Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 6, 2019”

6 Februarie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Și lângă ei au reparat cei din Tecoa; dar mai-marii lor nu și-au pus umărul la lucrarea Domnului lor.
Neemia 3.5

Ostenelile sfinților (2) – Ziditorii din cartea Neemia

Cei din rămășița iudaică, în ciuda batjocurii și a împotrivirii, lucrau din greu pentru a sfârși reconstruirea zidului din jurul Ierusalimului și pentru a-i repara cele zece porți. Printre lucrători erau cei din Tecoa, o cetate din Iuda, aflată la aproximativ optsprezece kilometri de Ierusalim. Faptul că acești oameni au călătorit până la Ierusalim pentru a lucra acolo este o dovadă că aveau râvnă pentru lucrurile lui Dumnezeu. Ei sunt menționați de două ori în acest capitol ca lucrând în diferite părți ale zidului, o mărturie în plus cu privire la zelul și la energia lor (versetele 5 și 27).

În ce-i privește însă pe conducătorii lor, lucrurile stăteau diferit; ei „nu și-au pus umărul la lucrarea Domnului lor”. Este oarecum dificil pentru noi să înțelegem care să fi fost motivele pentru acest lucru. Poate că mândria a fost cea care i-a împiedicat să-și ia partea în lucrare; știm că așa stau lucrurile uneori cu cei bogați sau cu cei care ocupă poziții înalte (1 Timotei 6.9,10,17). Vrăjmașii iudeilor, care erau oameni însemnați și cu legături politice, considerau că reconstruirea zidului era o chestiune ridicolă și o batjocoreau (Neemia 2.19). În consecință, a fi identificat cu o astfel de lucrare era greu de suportat pentru cei nobili, care gândeau că doar cei umili din popor trebuiau să o facă.

Zidim noi pentru Domnul având în vedere eternitatea, sau trăim în lumina acestei lumi trecătoare și a gloriei ei deșarte? Ostenelile sărmanilor din Tecoa sunt pentru totdeauna înregistrate în Cuvântul lui Dumnezeu. Însă și faptul că nobilii lor nu și-au pus umărul la lucrare este de asemenea înregistrat. Noi știm că lucrarea noastră în Domnul nu este zadarnică, în ciuda tuturor aparențelor contrarii (1 Corinteni 15.58). Scaunul de judecată al lui Hristos va arăta clar acest lucru.

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dumnezeu vorbește … când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Atunci El deschide urechile oamenilor și le întipărește învățăturile Lui.
Iov 33.14,16

Ultima călătorie (3)

Căpitanul Reeks se afla încă pe puntea de comandă, iar după ce toate femeile au fost duse în bărci, a răsunat și ultima lui comandă: „Bărbați, salvați-vă cum puteți!”. Toți s-au năpustit la bărci, care curând s-au îndepărtat pline cu oameni. Abia ajunsese ultima barcă la distanța de 50 de metri, când cazanele au explodat cu trosnet. Vaporul s-a despicat în două. Se putea vedea cum cei rămași în urmă se înghesuiau înainte, cam 80 de oameni disperați, și, de asemenea, cum căpitanul, scoțându-și șapca, le făcea semn cu mâna marinarilor care se îndepărtau. Apoi vaporul s-a scufundat în valuri.

Cei din bărci, după ce au petrecut noaptea pe mare, au fost preluați de alte vapoare și debarcați. Celor rămași în urmă li s-au împărțit colaci de salvare. Cu toate acestea, colacii nu i-au salvat pe toți. Mulți dintre pasageri au fost găsiți, în zilele următoare, morți în colacii lor de salvare, plutind pe valurile mării. Listele celor salvați au fost îndată publicate în ziare, însă numele a 83 de persoane care se îmbarcaseră pe „Stella” lipseau. Oare au înțeles cei rămași în viață că Dumnezeu – acel Dumnezeu de care n-au vrut să știe – vorbește când într-un fel, când într-altul?

Cele care au pricinuit sfărâmarea frumosului vapor „Stella” au fost ceața înșelătoare, care l-a învăluit, și curenții marini care, obscuri și puternici, au deviat vaporul pe neobservate de la cursul pe care căpitanul voia să navigheze.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CAUTĂ SĂ-L GLORIFICI PE DUMNEZEU (4)

„Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul … să şi pătimiţi pentru El” (Filipeni 1:29)

Să ne gândim la Ghetsimani, grădina în care Domnul Isus Însuși s-a rugat cu privire la voia lui Dumnezeu. „Depărtează de la Mine paharul acesta!” (Marcu 14:36). Era o referire la cupa mâniei. Domnul Isus știa că trebuie s-o bea până la capăt. Dar înainte de asta, L-a întrebat pe Tatăl Său dacă o poate lua de la El, dacă există și o altă cale. Dar apoi și-a schimbat cererea cu o rugăciune de predare deplină: „Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” (Luca 22:42).

Rugăciunile noastre tind să se concentreze pe circumstanțele exterioare, mai mult decât pe atitudinile interioare, întrucât preferăm ca Dumnezeu să schimbe circumstanțele în loc să ne schimbe pe noi. E mult mai simplu așa. Dar pierdem din vedere lucrul cel mai important. Deseori cele mai rele circumstanțe scot la iveală ce e mai bun din noi. Și dacă lucrurile rele fac să apară lucrurile bune, atunci acele lucruri care ni se întâmplă sunt de fapt lucruri bune pentru noi. Numai când ai fost pus la încercare le poți împărtăși mărturia ta și celorlalți.

Da, poți fi mântuit fără să suferi, dar nu te poți maturiza spiritual și nu poți fi echipat pentru slujire fără suferință. Asta nu înseamnă să o cauți, ci s-o vezi așa cum este ea – o ocazie de a-L glorifica pe Dumnezeu. Pavel, care a suferit enorm, scrie: „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul … să şi pătimiţi pentru El.” Unde a găsit Pavel o astfel de putere? „Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi” (Romani 8:18).

Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Caută să-L glorifici pe Dumnezeu în toate împrejurările din viața ta.  

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 24:1-14

Moartea Sarei sugerează punerea deoparte a lui Israel (popor din care a ieşit adevăratul Isaac), după învierea Domnului (cap. 22). Pentru a asigura sămânţa promisă, Avraam, „tatăl unei mulţimi de naţiuni” (17.5), are un plan măreţ a cărui înfăptuire ne este relatată în detaliu: acela de a-i da o soţie fiului său. De acum înainte intervine o a treia persoană: slujitorul cel mai bătrân din casă, administratorul tuturor averilor sale, imagine izbitoare a Duhului Sfânt trimis pe pământ pentru a-i strânge pe cei care vor alcătui Biserica, Mireasa lui Hristos. Astfel, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, care au lucrat împreună în Creaţie, lucrează tot împreună la alegerea, chemarea şi strângerea celor răscumpăraţi uniţi cu Hristos Cel înviat. Această Mireasă va fi căutată într-o ţară îndepărtată. Dintre „cei care erau departe”, Dumnezeu a ales şi a chemat pe aceia care să fie alături de Fiul Său (Efeseni 2.13).

Ce model de dependenţă avem în acest slujitor al lui Avraam! În casa stăpânului său a învăţat să-L cunoască pe Domnul, Cel cu care acum are de-a face într-un mod personal. Către El îşi îndreaptă rugăciunea sa (Psalmul 5.3). Să nu uităm, înainte de a întreprinde vreun lucru, să vorbim mai întâi cu Domnul.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: