Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 27, 2019”

27 February 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii.
Efeseni 1.4


Domnul i-a iubit pe ai Săi până la capăt (Ioan 13.1), iar acest adevăr este cunoscut de orice credincios nu numai prin credință, ci și din experimentarea de zi cu zi a acestei iubiri. Cât de minunat este să experimentezi dragostea lui Hristos în această lume rece și întunecată! Când inima este înghețată și tânjește după puțină căldură, cât de bine este să-ți îndrepți privirea către Domnul Isus și să simți căldura dragostei Sale! Contemplarea Lui încălzește mereu inima.

Când Domnul Isus privește la mine, vede pe cineva care a fost ales de Tatăl mai înainte de întemeierea lumii, pentru a arăta gloria acelui har prin care am fost primit în Cel Preaiubit. Vede nu doar un fiu risipitor adus în casa Tatălui, ci pe unul ales de Tatăl, potrivit planului Său – un sărman păcătos, într-adevăr, însă ales și primit în Hristos mai înainte de întemeierea lumii.

Poate avea Dumnezeu ceva împotriva mea, când El a întocmit un astfel de plan cu privire la mine? Nu se va revărsa pe deplin dragostea Fiului față de mine, având în vedere faptul că Tatăl Însuși m-a așezat în El? Domnul Isus S-a dat pe Sine pentru mine la cruce și a purtat păcatele mele în trupul Său pe lemn; Dumnezeu a așezat asupra Lui fărădelegile mele. Înțelegem astfel bogățiile nepătrunse ale harului lui Dumnezeu, care, înviindu-L dintre cei morți, ne-a înviat și pe noi împreună cu El și ne-a așezat în locurile cerești în El. Când privește la un credincios, Domnul Isus spune: «Te-am iubit mai înainte de întemeierea lumii și te voi iubi până la capăt, de dragul Tatălui Meu!».

G. V. Wigram

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Ioan 3.16


Rugăciune (2)

Citatul din ziua anterioară provine din Biblie, Sfânta Scriptură. În această Carte, Dumnezeu dă ajutor pentru viață și arată cum pot trăi oamenii împreună cu El. Dumnezeu dorește să aibă părtășie cu noi, El ne-a creat și de aceea ne oferă viața veșnică. El Se poartă cu noi plin de dragoste și de atenție. El dorește să ne ajute și de aceea a pregătit totul. Dar de ce a permis El ca tu să te afli acum în spital?

Această întrebare umbrește poate relația ta cu Dumnezeu. Suferința personală nu este întotdeauna explicabilă, cel puțin nu din perspectiva omenească. Ca oameni, suntem tentați să considerăm că tot ce merge bine este succesul nostru. Iar orice pare a fi o piedică se pune în seama lui Dumnezeu. Pe El se dă vina pentru suferința noastră. Dacă totuși suntem sinceri, în ciuda tuturor nevoilor, trebuie să acceptăm că este total invers. Dumnezeul care ne-a creat dorește să ne meargă bine. Noi însă vrem întotdeauna să le știm pe toate mai bine ca Dumnezeu. Această apreciere cu privire la noi, această lipsă de iubire față de Dumnezeu, Biblia o numește vină și păcat.

Pentru că Dumnezeu este sfânt, nu poate tolera și ignora vina și păcatul. Dreptatea Lui pretinde pedeapsă pentru o viață fără Dumnezeu. Dar El nu dorește ca tu să suporți această pedeapsă. Pentru vina ta a plătit El, în timp ce L-a jertfit pe unicul Său Fiu pentru tine. Este aproape de necrezut ca cineva să-și jertfească conștient propriul copil pentru a-i salva pe alții – dar exact aceasta a făcut Dumnezeu pentru noi!

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

LOCUL TĂU DE ADĂPOST – Fundația SEER

„Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire” (Psalmul 32:7)


Ți-ai imaginat vreodată că fugi de tot stresul cotidian cauzat de lumea high-tech (tehnologia înaltă, n.tr.)? Cu siguranță că există pe pământul acesta un loc în care ritmul este mai lent și traiul este mai ușor. Acest vis a motivat un cuplu să se mute, în anii 1940, pe insula Guadalcanal din Marea de Corali. Dar după doi ani a izbucnit războiul din Pacific, iar cei doi au ajuns să fie martori la lupte duse în curtea din fața casei lor! Unde poți pleca pentru a scăpa de zgomotul și de învălmășeala vieții de la oraș? Ce zici de insulița din Caraibe numită Grand Cayman? Cei ce-și petrec acolo vacanța spun că acest loc seamănă cel mai bine cu paradisul pe pământ. Locuitorii acestei insule nu plătesc taxe. Apa dimprejurul insulei este calmă și caldă și orhideele cresc peste tot. Sună bine, nu-i așa? Dar există și riscuri.

Studiile medicale au descoperit că există două afecțiuni serioase de care suferă cetățenii din Grand Cayman: hipertensiunea și nevroza anxioasă. Viața pe o plajă de vis nu este întotdeauna ceea ce pare a fi. Să fie adevărat că stresul și presiunile cu care ne luptăm vin de fapt din interior? Da. Ele ne vor contamina oriunde-am trăi, până când vom învăța să facem față circumstanțelor așa cum sunt ele. Iată concluzia lui David: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. „Eu, zice Domnul, te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (v. 7-8).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 25:23-40


În timp ce chivotul ne înfăţişează un Hristos care apără perfect drepturile lui Dumnezeu, masa Îl ilustrează pe Hristos aducându-i necontenit pe ai Săi în prezenţa lui Dumnezeu. Confecţionată din aceleaşi materiale ca şi chivotul (lemn de salcâm poleit cu aur), având o cunună („o bordură”) şi o margine („un pervaz”) care vorbesc despre glorie şi protecţie, masa avea menirea de a purta atât cele douăsprezece pâini pentru punerea înainte (Levitic 24.5, 6), imagine a poporului lui Dumnezeu în întregul său, cât şi ustensilele menţionate în v. 29, care vorbesc despre sprijinul pe care-l primim de la Hristos pentru slujire (Marcu 16.20). În chip simbolic, tot poporul lui Dumnezeu este în sanctuarul sfânt purtat de Domnul şi ţinut de El în lumina lui Dumnezeu. Astfel ajungem la sfeşnicul de aur curat, simbol al Celui care a fost aici, jos, „Lumina lumii”. Sfeşnicul are şapte candele de aur, indicând mărturia lui Dumnezeu purtată astăzi de Adunare (Apocalipsa 1.12, 20). Acesta are răspunderea de a lumina în noaptea acestei lumi prin energia Duhului Sfânt (untdelemnul). „Voi sunteţi lumina lumii”, le-a spus Isus alor Săi, având în vedere perioada cât va fi absent (Matei 5.14). Dar, pentru a păstra strălucirea candelelor, sunt necesare „mucări”    (v. 38), imagine a grijii necontenite a Marelui nostru Preot.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: