Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 26, 2019”

26 Martie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Pentru că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor, s-a arătat, învățându-ne ca, după ce am tăgăduit neevlavia și poftele lumești, să trăim cu cumpătare și cu dreptate și cu evlavie în veacul prezent.
Tit 2.11,12


Găsim multe adevăruri în această scurtă epistolă a lui Pavel către Tit, iar versetul de mai sus este un bun exemplu în această privință. El începe cu harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. Mântuirea pe care Dumnezeu a promis-o s-a arătat cu siguranță atunci când Hristos a venit în această lume, ca Mântuitor. Există însă mai mult decât atât. Acest har al lui Dumnezeu nu numai că „a adus la lumină viața și neputrezirea prin evanghelie” (2 Timotei 1.10), ci de asemenea ne învață cum să trăim noua viață pe care am primit-o. Totuși, înainte să începem să urmăm aceste reguli pentru viața nouă, trebuie să tăgăduim toate lucrurile care au de-a face cu neevlavia și cu poftele lumești, lucruri care au făcut parte din viața noastră înainte să-L cunoaștem pe Domnul Isus. Viețile noastre trebuie acum să fie caracterizate de cumpătare, de dreptate și de evlavie.

Cumpătarea înseamnă înfrânarea dorințelor și a poftelor, făcându-l astfel pe cel credincios conform gândurilor lui Hristos. 1 Petru 5.8 ne spune: „Fiți treji, vegheați! Pentru că vrăjmașul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, căutând pe cine să înghită”. Trebuie să fim cumpătați și să avem o minte trează, care să vadă lucrurile exact așa cum Dumnezeu le vede.

Dreptatea vorbește despre relațiile noastre cu ceilalți. Ea înseamnă a ne comporta drept, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și a oamenilor. Când privim la felul în care Domnul Isus a trăit în această lume, vedem cum El a spus și a făcut întotdeauna ceea ce era drept. Noi trebuie să urmăm exemplul Lui și să umblăm așa cum El a umblat.

Evlavia se dezvoltă în viețile noastre în măsura în care Duhul Sfânt produce în noi trăsăturile morale ale lui Hristos, producând dorința de a fi ca El și de a face doar ceea ce Îi este plăcut Lui. Fie ca inimile noastre să dorească să-L reprezentăm cât mai bine în acest veac rău, așteptând venirea Lui.

J. Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Iată, cel rău pregătește răul, concepe răutatea și naște neadevărul; face o groapă, o sapă, și tot el cade în groapa pe care a făcut-o.
Psalmul 7.14,15


Tragedia unui tânăr (2)

Curând, tânărul s-a săturat de viața de pe mare: s-a întors în Germania, a călătorit până în Elveția și iarăși înapoi. În sfârșit, a intrat la un atelier dintr-o fabrică din Bremen. Aici au fost luate din nou hotărâri bune, ca adesea în anii precedenți. Dar fiecărui început de felul acesta i-a urmat o cădere mult mai adâncă, astfel că, într-o Duminică, seară, pe când era în drum spre casă, din nou băut și totuși nefericit, pe o pasarelă de cale ferată s-a luptat cu hotărârea de a-și pune capăt vieții ratate și nefericite, printr-o săritură pe șine. Se apropia trenul rapid, când în sufletul lui el se vedea deja așezat în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu ca păcătos pierdut; atunci și-a mai întors o dată fața spre cer și a strigat cu voce tare: „O, Dumnezeule, dacă vrei să mă judeci după ceea ce merit, cum îmi va merge? Isuse, Tu, Mântuitorul păcătoșilor, oare mă poți salva?”. În clipa următoare, cineva din spate i-a pus mâinile pe umeri. Când s-a întors, a văzut că stătea în fața unui domn înalt, care îl privea cu seriozitate, dar prietenos. „Tinere, nu trebuie să mai bei!”

Drumul spre iad este pavat întotdeauna cu intenții bune. Intenția bună nu ajută. Vrăjmașul sufletelor, diavolul, face întotdeauna manevre pentru a pierde un suflet. Dumnezeu dorește să ne recunoaștem cu sinceritate starea, să ne întoarcem cu pocăință, să ne încredem în ceea ce El ne spune; și astfel va veni și schimbarea.

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PATRU CATEGORII DE DORINȚE (1) – Fundația SEER

 „O dorinţă împlinită este un pom de viaţă.” (Proverbele 13:12)


In câteva meditații succesive, ne vom uita la câteva dintre cele mai comune dorințe;

1. Dorințele materiale. Lidia era o femeie de afaceri care se ocupa de textile (vezi Faptele Apostolilor 16:14). Ea a fost printre cei dintâi convertiți europeni ai lui Pavel la creștinism. Îți poți imagina ce a însemnat pentru o femeie să aibă succes în afaceri într-o societate dominată atât de pregnant de bărbați? A avut atât de mare succes, încât avea propria ei casă… care a fost destul de spațioasă încât să devină loc de întâlnire pentru una din primele biserici creștine din Europa. Multe edificii religioase s-au construit de-a lungul secolelor – Notre Dame, Westminster Abbey, Capela Sixtină – dar biserica primară a început în casa unei femei de afaceri. Dacă dorința ta de a face bani îți sufocă generozitatea, te face să trăiești din datorii sau îți creează o nemulțumire cronică – a sosit timpul să-ți reevaluezi acțiunile; a câștiga bani, a crea produse bune și a avea angajați sunt lucruri care – făcute cinstit – Îl glorifică pe Dumnezeu. „El îţi va da putere să le câştigi” (Deuteronomul 8:18).

Te-ai întrebat vreodată de ce îți place să meșterești la motoare sau să lucrezi cu mâinile? Pentru că ai fost creat după chipul unui Dumnezeu creativ, care a meșterit această incredibilă mașinărie cosmică a Universului, cu forțe și energii atât de complicate, încât oamenii se dedică unor cariere științifice strălucite pentru a înțelege doar fărâme din ea! Fie că ești o persoană orientată spre mecanică, fie spre știință sau artă, ești creația Lui – și lucrul acesta e cel mai important! Biblia spune: „Domnul… vrea pacea robului Său!” (Psalmul 35:27). Când dorința ta după succes material are la bază glorificarea lui Dumnezeu și binecuvântarea oamenilor, El te va ajuta să reușești, și vei avea și pace!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 50:15-26


Mai rămăsese încă o durere pentru Iosif după moartea tatălui său: fraţii lui se îndoiau de dragostea lui. Gândeau că, odată ce Iacov a murit, Iosif se va răzbuna. Cu câtă tandreţe îi asigură încă o dată, explicându-le gândul lui Dumnezeu şi confirmându-şi promisiunea de a se îngriji de ei şi de copiii lor! Mulţi creştini se aseamănă cu aceşti fraţi ai lui Iosif. Nu cred că sunt pe deplin iertaţi (1 Ioan 4.18). Oare nu ne îndoim şi noi de dragostea Domnului, deşi El ne-a dat atâtea dovezi despre ea? Inima Sa este deosebit de sensibilă faţă de această lipsă de încredere. Este ca şi cum El ne-ar spune: „De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut?” (Ioan 14.9).

La sfârşitul Genezei vedem cum se conturează aproape toate tainele lui Dumnezeu. Dar, înainte de a se încheia această carte, auzim din nou certitudinea credinţei (v. 24). „Dumnezeu vă va cerceta negreşit„, sunt ultimele cuvinte adresate de Iosif fraţilor săi şi singura din faptele lui de credinţă consemnată în Evrei 11.22. Chiar în belşugul vieţii plăcute din Egipt, el întrevede plecarea fraţilor săi şi mutarea oaselor sale în Canaan. Să imităm şi noi credinţa lui Iosif!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: