Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 14, 2019”

14 Februarie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Limba este un foc: lumea nedreptății.

Iacov 3.6

 

 

Există oare cineva care, măcar o dată în viață, să nu fi dorit să-și retragă cuvintele? Iacov ne spune că, „dacă cineva nu greșește în cuvânt, este un om desăvârșit, capabil să-și înfrâneze, de asemenea, tot trupul” (Iacov 3.2). Tot el însă afirmă foarte clar: „Limba este un mădular mic și se laudă cu lucruri mari. Iată, un foc mic, ce pădure mare aprinde! Și limba este un foc: lumea nedreptății; limba este așezată printre mădularele noastre; ea întinează tot trupul și aprinde roata vieții și este aprinsă de gheenă”. Ce avertisment solemn pentru noi! Să nu fim ca cei care își folosesc limba pentru a-i vorbi de rău pe alții sau pur și simplu pentru a vorbi lucruri nefolositoare, fără nicio valoare și care nu zidesc! „Dar vă spun că de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor rosti oamenii, vor da socoteală în ziua judecății” (Matei 12.36).

Coloseni 4.6 ne oferă un sfat bun în această privință: „Cuvântul vostru să fie întotdeauna în har, dres cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia”. Harul lui Dumnezeu și sfințenia practică trebuie să caracterizeze limbajul nostru. Doar astfel vom putea fi de ajutor celor din jurul nostru, oferind mângâiere, învățătură și îndemn. Trebuie ca Psalmul 141.3 să fie rugăciunea inimilor noastre: „Pune, Doamne, o strajă gurii mele, păzește ușa buzelor mele”. La aceasta am putea adăuga Psalmul 19.14: „Fie cuvintele gurii mele și cugetarea inimii mele plăcute înaintea Ta, Doamne, Stânca mea și Răscumpărătorul meu!”.

L. M. Grant

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

„Cum putem să știm calea?” Isus i-a zis: „Eu sunt Calea și Adevărul și Viața; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”.

Ioan 14.5,6

 

Calea mântuirii

 

Un turc s-a convertit la creștinism. Înfuriați peste măsură, toți ai lui s-au năpustit să-l tragă la răspundere pentru actul săvârșit. Fiind întrebat ce l-a determinat să facă acest lucru, el a răspuns: „Închipuiți-vă că eram într-o călătorie. Drumul nu-mi era cunoscut; deodată am ajuns la o răscruce. Mi-am zis: Acum chiar nu mai știu care este calea cea bună. Dar iată că la răscruce văd doi oameni: unul mort, iar celălalt viu. Ce ziceți voi: Pe care dintre ei l-am întrebat și pe care l-am rugat să-mi arate calea cea bună?” — „Bineînțeles, pe cel viu”, au zis ei, „n-ai cum să te adresezi unui mort!” — „Exact așa am făcut. Eu mă aflam cu viața la o răscruce și deodată mi-au apărut în față doi oameni: Mahomed al religiei voastre și Mântuitorul Isus. Mortul – Mahomed – oricât am insistat, n-a putut să-mi spună nimic. Dar Isus – Cel care este viu – mi-a zis: Eu sunt Calea! Numaidecât am pornit pe această cale care duce la mântuire, și El mi-a dat viața și adevărul.”

Calea mântuirii este o Persoană, este Fiul lui Dumnezeu, care S-a dat pe Sine ca preț de răscumpărare pentru noi. Dumnezeu ne arată o cale sigură: Fiul Său. El este calea mântuirii. Credința, așa cum o găsim pe paginile Bibliei, nu este un sistem de doctrine, ci o relație intimă cu o Persoană, care este Calea, Adevărul și Viața și care S-a dat pe Sine pentru noi. A-L cunoaște pe Mântuitorul și a încredința toate în mâna Sa – acesta este secretul unei vieți fericite, chiar dacă împrejurările exterioare nu sunt întotdeauna cele pe care le dorim.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NU FI LENEȘ! (2)

 

„Până când vei sta culcat, leneşule?” (Proverbe 6:9)

 

 

Leneșul nu face niciodată astăzi ceea ce poate amâna pe mâine și nu face niciodată mâine ceea ce poate amâna pentru totdeauna. Ziua lui preferată de muncă este mâine.

De aceea Dumnezeu întreabă: „Până când vei sta culcat, leneşule?” Când cineva este apt de muncă și există locuri de muncă, probabil vorbești cu un leneș dacă trebuie să-l întrebi mereu: „Cât timp mai stai până te reangajezi?” Sau: „Când îți cauți un alt loc de muncă?”

Se spune că un student încerca să se hotărască dacă să studieze sau nu. A luat o monedă, a aruncat-o și înainte să cadă a zis: „Dacă e cap, merg la film. Dacă e pajură, o să mă uit la televizor. Și dacă va sta pe muchie – voi învăța!” În paranteză fie spus, unii leneși sunt prea leneși să arunce moneda!

Leneșul este persoana care ocolește mereu treaba, dar care nu se hotărăște niciodată să ia o decizie.

Părinților, învățați-i pe copiii voștri că este la fel de important să începi un lucru cum este să-l termini. Răspunsul preferat al copiilor la o rugăminte este deseori: „imediat.” Nu cumva să crezi lucrul acesta, căci altfel vei plăti de fiecare dată. Învață-i pe copii că „acum” înseamnă acum și că „oprește” înseamnă nu te uiți la televizor până nu ai terminat treaba.

Acesta e un adevăr important pentru că, după cum a spus un lider: „Când faci ceea ce trebuie și când trebuie, ajungi să faci ce vrei să faci atunci când vrei să faci.”

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

 

2019 de Jean Koechlin

 

Geneza 27:1:29

 

 

Iată o familie în care, deşi este cunoscut Dumnezeu, se manifestă, în mod trist, poftele, înşelătoriile şi minciunile. Isaac a orbit şi este orb şi din punct de vedere spiritual. Şi-a pierdut într-atât discernământul spiritual, încât o mâncare gustoasă este mai importantă pentru el decât starea morală a copiilor săi. Fără să caute gândul lui Dumnezeu, el se pregăteşte să-l binecuvânteze pe fiul preferat. Rebeca, de parte ei, îl sfătuieşte pe Iacov să-şi „jefuiască” fratele de această binecuvântare şi să-şi înşele tatăl. Numai Esau ne-ar putea părea plăcut în această familie. Dar Dumnezeu îi cunoştea inima firească şi, prin această aparentă nedreptate, se împlineşte voia Lui. Isaac trebuie să recunoască aceasta (sf. v. 33).

Iacov îşi atinge scopul. Cu complicitatea mamei sale, el obţine binecuvântarea pe care o preţuia atât de mult. Dar, dacă s-ar fi încrezut în Dumnezeu că i-o va da, în loc să intervină cu vicleşug, oare nu ar fi primit-o? Dumnezeu, care declarase înainte de naşterea lui: „Cel mai mare va sluji celui mai mic” (25.23), nu-Şi putea abandona cuvântul, nici nu putea permite vreo eroare. Astfel Iacov ar fi fost cruţat de durere şi de timp pierdut. Calea Domnului pentru noi este întotdeauna simplă, dar de câte ori noi o complicăm prin intervenţiile noastre nefericite (Ps. 27.11)!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: