Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 31, 2019”

31 Martie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Ce este omul, ca să-l prețuiești și ca inima Ta să se ocupe cu el, și ca să-l cercetezi în fiecare dimineață și ca să-l încerci în fiecare clipă?
Iov 7.17,18


Iov folosește această expresie remarcabilă, pe care o găsim în alte două părți ale Vechiului Testament: „Ce este omul?”. Există o mare diferență între acest loc și cel din Psalmul 8, ca și cel din Psalmul 144. „Ce este omul?” Dacă privim la om fără Hristos, nu este nimic extraordinar de comentat; dar, când privim la Hristos, vedem cel mai minunat lucru, fie în adâncimea umilinței Lui, fie în măreția înălțării Lui slăvite. Despre aceste lucruri vorbește Psalmul 8.

Dar în Iov avem omul sub disciplina lui Dumnezeu, sub cârmuirea Lui morală. «O», spune el, «ce este omul, ca să sufere o astfel de cârmuire cumplită? Dacă aș fi o mare, n-aș simți-o; și dacă aș fi una dintre acele vietăți gigantice care o populează poate că aș putea să îndur mai mult decât pot acum». Dar ce este omul? – sărmanul, sensibilul om; plin de simțiri, de gânduri, înveninat de propriul necaz. «O», spune el, «de s-ar sfârși odată!»

În Psalmul 144 avem un alt aspect. Psalmistul așteaptă ca împărăția să fie instaurată prin puterea divină și spune: „Ce este omul?”. Omul se împotrivește. Acolo sunt națiunile, dar ce înseamnă ele? Fă judecată asupra lor, doboară-le cu brațul Tău înălțat! Acesta este punctul de vedere din acest psalm. Așa că vedem acest „om” în toată măreția lui Hristos, apoi în toate suferințele lui Iov și, în cele din urmă, în toată nimicnicia națiunilor. Acestea sunt cele trei comparații diferite, în trei locuri diferite din Scriptură.

W. Kelly

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

După cum mulți au rămas uimiți de tine, poporul Meu, atât de desfigurată Îi era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea Lui de cea a fiilor oamenilor.
Isaia 52.14


Tratament abuziv

Profeția de astăzi vorbește de tratamentul cel mai abuziv și mai disprețuitor aplicat vreodată. Și aceasta se îndreaptă nu către cel mai rău om, ci către Cel care nu a făcut rău nimănui niciodată, către Cel Credincios și Adevărat. Cei doi tâlhari, răstigniți în același timp cu Mântuitorul, nu au fost persecutați cu atâta cruzime cum a fost El chinuit. Domnul a fost încununat cu spini, scuipat în față și biciuit, iar spatele Său a fost sfâșiat ca un câmp arat, din cauza bicelor cu vârf de metal. Fața Fiului binecuvântat al lui Dumnezeu – Cel fără păcat – a fost mai desfigurată decât a oricărui om! Pe bună dreptate, cei care Îl priveau erau uimiți că așa ceva I se întâmpla unui astfel de Om! Ucenicii Săi, care Îi cunoșteau atât de bine caracterul fără păcat, au fost umpluți de o durere de nedescris gândindu-se la Mântuitorul, care suferea atât de mult din partea acelor fanatici religioși, cu inimi de piatră.

Întotdeauna este necesar să facem distincție între suferințele pe care Isus Hristos le-a îndurat din partea oamenilor și suferințele pe care El le-a îndurat din partea lui Dumnezeu. Din partea lui Dumnezeu a suferit pentru păcatul omenirii; din partea omului a suferit pentru dreptate. Oamenii L-au urât, deoarece El a mărturisit că lucrările lor erau rele. Dragostea L-a condus pe Mântuitorul să le slujească oamenilor și să mărturisească despre starea lor rea, însă, la dragostea Lui, ei au răspuns cu ură. Acest lucru I-a produs multă întristare.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

LUPTĂ, CA SĂ IZBÂNDEȘTI! – Fundația SEER

 „Necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruința aduce… nădejdea.” (Romani 5:3-4)


     Michael Phelps a câștigat aurul la Olimpiada de la Beijing din 2008 și s-a întors acasă cu un record de opt medalii de aur. Însă ne vom aduce aminte nu numai de numărul medaliilor, ci și de spiritul său invincibil, manifestat când situația s-a întors împotriva lui, în proba de 200 m fluture. Când a atins primul peretele, câștigând cursa, nimeni nu știa prin ce trecuse pentru a ieși învingător. Când Michael și-a dat jos ochelarii de înot, toată lumea s-a uitat la el cu mirare, căci din ei a curs apă. Înotase 200 de metri aproape orb, o experiență de care înotătorii se tem. Numărând loviturile și căutând cu disperare marcajele de pe fundul bazinului, în cele din urmă a atins peretele de sosire, fiind un cuceritor olimpic în toată puterea cuvântului. Phelps și-a folosit frustrarea pentru a-și spori rezistența la oboseală și hotărârea de a câștiga.

Pavel a spus (Romani 5:3-5): „Ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşală…” Ce listă de beneficii uimitoare pe care ni le oferă Dumnezeu când ne confruntăm cu probleme! Răbdare: angajamentul de a ne sprijini pe harul Său și de a merge înainte indiferent de circumstanțe. Biruința în încercare: tăria lăuntrică bazată pe integritate personală. Nădejdea plină de încredere: o convingere profundă că orice s-ar întâmpla, în cele din urmă vom reuși. Pentru a încununa toate acestea, avem garanția că vom reuși în misiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, pentru că „nădejdea aceasta nu înșală!”

Când (ca Michael Phelps) nu vezi clar ce urmează, dă-ți toate silințele; linia de sosire este chiar în fața ta! Deci, străduiește-te, și vei izbândi!  


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 4:1-17


La curtea lui faraon, Moise învăţase toată înţelepciunea Egiptului. Dar nu învăţase să-L cunoască pe „EU SUNT”. Anii petrecuţi în palatul regal nu l-au făcut un instrument potrivit pentru eliberarea poporului său. Uciderea egipteanului a demonstrat tocmai contrariul. După patruzeci de ani în şcoala lui faraon sunt necesari alţi patruzeci de ani în şcoala lui Dumnezeu, tocmai în Madian. Rezultatul este că Moise nu mai are nimic care să-l facă mândru. Odinioară „puternic în cuvintele lui şi în fapte” (Fapte 7.22), declară acum că nu are vorbirea uşoară şi lasă deoparte toate capacităţile personale. Dar, dacă pe bună dreptate a încetat să se încreadă în sine, el încă nu se încrede pe deplin în Dumnezeu. Trebuie să înveţe că Domnul, când cheamă pe cineva în slujbă, dă şi puterea necesară pentru împlinire.

Toiagul preschimbat în şarpe arată că, dacă Dumnezeu îi permite lui Satan să lucreze pentru o clipă, tot în puterea Lui stă şi să-i nimicească lucrarea. La cruce, Hristos a triumfat asupra puterilor răului (Coloseni 2.15). Mâna pusă în sân (inima: izvorul răului) care se acoperă de lepră şi care apoi este făcută sănătoasă ilustrează puterea lui Dumnezeu de a îndepărta pata păcatului.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: