Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 20, 2021”

20 Decembrie 2021

DOMNUL ESTE APROAPE

Cetățenia noastră este în cer.

Filipeni 3.20


 

Adunarea aparține cerului, deși este prezentă pe pământ. Ea nu are nicio afecțiune pentru sistemul acestei lumi, care caută satisfacție și renume fără Hristos. Ea nu se așteaptă ca vreun om, vreo campanie sau vreun program să repare sistemul lumii, ci Îl prezintă cu credincioșie pe Preaiubitul ei ca fiind singura speranță a omului. În felul acesta, ea este o lumină în această lume întunecată, este sarea pământului și ambasadorul cerului pe pământ. Ea face neobosită această lucrare, pentru binecuvântarea oamenilor, prin chemarea lui Dumnezeu, în separare de cei necredincioși și de lume. Ea se bucură încă de pe acum, în sufletul ei, de binecuvântările chemării ei cerești. Știe că locul ei este cu Hristos în locurile cerești (Efeseni 1.3).

Această descriere biblică a chemării și lucrării Adunării face imediat clar faptul că starea practică pe care o observăm în creștinătate nu este deloc așa. De-a lungul secolelor, mulți au folosit numele lui Hristos pentru a întemeia sisteme politice și religioase, care au ca prim scop dobândirea puterii și a bogățiilor. Hristos n-a promis nimic de felul acesta celor ai Săi. Coruperea creștinismului continuă și astăzi și mulți credincioși adevărați sunt înșelați și atrași să participe la eforturile creștinătății.

Chiar dacă lumea se afundă tot mai mult în întuneric, noi putem fi încurajați prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce facem pentru Domnul, în felul dorit de El, nu este în zadar. Deși dorim să fim o binecuvântare pentru acest pământ, nu ne căutăm binecuvântările aici, ci știm că ele sunt în Hristos, în glorie. El va veni în curând ca să ne ia din această lume, ca să fim cu El pentru totdeauna. De asemenea, deși cunoaștem măreția dragostei și harului lui Dumnezeu, să nu uităm că gloria lui Hristos este scopul tuturor planurilor lui Dumnezeu, nu binecuvântarea noastră. El să facă să fim găsiți veghind, lucrând și așteptându-L!

D. Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ

Iată, Dumnezeu este puternic, dar nu disprețuiește pe nimeni.

Iov 36.5


Pentru Dumnezeu, fiecare om este important

Spre deosebire de cei puternici din această lume, cărora nu le pasă de oamenii simpli, Dumnezeu Se interesează de fiecare om. Dumnezeu nu Se uită la înfățișarea omului, ci întinde mâna Sa de împăcare tuturor, oferind o salvare veșnică.

Fiul lui Dumnezeu a venit în urmă cu două mii de ani pe pământ și a trăit în Israel ca Omul Isus Hristos, pentru a arăta, prin cuvintele Sale și prin comportamentul Său, că Dumnezeu nu disprețuiește pe niciun om. El a arătat cât de mult Își iubește Creatorul toate creaturile Sale.

Isus Hristos a acceptat cu plăcere invitația lui Levi de a mânca în casa acestuia la aceeași masă cu persoane marginalizate. Din această cauză, iudeii religioși I-au făcut reproșuri. Atunci, El le-a răspuns: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi” (Matei 9.12).

Când ucenicii s-au gândit că Domnul n-are timp pentru copii, El a condamnat atitudinea lor. „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei” (Marcu 10.14).

După moartea și învierea Sa, Domnul Isus le-a dat ucenicilor următoarea poruncă: „Duceți-vă în toată lumea și predicați evanghelia la orice făptură!” (Marcu 16.15).

Vestea bună este răspândită și astăzi în întreaga lume. Ferice de cei care o aud și împlinesc mesajul ei, venind la Domnul Isus, recunoscându-și vina înaintea lui Dumnezeu și primind iertarea și viața veșnică!

Citirea Bibliei: Ezechiel 40.28-49 · Psalmul 141.1-10

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DE CE SĂ NE RUGĂM? – Fundația S.E.E.R. România

„Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” (Matei 21:22)


S-ar putea să spui: „Dacă Dumnezeu mă iubește și știe de ce am nevoie, de ce trebuie să Îi mai cer?” Pentru că rugăciunea înseamnă să vorbești cu Dumnezeu și să-L asculți pe Dumnezeu, ceea ce duce la zidirea unei relații cu El. Domnul Isus a zis: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Când rugăciunile tale au la bază relația ta cu Dumnezeu, nevoile tale sunt împlinite. Când Îl iubești pe Dumnezeu și petreci timp cu El, Cuvântul Său spune: „‘Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.’ Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său” (1 Corinteni 2:9-10).

Ai înțeles? Dumnezeu ți-a pregătit un nivel de binecuvântare pe care ochiul tău natural nu-l poate vedea, nici mintea ta firească nu-l poate cuprinde. Și când te rogi, El îți descoperă lucruri prin Duhul Său cel Sfânt. Când se întâmplă lucrul acesta, credința ta crește și poți primi ce dorește Dumnezeu să-ți ofere. Așadar, dezvoltă o viață de rugăciune – roagă-te tot timpul, oriunde mergi, chiar și în mijlocul rutinei tale zilnice. „Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5:7). Lui Dumnezeu Îi pasă de fiecare detaliu din viața ta. Deci, când devii neliniștit într-o anumită privință, vorbește cu El despre asta. De asemenea nu uita să citești Cuvântul Său. În felul acesta, când apare o problemă, poți spune: „Tată, Tu ai spus în Cuvântul Tău că vei face lucrul acesta pentru mine…” apoi invocă promisiunea Lui peste viața ta – și ai încredere că El va face acest lucru!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Marcu 12:18-34


La rândul lor, saducheii încearcă să-şi măsoare înţelepciunea cu cea a Domnului Isus. În realitate, ei nu credeau în înviere (v. 18; Fapte 23.8), iar Domnul îi înfruntă, în v. 26, tocmai pe acest teren, închizându-le gura prin Cuvânt. Deşi învierea este dublu confirmată, atât prin Scripturi, cât şi prin puterea lui Dumnezeu care La înviat pe Hristos (v. 24), totuşi sar părea că niciun alt adevăr nu este mai mult pus la îndoială de necredinţa oamenilor (vezi Fapte 26.8). Însă, aşa cum dovedeşte Pavel în 1 Corinteni 15, în înviere este cuprins unul dintre adevărurile fundamentale ale creştinismului: de el nu ne putem atinge fără ca întreaga noastră religie să se prăbuşească.

Spre deosebire de împotrivitorii precedenţi, cărturarul care Îl întreabă pe Domnul despre porunca cea mai mare dă la iveală onestitate şi pricepere. Dragostea, răspunde Domnul Isus, este cea dintâi poruncă: dragostea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele constituie rezumatul legii (Romani 13.10; Galateni 5.14). Dragi prieteni, nar trebui oare ca noi să iubim mai mult decât Israel, din moment ce am fost căutaţi mult mai departe decât el (între naţiunile străine de promisiuni) şi aduşi mult mai aproape decât el, în relaţia de copii ai Dumnezeului iubirii? (Efeseni 2.13).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: