

Așadar, te-ai rugat pentru transformare? Dacă nu, intră în prezența lui Dumnezeu numaidecât. Acolo vei găsi ajutorul de care ai nevoie!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Numeri 16:16-35


Core se înălţase în duhul său (v. 1). Dar este scris: „Oricine se înalţă pe sine va fi smerit” (Luca 14.11). Proverbele confirmă acest adevăr atât de des verificat în istoria oamenilor: „Mândria merge înaintea pieirii …” (Prov.16.18). Pentru răsculaţi, această pieire nu s-a lăsat mult aşteptată. Ce spectacol înfricoşător!

Pământul „şi-a deschis gura” sub picioarele lor; au fost înghiţiţi de vii cu tot ce era al lor. Moise a trebuit să aibă grijă să avertizeze: „Depărtaţi-vă, vă rog, de corturile acestor oameni răi” (v. 26) şi este evident că acest lucru l-au făcut şi copiii lui Core. Ei au înţeles că trebuie să fie de partea lui Dumnezeu mai curând decât de partea tatălui lor, recunoscând în el un om rău. În adevăr, cap. 26.11 ne spune că „fiii lui Core n-au murit”. Îi vom reîntâlni mai târziu cântăreţi şi compozitori de psalmi. Între aceştia, Psalmul 84 conţine un rezumat al istoriei lor: „Aş vrea mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu (coriţii erau şi uşierii Templului), decât să locuiesc în corturile răutăţii” (Ps.84.10). Aşa sunt văzute corturile propriului lor tată!

Copii ai unui neam vinovat, suntem cruţaţi de o judecată şi mai grozavă, dacă avem credinţă. Cât de mare este harul lui Dumnezeu!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: