Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 26, 2022”

26 Noiembrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatul lumii!

Ioan 1.29


Lucrarea pe care El a săvârșit-o pentru mine, pe care El a înfăptuit-o pentru noi, ca Adunare, este așa de mare și de bogată, încât, pe baza acesteia, întregul univers va fi adus înapoi la Dumnezeu. Însă din dragoste pentru noi a făcut El această lucrare. Dumnezeu I-a dat-o ca s-o facă, căci El voia să ne salveze – „prin a Cărui voie noi am fost sfințiți”.

Nu este acesta un temei suficient pentru recunoștința noastră nesfârșită? Nu este aceasta o fericire fără margini pentru inimile noastre? Adesea, în legătură cu acest aspect, am povestit o întâmplare. Ea a avut loc cu aproape zece ani în urmă, pe litoralul olandez. Începuse o furtună puternică și un vapor era în primejdie. Se vedea că era pe punctul de a se scufunda. Toți oamenii s-ar fi înecat atunci, căci marea era așa de agitată, încât niciunul nu îndrăznea să sară într-o barcă de salvare, ca să se salveze. A venit însă un om în fugă, strigând: «Trebuie să mă duc la ei, fiul meu este pe vapor! Cine merge cu mine?». Ei spuneau: «Nu se poate merge!». El a răspuns: «Trebuie să merg, fiul meu este pe vapor; trebuie să-l salvez!». Și apoi i-a luat pe unii cu el. Și au plecat și l-au salvat pe fiul său. Însă nu l-au salvat numai pe fiul acelui om, ci i-au luat aproape pe toți oamenii de pe vapor. Aceia au fost salvați, cu toate că salvatorul nu venise din pricina lor. El venise pentru că-l iubea pe singurul său fiu.

Și aceasta este ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la lucrarea Domnului Isus. Da, lucrarea Sa este așa de mare, încât, pe baza ei, Dumnezeu poate să invite pe fiecare om: «Vino la Mine, pentru că oricine vine poate obține iertarea de păcate!». Lucrarea Sa este așa de mare, încât cerul și pământul vor fi aduse înapoi la Dumnezeu într-o armonie perfectă, când El va îndepărta păcatul lumii.

H. L. Heijkoop

SĂMÂNȚA BUNĂ

Căci harul lui Dumnezeu … ne învață ca, tăgăduind nelegiuirea și poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare.

Tit 2.11,12


Risipa alimentară

Conform unui studiu, fiecare român aruncă la gunoi 129 de kilograme de mâncare pe an, aceasta însemnând mâncare gătită, fructe, legume, produse de panificație, lactate, carne. Risipa alimentară se produce, pentru că estimăm greșit cantitățile atunci când facem cumpărături, nu depozităm corect alimentele, dar și pentru că nu suntem atenți la termenul de valabilitate. „12% din mâncarea cumpărată ajunge la coșul de gunoi, însă stăm bine, pentru că media UE este aproape dublă”, se spunea în același studiu.

Cât de atenți ar trebui să fim la consumul de alimente având în vedere subnutriția din multe țări! Se cuvine să avem ochii deschiși la nevoile celor din jurul nostru și să le acordăm o mână de ajutor, în limita posibilităților! Domnul Isus ne spune: „oricine va da de băut numai un pahar cu apă rece unuia dintre acești micuți, … adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata” (Matei 10.42). Și acest lucru nu numai în apropierea sărbătorilor de iarnă, ci tot timpul anului! Să nu cădem însă nici pe panta că, făcând un bine cuiva, primim favoarea lui Dumnezeu. Pentru a fi primit de Dumnezeu, este necesar un singur lucru: să ne recunoaștem vinovăția și să credem că jertfa Domnului Isus poate să șteargă orice păcat. Faptele bune să fie o mulțumire pentru această jertfă supremă!

Citirea Bibliei: Eclesiastul 12.1-14 · Marcu 7.14-23

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

STUDIAZĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU! – Fundația S.E.E.R. România

„Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” (Psalmul 119:18)


Cheia studierii Sfintei Scripturi este perseverența, s-o faci zilnic, sistematic și într-o atitudine de rugăciune. Psalmistul s-a rugat: „Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” Iar când Dumnezeu îți deschide ochii, cel puțin următoarele trei lucruri se întâmplă:

1) Dumnezeu îți va descoperi adevărul despre Sine Însuși. Vei descoperi natura Sa, opiniile Sale și valorile Sale. Și dacă ai crescut cu un părinte abuziv sau absent, vei descoperi că Tatăl tău ceresc este complet diferit și plin de dragoste!

2) Dumnezeu îți va descoperi adevărul despre ceilalți. Vei începe să înțelegi și să apreciezi locul pe care ei îl ocupă în viața ta. Vei învăța, totodată, să le recunoști și să le anticipezi nevoile și rolul pe care Dumnezeu dorește să-l ai în a-i ajuta. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu te binecuvântează, El o face întotdeauna ca să te facă o binecuvântare pentru ceilalți (vezi Geneza 12:1-2).

3) Dumnezeu îți va descoperi adevărul despre tine însuți. Vei începe să înțelegi și să apreciezi cât de important ești pentru El. Da, îți va scoate la lumină problemele și defectele, dar va face mai mult decât atât: El îți va arăta calitățile pe care le vede în tine și planurile pe care le are pentru tine (vezi Ieremia 29:11).

Așadar, pune-ți timp deoparte în fiecare zi pentru a studia Biblia. Și petrece o parte din acest timp pur și simplu citind, fără a încerca să sapi adânc după concepte teologice complexe. Citește și absoarbe ce are Dumnezeu de spus, și îngăduie Duhului Sfânt să vorbească inimii tale. Și încă un gând: tu deja știi că Biblia este singura carte pe care a scris-o Dumnezeu vreodată, iar într-o zi te vei înfățișa înaintea Autorului. Oare nu ți-ar plăcea să Îi poți spune în acea zi că I-ai citit și I-ai studiat cartea? Gândește-te astăzi la acest lucru!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Corinteni 6:1-20


La Corint exista şi o altă dezordine. Fraţii ajunseseră până acolo încât îşi purtau neînţelegerile în faţa tribunalelor acestei lumi. Tristă mărturie, întradevăr! Apostolul îl mustră în egală măsură atât pe cel care n-a suferit nedreptatea, cât şi pe cel care a comiso. Apoi el derulează principalele vicii obişnuite la păgâni şi declară cu solemnitate că nu poţi să fii mântuit şi să trăieşti în continuare în nelegiuire.

„Şi aşa eraţi unii dintre voi”, spune el în concluzie (v. 11). Dar iată şi ce a făcut Dumnezeu: va spălat, v-a sfinţit, v-a îndreptăţit! Oare a făcuto ca să vă murdăriţi din nou?

Odată înlăturat păcatul, nimic nu este interzis ~ dar orice lucru poate să pună stăpânire pe mine, dacă nu veghez (v. 12). „Răul nu este în lucruri, ci în dragostea pentru lucruri, care se află în inimă” (J.N.D.).

Versetele 13-20 se referă la curăţie. De ar putea fi gravate acestea în special în inima tânărului creştin, atât de expus poftelor cărnii! Propriul său trup nui mai aparţine. Dumnezeu l-a răscumpărat ca săl facă, pentru Hristos, un mădular al trupului Său (v. 15) şi, pentru Duhul Sfânt, un templu care trebuie să fie sfânt cum este Locatarul său divin (v. 19).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: