Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 24, 2019”

24 Martie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

El a fost asuprit și El a fost chinuit, dar nu Și-a deschis gura. A fost dus ca un miel la înjunghiere și ca o oaie mută înaintea celor care o tund, așa nu Și-a deschis gura.
Isaia 53.7


Iată Robul Meu (10)

Ioan Botezătorul a fost un profet trimis de Dumnezeu în Israel, după patru sute de ani de tăcere de la profețiile lui Maleahi. După botezul Domnului Isus, Ioan și-a împlinit misiunea atunci când L-a identificat pe Isus din Nazaret ca fiind Mielul lui Dumnezeu. Doi dintre ucenicii lui Ioan L-au urmat atunci pe Mesia, după care li s-au alăturat și alții (Ioan 1.26-51).

Cât de uimiți au fost ei atunci când Ioan a fost aruncat în temniță și executat! Ei aveau mai târziu să afle că Mesia, despre care vorbise Ioan, avea să fie și El lepădat de poporul Său și executat. La momentul respectiv, Petru n-a putut accepta așa ceva (Matei 16.21-25). Mai târziu a înțeles toate acestea, mai precis după moartea, învierea și glorificarea Domnului Isus. Apoi, după ce a fost complet restabilit, Petru, împreună cu alții, L-au prezentat pe Mesia poporului (Fapte 2–12). Mulți iudei, care au crezut evanghelia, au fost apoi persecutați și au suferit mult. Petru le-a scris acestora (1 Petru 2.23), citând versetul de mai sus din Isaia 53.

Cu câțiva ani mai devreme, Filip evanghelistul a fost instruit de către Îngerul Domnului – și de către Duhul Sfânt – să meargă la Gaza (Fapte 8.26,29) și să se alăture carului unui famen etiopian care se întorcea acasă de la Ierusalim. Filip l-a auzit pe omul acesta citind pasajul din Isaia 53 și s-a folosit de el pentru a-i prezenta etiopianului vestea bună despre Isus, Mesia (Fapte 8.35). El i-a explicat cum Isus fusese asuprit și chinuit și cum nu Se împotrivise deloc. Famenul a fost mântuit, după care a fost botezat. De asemenea, credincioșii persecutați trebuie să învețe din exemplul Domnului Isus și să procedeze întocmai ca El.

A. E. Bouter

 

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Dar, ca să nu le fim o piedică, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi; și, când îi vei deschide gura, vei găsi în ea o monedă.
Matei 17.27


Darea pentru Templu

Aceste câteva cuvinte din versetul de astăzi ne oferă o vedere generală a nemărginitei măreții a prețiosului nostru Mântuitor și a harului Său minunat. Domnul a dat dovadă de cunoștință divină cu privire la întrebarea care i se pusese lui Petru, dacă Învățătorul plătește darea pentru Templu. Aici sunt înfățișate slava Sa împărătească, precum și smerirea Sa: slava Sa de Creator, de Fiu al Omului, care are puterea de a dispune de toate lucrurile din creație; atotștiința Sa prin care El știe că există o monedă în gura unui pește; puterea Sa care face să sosească peștele la undița aruncată de Petru; ca Om, supunerea față de legile sub care se găsea poporul. Prin exemplul Său, Domnul a ilustrat ceea ce El a spus să se scrie prin slujitorii Săi: „Dați tuturor ce sunteți datori: cui datorați impozitul, dați-i impozitul; cui datorați vama, dați-i vama …” (Romani 13.7).

Inimile noastre pot să se umple de admirație și de recunoștință privind la Persoana Aceluia care a părăsit gloria, pentru a veni să moară în locul vinovaților, cu scopul de a-i așeza în poziția de fii ai lui Dumnezeu pe toți cei care și-au pus încrederea în El. Pe acest drum al Domnului putem să mergem și noi, pentru că El ne dă capacitatea și puterea să mergem pe urmele Lui. Între noi și El se va interpune mereu deosebirea dintre imperfect și perfect, dintre finit și infinit, dar ochii noștri să fie ațintiți asupra Domnului și să-L slăvim în orice împrejurare.

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FII CREATIV! – Fundația SEER

„Au desfăcut acoperişul casei” (Marcu 2:4)


Mary Engelbreit și-a dorit mereu să ilustreze cărți pentru copii, însă un consilier școlar i-a spus: „Nu poți face asta. Fii practică. Ia-ți o diplomă și începe să predai.” Mary a început să lucreze la un magazin de artă, a învățat tot ce se putea în domeniu și a ajuns să cunoască artiști care își câștigau existența făcând ce le place. Având sprijinul părinților, și-a zis: „Poți deveni artist. Dacă ai imaginație, vei reuși.” Prin faptul că a refuzat ca obstacolele de pe drumul convențional spre succes s-o oprească, Engelbreit a devenit o artistă recunoscută pe plan național și și-a lansat propria revistă. Un autor francez a spus: „Adevărata călătorie spre descoperire constă nu în a căuta peisaje noi, ci în a le privi cu alți ochi!”

Învață să ai o minte deschisă, și nu uita: inspirație obții prin transpirație! Așteaptă-te să apară probleme, și nu lăsa ca ele să-ți slăbească hotărârea. Patru bărbați care nu au putut să-și ducă prietenul paralizat la Isus, din cauza mulțimii, „au desfăcut acoperişul casei… au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.” Domnul Isus a văzut credința lor în acțiune și a răsplătit-o, vindecându-l pe bolnav. Poți găsi o soluție aproape pentru orice, atunci când petreci timp cu Dumnezeu în rugăciune și când perseverezi.

Rebecca Barlow Jordan spunea: „Adevărata creativitate nu se oprește la stadiul inspirației. Mulți aspiranți au încercat și au eșuat pentru că nu au reușit să învingă obstacolele. Adevăratul artist vede imaginea finală prin credință. Toți suntem artiști și Dumnezeu are ce să ne dea de lucru. El ne încurajează să ne bucurăm de rodul muncii noastre. Însă adevărata binecuvântare vine nu doar când știm că am învins, ci atunci când creativitatea validează originea ei divină și aduce slavă lui Dumnezeu.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 49:19-33


Când Biserica va fi luată, „ceasul încercării” va veni „peste tot pământul locuit” (Apocalipsa 3.10). O rămăşiţă credincioasă a lui Israel va trece prin acest necaz grozav. Putem vedea aceasta în cuvintele pe care Iacov i le adresează lui Gad. Beniamin ne vorbeşte despre Împăratul (Hristos) care Îşi aşază împărăţia după nimicirea duşmanilor Săi, în timp ce Aşer şi Neftali reprezintă poporul binecuvântat în final prin întemeierea împărăţiei.

Deşi copilul lui Dumnezeu ştie că nu va fi pe pământ în acea vreme, el trebuie să fie interesat de aceste lucruri şi să se bucure, gândind că adevăratul Iosif (Hristos), care a fost urât şi respins, va avea puterea supremă şi va fi acolo spre binecuvântarea întregii lumi. „Iosif este vlăstar de pom roditor, … ramurile sale dau lăstari peste zid” (v. 22), trecând peste hotarele lui Israel. Binecuvântările vor atinge şi naţiunile care sunt străine de promisiuni. Astfel, Isus, adevăratul Iosif, „a fost despărţit de fraţii Săi” (lit: nazarean – v. 26, nota b). Pe cel odinioară „întărâtat amarnic” şi „urât” (v. 23), Dumnezeu „L-a înălţat foarte sus şi I-a dăruit un Nume care este mai presus de orice nume” (Filipeni 2.9, 10). Este acest Nume al lui Isus: Dumnezeu Salvatorul, în prezent pentru inimile voastre mai presus decât oricare altul?

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: