Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 20, 2022”

20 Noiembrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Având deci, fraților, îndrăzneală să intrăm în locurile sfinte prin sângele lui Isus, pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o pentru noi prin perdea, care este carnea Lui, … să ne apropiem cu inimă sinceră, în siguranța deplină a credinței, având inimile curățite de o conștiință rea și trupul spălat cu apă curată.

Evrei 10.19,20,22


Sângele lui Hristos (13) – Sângele Său ne oferă intrare

În versetele de mai sus vedem că sângele lui Hristos ne oferă intrare în locurile sfinte, în prezența lui Dumnezeu Însuși. Minunat har!

Să remarcăm că Duhul Sfânt ne spune că intrarea noastră este prin sângele lui Isus. Acest nume al Său ne arată umanitatea Sa sfântă și perfectă – Omul binecuvântat care întotdeauna a făcut voia Tatălui Său. Semnificația acestui nume ne amintește de asemenea că El este Mântuitorul. Ce minunat că El a venit nu doar pentru a ne mântui, ci și pentru a ne aduce la Dumnezeu (1 Petru 3.18). În felul acesta, sângele Său ne oferă intrare nu doar în curte sau în locul sfânt, ci în Locul Preasfânt, în prezența imediată a lui Dumnezeu. Aceasta este o cale nouă și vie, în contrast cu vechea cale ceremonială pe care preoții din Vechiul Testament se apropiau, în măsura în care acest lucru putea avea loc atunci.

Remarcați de asemenea îndemnul: „Să ne apropiem”. Deși orice creștin adevărat, în mod individual, se poate bucura de această intrare, totuși aici este avut în vedere aspectul colectiv.

Pentru a fi încurajați să ne apropiem, ni se aduce aminte că inimile noastre au fost curățite de o conștiință rea și că trupurile noastre au fost spălate cu apă curată. Credem că avem aici o referire la consacrarea preoților în Vechiul Testament (Exod 29; Levitic 8). Ei însă aveau parte de o ceremonie exterioară, pe când noi avem parte de realitatea interioară. Ei erau în mod literal stropiți cu sânge. Conștiințele noastre sunt curățite prin sângele Său prețios. Apropiindu-ne de prezența lui Dumnezeu, nu avem nevoie să ne preocupăm cu păcatele noastre, fiindcă Hristos le-a îndepărtat. Trupurile spălate cu apă curată arată către faptul că preoții în vechime aveau tot trupul spălat în apă. Pentru noi, acest lucru corespunde nașterii din nou, prin care am dobândit o natură care dorește să-I placă lui Dumnezeu.

K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în persoana Fiului … care, susținând toate prin cuvântul puterii Sale, a făcut prin Sine curățirea păcatelor.

Evrei 1.2,3


Omul Isus Hristos

Încă de la începutul ei, Epistola către Evrei ne prezintă cine este Fiul lui Dumnezeu. El este Creatorul Universului și Susținătorul lucrurilor create.

Ne-am gândit vreodată ce s-ar întâmpla dacă ­dintr-o dată nu ar mai funcționa anumite legi ale naturii? Urmarea ar fi o catastrofă de neimaginat. Ce măreț este faptul că toate lucrurile create de Domnul sunt menținute prin El! Cerul este plin de stele și nici­un stâlp nu le susține și niciuna nu cade.

Fiul lui Dumnezeu este Creatorul și Susținătorul tuturor, dar El este și Mântuitorul. Ca Om, a făcut prin Sine, adică prin jertfirea Sa la cruce, curățirea păcatelor. Pentru rezolvarea problemei păcatului, nu a fost suficient un act de autoritate din partea lui Dumnezeu. Pentru aceasta a fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să moară. Dar Omul Isus Hristos nu numai că a purtat păcatele tuturor celor care cred în El, ci L-a și glorificat pe Dumnezeu la cruce. Dragostea și harul lui Dumnezeu, dreptatea și sfințenia Sa, toate însușirile lui Dumnezeu au fost dezvăluite prin lucrarea Mântuitorului în modul cel mai minunat. Dumnezeu a fost glorificat prin Omul Isus Hristos. Toți cei care cred în Fiul lui Dumnezeu sunt văzuți una cu El, uniți cu Omul glorificat în cer.

Ce har nemeritat!

Citirea Bibliei: Eclesiastul 7.1-14 · Marcu 6.7-13

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

IA SEAMA LA MUSTRARE! (1) – Fundația S.E.E.R. România

„…Cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste.” (Proverbele 13:18)


Nu prea ne place să fim confruntați, nu-i așa?! Dar e greu, dacă nu imposibil, să creștem fără confruntare! Confruntarea sănătoasă ne cere să „spunem adevărul în dragoste” celor pe care îi prețuim. La fel cum Dumnezeu ne confruntă pe fiecare dintre noi în domeniile în care trebuie să creștem, El Se așteaptă să facem și noi la fel cu ceilalți.

E un lucru ușor? Nu! Dar există câteva principii călăuzitoare care ne pot ajuta:

1) Discută cu persoana în cauză, nu discuta despre ea. Confruntarea sănătoasă trebuie să fie directă și, dacă se poate, trebuie făcută între patru ochi. Ea necesită comunicare atentă, cu fermitate, dar cu har! Când oamenii suferă, ocupă-te de ei cu atenție.

2) Nu exagera și nu folosi șiretlicuri spirituale. Oferă exemple specifice. Nu te ascunde în spatele unor cuvinte precum „Cred că Domnul mi-a arătat că greșești!” Când profetul Natan l-a confruntat pe regele David, referitor la păcatul său cu Batșeba, el a vorbit foarte clar, chiar dacă s-a folosit de o ilustrație. Trebuie să-ți ții emoțiile în frâu; lasă suficient timp între ofensă și confruntare, pentru a putea înlătura, prin rugăciune, orice sentiment de mânie pe care l-ai putea avea.

3) Nu arunca vina asupra persoanei; ajut-o! Nu lăsa persoana în cauză să se frământe fără să-i oferi o direcție clară privind felul în care se poate îndrepta. Nu ar fi cinstit și nici constructiv! De fapt, ar putea duce la probleme mai intense și la complicații nedorite. Cea mai bună abordare este să identifici problema cu calm și să sugerezi modalități de a o rezolva. Scopul tău nu este să demaști pe cineva, ci să-i arăți o cale mai bună.

4) Nu fi critic; fii plin de compasiune. Poți să pierzi din vedere orice altceva, dar nu rata lucrul acesta! În caz contrar, te vei trezi că judeci, în loc să confrunți. Dacă ești cinstit, vei recunoaște că și propriul tău drum spre izbândă a avut destule slăbiciuni!… Așa că, apropie-te de oameni cu dragoste și cu grijă!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Corinteni 1:17-31


Pentru noi, „care suntem mântuiţi”, „cuvântul crucii” (v. 18) este puterea lui Dumnezeu. Pentru cei care nu au însă viaţa divină, ea nu este decât nebunie. Tot ceea ce semnifică crucea: moartea unuia drept impusă de dreptatea lui Dumnezeu, iertarea gratuită pentru păcătoşi, punerea deoparte a omului natural, sunt tot atâtea adevăruri care se ciocnesc de raţiunea omenească. Dacă, dimpotrivă, se prezintă minuni şi lucrări spectaculoase, un ideal nobil însoţit de o morală care cere eforturi la momentul potrivit, acest gen de religie nu şochează pe nimeni. Dar iată că pe toţi înţelepţii, cărturarii, certăreţii, pe scurt spiritele puternice ale acestui secol şi ale tuturor secolelor, versetul 18 îi aşază întro comună şi înspăimântătoare încadrare: „cei care pier”.

Şi, întradevăr, printre răscumpăraţii Domnului „nu sunt mulţi înţelepţi, nu mulţi puternici, nu mulţi de neam ales” (v. 26). Pentru că acestora lear fi foarte greu să devină „ca nişte copilaşi” (Matei 18.3; 11.25)! Pentru a fi glorificat, Dumnezeu alege ce este slab, josnic, dispreţuit, şi aşa sunt estimaţi creştinii de către cei din lume. Ce contează însă valoarea lor prin ei înşişi, câtă vreme ei sunt în Hristos şi El este pentru ei: putere, înţelepciune, şi dreptate şi sfinţenie şi răscumpărare (v. 24,30)!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: