Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 22, 2019”

22 August 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Dumnezeu a pus mădularele, pe fiecare dintre ele, în trup, după cum a dorit. Iar dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Dar acum sunt multe mădulare și un singur trup. Ochiul nu poate spune mâinii: „Nu am nevoie de tine”; sau, din nou, capul, picioarelor: „Nu am nevoie de voi”. Ba mai mult, mădularele trupului care par a fi mai slabe sunt necesare.

1 Corinteni 12.18-22


Trăim în zile puternic marcate de individualism. Acest lucru poate influența și gândirea și purtarea noastră ca și credincioși. Putem ajunge și noi să considerăm că suntem puternici prin noi înșine și că nu avem nevoie de ajutorul altora. Un astfel de mod de a gândi nu dovedește altceva decât mândrie.

Simpla dovadă a slăbiciunii noastre și a nevoii de ajutor din partea altora este arătată de înțelepciunea lui Dumnezeu cu privire la Adunare. Dumnezeu ar fi putut da fiecăruia dintre noi absolut toate manifestările Duhului, iar noi am fi fost astfel independenți din orice punct de vedere, însă El a vrut să fim dependenți unii de alții. Așa că El a format un Trup, alcătuit din diferite mădulare, legate de Capul lor, Hristos. Unele sunt mai puternice, altele mai slabe, însă citim că și acelea care par să fie slabe sunt necesare! Chiar și un mădular puternic, precum Pavel, a spus: „Doresc mult să vă văd, ca să vă fac parte de vreun dar de har spiritual, ca să fiți întăriți, adică să fim mângâiați împreună între voi, fiecare prin credința care este în celălalt, atât a voastră, cât și a mea” (Romani 1.11,12).

Domnul este îndeajuns pentru orice lucru, însă Lui Îi place să folosească orice mădular al Trupului Său pentru îngrijirea celorlalte mădulare. Trebuie să învățăm lecția importantă a dependenței, a dependenței de Hristos și a dependenței de cei împreună-credincioși cu noi. Așadar, „să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune” (Evrei 10.24), spre zidirea tuturor!

A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul nu are de ce să se teamă.

Proverbe 29.25


Teama de oameni

Un pescar se întorcea la mal după un mare succes la pescuit. În barca lui era un vas mare cu raci. Înainte de a-i duce la piață, s-a așezat la soare și a tras un pui de somn. Un trecător l-a trezit spunându-i: „Omule, racii pleacă în curând, dacă tu dormi”. Dar pescarul a râs, răspunzând: „Nicio grijă! Niciunul nu ajunge să treacă de marginea vasului! Imediat ce unul s-a cățărat puțin și își caută libertatea, vine un altul și se agață de el, iar de acesta un altul. Astfel, povara primului devine prea mare. El se desprinde de margine și astfel cad toți iarăși în vas. Racii se îngrijesc singuri, ca să nu scape vreunul. Astfel că eu pot trage liniștit un pui de somn!”.

Câți oameni nu sunt trași înapoi când stau în fața deciziei de a se întoarce la Dumnezeu! Ei se gândesc: „Ce vor spune părinții mei, prietenii mei, vecinii, dacă eu cred în Isus Hristos?”. Cu toate că știu că salvarea lor veșnică este în joc, ei se lasă împiedicați, prin legături de familie și de prietenie, de la a se pocăi și a accepta evanghelia harului. Ei rămân sclavii diavolului și ai păcatului, pentru că se tem de osânda omului. Nu este trist acest fapt?

Dar tu? Vrei să mergi în pierzare pentru veșnicie din cauza fricii de batjocura celor din jur?


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PĂCATELE TIPICE (8) – Fundația SEER

„Ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru…” (1 Tesaloniceni 2:7)


 

 Al optulea tip de personalitate la care ne oprim sunt comandanții; ei au fost creați ca să descopere și să exercite autoritatea și leadershipul, să știe cum funcționează și să simtă natural atrași către acestea. Dacă imaginea puterii este importantă pentru tine, faci parte dintre ei! Deci, simți nevoia să conduci. Împotrivirea nu face decât să-ți dea energie.

Winston Churchill a fost un comandant care se plictisea rapid de învoieli și ale cărui victorii mărețe au fost inspirate de împotrivire. Ducea continuu lupte… de exemplu, cu Lady Nancy Astor, care i-a spus odată: „Winston, dacă ai fi soțul meu, ți-aș pune otravă în ceai.” La care Winston a dat celebra replică: „Nancy, dacă aș fi soțul tău, l-aș bea!”

Când Adolph Hitler a pus mâna pe putere în Germania, Churchill și-a găsit dușmanul formidabil pe care l-a așteptat întreaga viață. Și s-a ridicat la înălțimea acestei provocări. Dar puterea poate deveni un scop în sine și poți ajunge frustrat când lucrurile nu se fac așa cum dorești tu. Firește, poate alții se simt intimidați când ar vrea să ia atitudine pentru că nu sunt de acord cu tine, iar când se întâmplă asta, poate ai parte de ascultare, dar nu ai parte de dragoste, loialitate sau respect. Să-l păzească Dumnezeu pe liderul care nu are niciun lider și pe cei care îl urmează!

Responsabilitate fără răspundere produce instabilitate. Numai când te vei înconjura de oameni cu o vedere largă pentru a-ți compensa lacunele, vei înțelege dacă ai tendința de a-i folosi pe oameni și dacă utilizezi frica și intimidarea pentru a-ți impune dorințele.

Pavel, care a fost un mare lider, a scris: „ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii.” Când vine vorba să fii un lider bun, iată două cuvinte care merg mână în mână: „blândețe” și apoi „măreție.” Deci, pune-ți aceste cuvinte pe inimă, și aplică-le!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Numeri 15:1-21


După evenimentele tragice din cap. 14 ar fi normal să gândim că necredinţa şi răzbunarea poporului l-au făcut să-şi piardă toate drepturile asupra ţării Canaan. De aceea Dumnezeu, imediat după acestea, vine să le vorbească despre ţara promisiunii, arătând că nimic nu-L determină să Se răzgândească de la împlinirea ţelurilor harului Său. În acelaşi timp El menţionează în acest capitol (15) şi diferitele jertfe: arderea-de-tot (v. 3), jertfele de pace (v. 8), jertfele pentru păcat (v. 24), precum şi darurile de mâncare şi de băutură, tocmai pentru a le arăta că are resurse pentru a rezolva cele mai grave crime sau, mai curând, că are o singură resursă, sub multiplele-i aspecte, în lucrarea Preaiubitului Său.

Din aceasta se ridică, oricât de tristă ar fi starea poporului, o „mireasmă plăcută Domnului” (expresie amintită de cinci ori). Prezentată figurat sub multiplele ei aspecte, lucrarea lui Hristos se manifestă în folosul întregului popor. Legea era aceeaşi pentru străin ca şi pentru un israelit prin naştere; străinului i se permitea să aducă aceleaşi jertfe şi aceleaşi daruri de băutură, prefigurând harul extins în afara limitelor Israelului, Evanghelia vestită „oricărei făpturi de sub cer” (Coloseni 1.23).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: