Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 4, 2019”

4 Martie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Și El a zis: „Mergi și spune poporului acestuia: «Auzind, veți auzi și nu veți înțelege, și, văzând, veți vedea și nu veți cunoaște». Împietrește inima poporului acestuia și astupă-i urechile și închide-i ochii: ca nu cumva să vadă cu ochii lor și să audă cu urechile lor și inima lor să înțeleagă și să se întoarcă și să fie vindecați”.
Isaia 6.9,10


Mesajul ciudat al lui Isaia (1)

Profetul Isaia a primit aceste cuvinte de la Domnul cam cu șapte sute patruzeci de ani înainte de Hristos. Aceasta este o profeție și, în același timp, o judecată sub forma unei orbiri căzute asupra poporului Israel. Să ne gândim ce trebuie să fi simțit Isaia! Dumnezeu îi dăduse un mesaj profetic, care, în esență, spunea: «Nu contează ce le spui, fiindcă oricum nu vor asculta». Sună ciudat pentru urechile noastre, însă vom vedea cât de potrivită este această profeție, care continuă să se împlinească.

Acest mesaj al lui Isaia este citat de șase ori în Noul Testament, însă în patru contexte diferite. Primul context se găsește în Matei, în Marcu și în Luca. Domnul a făcut referire la mesajul lui Isaia după ce a spus pilda semănătorului (Matei 13.13-15; Marcu 4.12; Luca 8.10). El a vorbit poporului în pilde, fiindcă ei Îl lepădaseră ca Mesia: „Văzând, ei nu văd” (Matei 13.13). Totuși El a explicat pilda pentru mica rămășiță care crezuse în El (Matei 13.16). Poporul era orb, exact așa cum Isaia profețise.

Un al doilea context în care citim cuvintele lui Isaia este în Ioan 12. În acest capitol, slujba Domnului ajunsese la final. Poporul respinsese „Lumina”, iar Ioan scrie că Isus, „plecând, S-a ascuns de ei” (versetul 36). Solemne cuvinte! Apoi Ioan citează profeția lui Isaia cu privire la orbirea lor, în versetul 40. Și ce orbire cumplită era aceasta! Ioan spune că Hristos a fost Cel care îi dăduse aceste cuvinte lui Isaia, când profetul „a văzut gloria Lui și a vorbit despre El” (versetul 41). Isus era Iahve și, deși făcuse atâtea minuni, ei tot nu credeau în El!

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Eu le dau viața veșnică; nicidecum nu vor pieri.
Ioan 10.28


Numele meu se află pe listă!

În urmă cu câtva timp, fiica mea a participat la un concurs de desen. Astăzi a năvălit în biroul meu și mi-a arătat mândră scrisoarea pe care tocmai o primise: „Tată, numele meu se află pe listă! Am primit un premiu!”. Nu exista nicio îndoială, pentru că am văzut numele ei pe lista câștigătorilor.

Fiul meu, dimpotrivă, la un concurs de sport nu a obținut punctele necesare pentru un premiu. Numele lui nu a apărut pe lista câștigătorilor, care s-a făcut publică pe internet.

În cer există de asemenea o listă cu nume, și anume Cartea vieții. Dumnezeu Însuși notează și actualizează această listă. Pentru a fi notat acolo nu trebuie să fii mai bun decât ceilalți. Capacități omenești precum inteligența, priceperea sau puterea nu constituie niciun avantaj. Este suficient să crezi în Isus Hristos și să-L accepți pe El ca Mântuitorul tău personal. Biblia mă asigură pe mine și te asigură și pe tine: „Cine crede în Fiul are viața veșnică” (Ioan 3.36).

Această expresie clară îmi dă siguranță. Pentru că Isus Hristos a murit la cruce pentru păcatele mele, și eu am crezut aceasta, numele meu este scris în ceruri. De acest lucru mă bucur enorm. Când diavolul vrea să semene îndoială în inima mea, îmi amintesc de faptul că Dumnezeu nu poate să mintă. Fiul lui Dumnezeu spune în Ioan 10.28: „Eu le dau viața veșnică; nicidecum nu vor pieri …”.

 

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

OPERAȚIUNEA ANDREI

„Andrei… a găsit pe fratele său Simon, şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia.” Şi l-a adus la Isus” (Ioan 1:40-42)


Când și-a început lucrarea de propovăduire a Evangheliei, Billy Graham a făcut un plan și a mobilizat toți creștinii din zonă. Fiecare trebuia să-și aducă prietenii și rudele nemântuite la întâlnirile de evanghelizare. Așa că echipa lui Graham a pus la cale „Operațiunea Andrei”, un plan simplu prin care membrii bisericii și-au făcut liste cu prietenii lor nemântuiți, au început să se roage pentru ei și i-au invitat la cruciadele lui Billy Graham pentru a auzi Evanghelia. De ce au denumit-o „Operațiunea Andrei”? Pentru că de fiecare dată când îl vedem pe Andrei în Evanghelia lui Ioan, el aduce pe cineva la Hristos. Mai întâi, și-a adus fratele, pe Petru. Apoi, în Ioan capitolul șase, a dus la Isus un băiat care avea cinci pâini și doi pești.

Iar în Ioan capitolul 12, împreună cu Filip a condus un grup de greci la Hristos. Și tu poți face la fel. Cu ani în urmă, un creștin novice, pe nume Albert McMakin, în vârstă de douăzeci și patru de ani, și-a încărcat camioneta cu prieteni și i-a dus în fiecare seară la o campanie de evanghelizare din oraș. Probabil nu ai auzit niciodată numele McMakin. Dar poate că ai auzit despre unul din pasagerii din camioneta lui, un tânăr care s-a convertit la Hristos în acea săptămână: Billy Graham. Andrei l-a adus pe fratele său Petru la Hristos, iar Petru a ajuns să aducă la Hristos mulțimi de oameni. S-ar putea ca persoana căreia îi împărtășești despre Domnul Isus, sau pe care o aduci la biserică, să fie folosită de Dumnezeu pentru a face lucruri pe care nu le-ai fi crezut cu putință. Și dacă îți vei face partea, Dumnezeu va face restul! 


 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 39:17-23, 40:1-8


Încă o dată Iosif a avut de suferit o grozavă nedreptate. Sub o mărturie falsă el este condamnat şi aruncat în temniţă în mijlocul prizonierilor. Psalmul 105.18 îi descrie suferinţele fizice şi morale: „I-au strâns picioarele în butuci, sufletul său a intrat în fiare”. Încă o dată aceste suferinţe le prefigurează pe cele ale Mântuitorului. Au pus mâna pe Isus (Marcu 14.46), au adus mărturii false împotriva Lui (Matei 26.59, 60), „a fost socotit printre cei fără de lege” (Marcu 15.28), El, Cel care „n-a făcut nimic rău” (Luca 23.41).

Temniţa era plină de prizonieri vinovaţi. Cât de mişcător este să vedem că Iosif, aflat în mijlocul lor, nu se consideră superior pentru că este nevinovat, nici dezgustat sau descurajat, ci continuă să slujească! Aceasta ne duce cu gândul la Omul care a venit să împărtăşească starea noastră nenorocită şi deznădăjduită, pentru a ne sluji cu dragoste. „El umbla din loc în loc făcând bine”, a spus Petru (Fapte 10.38), adăugând: „pentru că Dumnezeu era cu El”. Tot aşa a fost şi cu Iosif, atât în temniţă cât şi în casa lui Potifar (39.3, 21, 23), şi aceasta a fost pentru el o mângâiere şi secretul prosperităţii lui. Fie ca şi noi să ne bucurăm de aceeaşi experienţă fericită pretutindeni şi întotdeauna!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: