Mana Zilnica

Mana Zilnica

27 Noiembrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Știind că nu cu cele pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire moștenit de la părinți, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată; El a fost cunoscut dinainte, în adevăr, mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la sfârșitul timpurilor pentru voi.

1 Petru 1.18-20


Sângele lui Hristos (14) – Sânge scump

Cu argint și cu aur se pot cumpăra multe lucruri, nu însă și răscumpărarea noastră. „Ei se încred în averea lor și se mândresc în belșugul bogăției lor. Un om nu va putea nicidecum să-l răscumpere pe fratele său, nici să-I dea lui Dumnezeu un preț de răscumpărare pentru el (pentru că răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă, încât trebuie să renunțe la ea pentru totdeauna)” (Psalmul 49.6-8).

În versetele din 1 Petru citate mai sus vedem cât de scumpă a fost răscumpărarea noastră. Pentru ea a fost nevoie de sângele prețios al lui Hristos. În vechime a fost vărsat sângele multor miei, însă acel sânge nu este niciodată numit prețios. Acest atribut este rezervat pentru sângele Mielului ceresc, al Mielului lui Dumnezeu, al Domnului nostru Isus Hristos. El a fost fără cusur și fără pată. Fie înăuntru, fie în afară, El a fost curat și plăcut lui Dumnezeu.

Vechiul Testament este plin de profeții cu privire la El și la lucrarea Sa. Abel, la scurt timp după căderea omului în păcat, a adus un miel, împreună cu grăsimea acestuia, ca jertfă pentru Dumnezeu. În noaptea Paștelui, fiecare familie de israeliți a trebuit să ia un miel – pe care îl contemplaseră vreme de patru zile – să-l înjunghie și să pună din sângele său pe pragul de sus și pe ușorii caselor lor. Domnul spusese: „Când voi vedea sângele, voi trece peste voi”.

După instituirea legii și ridicarea cortului, iar mai târziu, a templului, un miel trebuia jertfit în fiecare dimineață și seară pe altarul arderilor-de-tot. Dar ce moment minunat a fost atunci când Ioan Botezătorul a privit la Domnul Isus și a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” (Ioan 1.29). El este prețios și sângele Său este de asemenea prețios.

K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc făcând bine și vindecând pe toți cei care erau înrobiți puterii diavolului; căci Dumnezeu era cu El.

Fapte 10.38


„Umbla din loc în loc făcând bine”

Ce descriere impresionantă a vieții Mântuitorului ca Om pe acest pământ! Domnul Isus Hristos este Dumnezeu, dar El a devenit Om pentru a trăi aici și a împlini lucrările lui Dumnezeu. Pentru aceasta a fost uns cu Duhul Sfânt și cu putere. El, Domnul, un Vizitator ceresc, un Străin smerit, un Om diferit de ceilalți, a umblat din loc în loc. Umblarea Domnului a fost unică. Cuvintele Sale erau cuvinte de har, pe care nu le rostise nimeni, iar lucrările Sale erau lucrări de putere, pe care nimeni altul nu le mai făcuse. Mulțimea exemplelor din evanghelii ne arată că lucrările Mântuitorului au fost unice.

Un poet poate lua o foaie de hârtie și să o „însuflețească” cu versuri celebre; un meșteșugar poate lua o bucată de fier și să realizeze din ea un obiect de mare valoare; un pictor poate lua o pânză și să facă din ea un tablou de renume. Dar Mântuitorul, prin jertfa Sa, a dăruit viața la milioane și milioane de oameni. Mântuitorul a ridicat din moarte bărbați și femei. Lucrarea Sa este unică în univers. Slava și smerirea Domnului Isus sunt de asemenea unice. Oamenii însă L-au tratat cu dispreț și ură. Totuși, Domnul și Mântuitorul nostru „umbla din loc în loc făcând bine”. Astăzi Se oprește din nou în fața noastră. Să ne încredințăm viața acestui Mântuitor! Să aducem tot ce ne apasă în fața Celui care ne poate lua poverile!

Citirea Bibliei: Cântarea Cântărilor 1.1-17 · Marcu 7.24-37

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DUMNEZEU ÎȚI OFERĂ ÎNCĂ O ȘANSĂ! – Fundația S.E.E.R. România

„…Mă veţi ruga, şi vă voi asculta.” (Ieremia 29:12)


Pentru că nu L-au ascultat pe Dumnezeu, iudeii au petrecut aproape 70 de ani ca robi, în Babilon. Ei și-au pierdut bucuria, libertatea și identitatea – adică, tot ce face ca viața să merite a fi trăită. Dumnezeu, însă, nu terminase cu ei! El le-a spus următorul lucru: „De îndată ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi, şi voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul…” (Ieremia 29:10-14)

Poate te-ai îndepărtat de la credință și te-ai abătut de la calea cea dreaptă. Cred că toți am făcut așa ceva într-un moment sau altul. Însă, când citești relatările biblice despre oamenii pe care i-a binecuvântat și i-a folosit Dumnezeu, descoperi că falimentul spiritual nu este un lucru neobișnuit. Deseori face parte din procesul învățării. În realitate, nu există nimic din trecutul sau din prezentul tău de care Dumnezeu să nu se poată folosi. Când venim în lumea aceasta, niciunul dintre noi nu știm exact ce ar trebui să facem cu viețile noastre. Nu e cel mai grav lucru… Începe chiar acolo unde te găsești în acest moment.

Când Dumnezeu te readuce pe cale, El începe prin a-ți dărui un simț al speranței, pentru că numai speranța venită de la Dumnezeu te poate sprijini în vremuri grele. Dacă te întrebi: „Voi ajunge vreodată acolo unde ar trebui să ajung în viață?”, întoarce-te și recitește promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu poporului Său: „Eu… vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ieremia 29:11) Și pentru că este același Dumnezeu care a oferit poporului Israel încă o șansă, îți va oferi și ție una – atunci când te întorci la El!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Corinteni 7:1-31


După ce în capitolul 6.1320 i-a prevenit pe credincioşi asupra pericolului necurăţiei, apostolul, răspunzând la întrebări care iau fost puse, vorbeşte în capitolul 7 despre un drum pe care credinciosul se poate angaja cu aprobarea Domnului: cel al căsătoriei. Tânărul creştin care şia îndreptat calea după Cuvânt (Psalmul 119.9) va trebui mai mult ca oricând să continue să aştepte îndrumarea Lui pentru această hotărâre capitală.

Instrucţiunile sunt date apoi fie direct prin inspiraţie de la Domnul, fie din partea apostolului, ca rod al experienţei lui, pentru ai ajuta pe aceia pentru care căsătoria ridică dificultăţi: în special un frate sau o soră având soţia sau soţul necredincios. Să remarcăm că versetul 16 se adresează unui credincios care era deja căsătorit atunci când s-a întors la Dumnezeu, nu unuia care nu a ascultat de îndemnul din 2 Corinteni 6.14.

„Aţi fost cumpăraţi cu un preţ”, repetă versetul 23 (cap. 6.20). Ceea ce noi avem plătit de suferinţele Domnului Isus pentru a fi smulşi de sub puterea lui Satan şi a lumii, acesta este marele motiv pentru a nu ne mai aşeza din nou acolo. Pentru aL servi, Domnul vrea bărbaţi şi femei libere. El însă este Cel care a ales condiţiile în care vrea săI slujească fiecare: ţara, mediul social, relaţiile de serviciu. Înainte de a decide să schimbăm ceva ~ nu contează ce anume ~ trebuie să fim siguri că este exact după voia Sa.

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: