Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 7, 2019”

7 Martie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Nu vă conformați veacului acestuia.
Romani 12.2


În noaptea izbăvirii lor din Egipt, israeliților li se poruncise să țină Paștele la adăpostul sângelui. „Și să-l mâncați așa: cu coapsele încinse, cu sandalele voastre în picioarele voastre și cu toiagul vostru în mâna voastră; și să-l mâncați în grabă: este paștele Domnului” (Exod 12.11). Puteau oare niște oameni care așteptau să plece în felul acesta, să-și ocupe timpul și atenția cu treburile Egiptului? Nu auziseră ei că judecata se apropia? N-au crezut ei ce spusese Domnul: „Și Eu voi trece prin țara Egiptului în noaptea aceasta și voi lovi pe orice întâi-născut din țara Egiptului, de la om până la animal; și voi face judecăți împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului: Eu sunt Domnul” (versetul 12)?

Este poziția noastră mai puțin serioasă? Poruncile date nouă sunt oare mai puțin stringente? Este judecata care atârnă peste lume mai puțin reală, mai puțin teribilă sau mai puțin sigură? Poruncile sunt identice. Robilor credincioși, El le spune: „Mijlocul să vă fie încins, și luminile aprinse; și voi fiți asemenea oamenilor care-l așteaptă pe stăpânul lor, oricând se va întoarce de la nuntă, ca, atunci când va veni și va bate, să-i deschidă îndată” (Luca 12.35,36). Judecata amenințătoare asupra celor necredincioși și a lumii este și ea identică: „Dacă nu vei veghea, voi veni ca un hoț și nicidecum nu vei ști în ce ceas voi veni asupra ta” (Apocalipsa 3.3).

Dacă ar fi fost anormal ca un israelit să se ocupe în acea noapte crucială cu treburile țării împotriva căreia mâna distrugătorului era deja ridicată, este mai puțină abatere de la drumul nostru adevărat, mai puțină inconsecvență cu chemarea noastră cerească, ca noi să ne ocupăm cu afacerile unei lumi în care nu suntem decât străini și călători, o lume pe care putem fi chemați să o părăsim în orice moment, o lume asupra căreia deja planează norii negri ai judecății iminente?

T. B. Baines


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.
Luca 10.20


Jubileu – motiv de bucurie?

Un jubileu are loc întotdeauna cu ocazia unui eveniment important. În anul 1977, de exemplu, englezii au sărbătorit jubileul de argint al reginei lor, Elisabeta a II-a. În acel an, regina se afla pe tron de 25 de ani. În cuvântul jubileu se ascunde „tema bucuriei”. Dar oare este orice jubileu un motiv de bucurie?

În Biblie citim despre anul jubiliar al lui Dumnezeu. El avea loc la fiecare 50 de ani. Dacă un israelit era dator cu ceva cuiva, se putea vinde ca sclav. Dar nu trebuia să rămână pentru totdeauna un sclav; se putea bucura de anul jubiliar, când era eliberat. În acele zile supreme se auzea trâmbița, iar sărmanul sclav devenea liber!

Mă gândesc la un alt eveniment de bucurie. Domnul Isus a vestit cu putere și clar, prin moartea Sa pe cruce, eliberare de păcat și de Satan pentru oricine crede în El, Mântuitorul și Salvatorul! Pentru tine a început „anul jubiliar”? Ești tu eliberat de păcatele tale? Încă mai este timp să accepți oferta dragostei Sale! Atunci, acest an poate deveni și pentru tine un „an jubiliar”.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SPUNE „BUN VENIT” ÎNCERCĂRILOR (2)

„A legat pe fiul său Isaac şi l-a pus pe altar” (Geneza 22:9)


Avraam l-a considerat pe Isaac ca pe un dar special de la Dumnezeu. Însă darurile oferite de Dumnezeu pot fi lucruri minunate, sau lucruri periculoase. Cum vine asta? Păi, pe măsură ce cultivăm darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu, se poate întâmpla să ne bizuim pe ele mai mult decât ne bizuim pe Dumnezeu. În acel moment, cea mai mare calitate a noastră devine cel mai mare defect al nostru. Dumnezeu i-a dat lui Lucifer o înfățișare frumoasă și o voce frumoasă. Acele daruri au fost folosite inițial pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Apoi Lucifer s-a uitat în oglindă și a început să reflecteze la propria sa frumusețe. El a glorificat darul care i s-a dat, în loc să-L glorifice pe Dumnezeu!

Învățătura pe care o putem primi din căderea lui Lucifer este aceasta: orice lucru pe care nu-l transformi în laudă la adresa lui Dumnezeu se transformă în mândrie. Pentru noi, lucrul acesta e o problemă, pentru că „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” (Iacov 4:6). În loc să-i aducă laudă lui Dumnezeu, Lucifer și-a hrănit eul. Dorința lui păcătoasă de a fi înălțat a fost cea care l-a condus pe Lucifer la cădere. Care sunt cele mai mari daruri pe care ți le-a dat Dumnezeu? Care sunt cele mai memorabile ocazii pe care ți le-a creat Dumnezeu? Ce vise mărețe a pus Duhul Sfânt în sufletul tău? Acesta este „Isaacul” tău. Trebuie să-ți iubești Isaacul și să-l celebrezi, dar el nu trebuie lăsat niciodată să ia locul lui Dumnezeu în viața ta. Uneori visele rânduite de Dumnezeu nu sunt doar născute, ele trebuie să fie renăscute. Dacă devin mai importante decât Dumnezeu, trebuie să le jertfești de dragul sufletului tău. Trebuie să le pui pe altar și să le sacrifici. Uneori visul tău trebuie să moară, înainte să poată învia spre slava lui Dumnezeu!


 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 41:14-36


Tot aşa cum faraon a fost tulburat de un vis, oamenii de astăzi sunt dezorientaţi, neliniştiţi. Viitorul îi îngrijorează. Ei se simt la dispoziţia unor catastrofe imprevizibile. Totuşi Biblia conţine tot ce poate şti omul despre viitor. Dar aceste profeţii sunt de neînţeles pentru cei care nu au Duhul lui Dumnezeu. În zadar i-a consultat faraon pe cei mai înţelepţi oameni din împărăţia lui. Înaintea lui Dumnezeu, toată înţelepciunea omenească nu valorează nimic. Atunci apare Iosif. Uşile temniţei i se deschid şi el vine cu înţelepciunea de sus aducându-i lui faraon „un răspuns de pace”. El nu omite să spună că acest răspuns vine de la Dumnezeu şi nu de la el însuşi (comparaţi cu Daniel 2.28).

Un creştin care se hrăneşte cu Cuvântul lui Dumnezeu ştie mult mai mult despre viitorul lumii decât cei mai avizaţi politicieni. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu „ne-a dat pricepere” (citiţi Ioan 16.13; 1 Ioan 2.20; 5.20).

Nu putem nega faptul că, din punct de vedere spiritual, trăim într-o perioadă de abundenţă spirituală. Pentru lume, aceasta va fi urmată de o perioadă de foamete prezisă de profeţi, „nu foame de pâine, nici sete de apă, ci de auzire a cuvintelor Domnului” (Amos 8.11 …). Ziua de îndurare se va sfârşi. Cititorule, eşti tu gata?

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: