Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 10, 2019”

10 Martie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Dar El era străpuns pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era asupra Lui și prin rănile Lui suntem vindecați.
Isaia 53.5


Iată Robul Meu (8)

Aceste versete mișcătoare ne oferă detalii despre suferințele lui Mesia pentru poporul Său. Unii cărturari iudei susțin că Isaia 53 descrie suferințele pe care Israel le-a îndurat. Nu este nicio îndoială că Israel a suferit mult și că va suferi încă și mai mult în necazul cel mare. Israel are însă nevoie de un Înlocuitor, lipsit de păcat, care să poarte păcatele lor, de aceea ei fac aici mărturisirea că propriul lor Mesia – pe care L-au lepădat – a purtat judecata cuvenită lor.

Îndată ce frații lui Iosif au înțeles cu adevărat ceea ce îi făcuseră propriului lor frate, s-au pocăit și i-au mărturisit păcatul lor. Acest lucru a condus la o minunată restabilire a lor. Relația lor cu Iosif a fost reînnodată și la fel relația lor unii cu alții și cu tatăl lor. Dumnezeu direcționase tot ceea ce se întâmplase (Geneza 50.20), însă ei erau pe deplin responsabili și trebuiau să se pocăiască de fărădelegea lor. La fel stau lucrurile cu Israel. După necazul cel mare și după mărturisirea lor, relația lor cu Mesia și cu Dumnezeu va fi restabilită. Toate semințiile vor trăi în armonie în țara promisă.

Psalmul 133 ilustrează vindecarea și restabilirea ca rezultate ale lucrării substitutive a lui Hristos. Toți cei credincioși vor experimenta schimbarea trupului lor, pe baza lucrării încheiate a lui Hristos (Filipeni 3.21). Vom uita noi vreodată de rănile Sale? Mâinile, picioarele și coasta Sa au fost străpunse. În curând Îl vom vedea pe Mielul care pare înjunghiat (Apocalipsa 5.6), Îi vom mulțumi și-L vom lăuda veșnic, pe El și pe Tatăl, care L-a dat pe singurul Său Fiu ca să aducă pe mulți fii la slavă. El a fost lovit nu doar de om, ci de Dumnezeu Însuși. Nu există dragoste mai mare ca a Lui!

A. E. Bouter

 


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Și Pilat a ieșit iarăși afară și le-a zis: „Iată, vi-L aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în El”.
Ioan 19.4


Ce a găsit Pilat?

Cercetându-L pe Domnul Isus Hristos, Pilat nu a găsit nicio vină în El. Era normal să fie așa, deoarece Domnul Isus a fost Dumnezeu arătat în trup.

Mântuitorul a străbătut o lume tulburată, având în inimă pacea cerului. Nicio împrejurare nu L-a făcut să-Și piardă liniștea. Durerea și lepădarea L-au apăsat pe Mântuitorul; necredința și împietrirea inimii omului L-au făcut să Se cutremure; acestea au încercat, dacă ar fi fost posibil, să răcească dragostea inimii Lui. Cu toate acestea, Mântuitorul a mers înainte pe drumul Său de ascultare față de Tatăl ceresc. A suspinat la vederea necredinței din om, însă Și-a ridicat ochii spre cer.

Samaritenii n-au vrut să-L primească, în misiunea Sa de dragoste, fiindcă fața Îi era îndreptată către Ierusalim. Inima Domnului Isus a fost hotărâtă să meargă pe drumul care urma să sfârșească la cruce.

La sfârșit, când întreaga suferință a stat înaintea sufletului Său, când a cântărit adâncimile paharului pe care l-a acceptat din mâna Tatălui, El a trecut în liniște și cu pace prin rușine și prin batjocuri. Domnul Isus nu S-a pripit și n-a amenințat. Toată cauza Sa a încredințat-o Tatălui Său ceresc. În mijlocul tuturor lucrurilor, Domnul a stat ca Slujitor al slujitorilor. Tăcut înaintea vrăjmașilor, S-a încredințat în mâinile Celui care judecă drept. Și-a închis urechea la toate insultele.

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SFATURI UTILE PENTRU O CĂSNICIE FERICITĂ

„Inima bărbatului se încrede în ea…” (Proverbele 31:11)


Dacă vă doriți o căsnicie fericită, iată două lucruri pe care nu trebuie să le treceți cu vederea:

1) Nu-ți înjosi niciodată soțul sau soția în public. Când faci asta, te înjosești pe tine însuți. Solomon scrie: „Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale” (v. 10-12). Cineva a spus: „Înainte de a critica gusturile soțului tău sau ale soției tale, adu-ți aminte că el sau ea te-a ales pe tine!” Cu toții avem anumite obiceiuri, zbateri, slăbiciuni, fantezii, amintiri din copilărie, nevoi nerostite și dorințe ascunse adânc în noi. Dorința noastră de a avea pe cineva în care să avem încredere este profundă și neschimbătoare. De aceea Dumnezeu a conceput căsnicia ca pe un adăpost sigur într-o lume periculoasă. Dacă nu poți avea încredere în soțul sau soția ta, atunci în cine poți avea încredere?

2) Stabiliți-vă mereu vise și obiective comune. Astăzi cuplurile divorțează într-un ritm tot mai alarmant, la un interval cuprins în medie între șaptesprezece și douăzeci și cinci de ani de la căsătorie. Știți de ce? Lucrul acesta se întâmplă de obicei când ultimul copil termină colegiul sau facultatea și pleacă de acasă. Atunci rămân doar cei doi. Dacă v-ați petrecut tot timpul concentrându-vă asupra copiilor și v-ați neglijat unul pe celălalt, poate vă veți trezi într-o dimineață și veți simți că locuiți cu un străin. Deci cum se poate evita lucrul acesta? Având scopuri și vise spre care vă îndreptați amândoi în viață.

Nu uitați, sunteți mai mult decât părinți: sunteți oameni, și Dumnezeu are un plan pentru viața voastră de cuplu. Dacă nu l-ați descoperit încă, discutați despre asta, apoi rugați-vă și cereți-I lui Dumnezeu să vi-l descopere. Aceasta este o rugăciune la care El va răspunde!


 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 42:9-24


În timp ce în Egipt au loc aceste evenimente, familia lui Iacov a fost lăsată deoparte, în tăcere. Este ca şi cum Dumnezeu ar fi spus: «După crima voastră, acum, când Iosif nu mai este printre voi, nu mai am nici un interes să vă spun ce va fi cu voi». Aşa este şi cu trista istorie a omului şi, în particular, a lui Israel, după respingerea Mântuitorului. Dar, în răbdarea Lui nesfârşită, El n-a uitat nicidecum obiectul promisiunilor Sale sigure. Aşteaptă numai momentul potrivit pentru a le restabili relaţia cu El. Şi momentul potrivit este foametea. Dacă Dumnezeu permite încercări chiar pentru ai Săi, acestea vorbesc de faptul că lipsurile sau boala survin pentru ca Domnul Hristos, adevăratul Iosif, să-Şi poată lua sau relua locul în întregime în vieţile noastre. Să nu ne gândim că trecerea timpului poate şterge cel mai mic păcat; fiecare dintre ele se află sub ochii Domnului, chiar dacă noi le-am uitat, şi, mai devreme sau mai târziu, va trebui să-i dăm socoteală pentru aceste păcate.

„Suntem oameni cinstiţi”, îndrăznesc să afirme fraţii criminali în timp ce se prezintă înaintea aceluia care le putea dovedi contrariul şi care îi putea face de ruşine numai spunându-şi numele. Versetul 21 arată însă că după trei zile şi după o nouă conversaţie, conştiinţa lor începe să le vorbească.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: