Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 9, 2019”

9 Februarie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Bunătatea și adevărul s-au întâlnit, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul va răsări din pământ și dreptatea va privi din ceruri. Psalmul 85.10,11

 

Când a privit Dumnezeu din ceruri, în dreptate, și a văzut adevărul răsărind din pământ? Peste tot în istoria omului căzut vedem exact contrariul. În mod repetat, Dumnezeu a căutat un om drept, însă n-a găsit niciunul (Romani 3.10-12).

Deja înainte de potop, aceasta era starea de pe pământ: „Răutatea omului era mare pe pământ și orice imaginație a gândurilor inimii lui era numai rău toată ziua” (Geneza 6.5). După potop, deși inima omului nu se schimbase, Dumnezeu a spus că nu va mai distruge din nou orice făptură vie. De ce a luat El o astfel de hotărâre? Vedem că, după ce Noe și familia lui au coborât din corabie, și toate animalele împreună cu ei, Noe a zidit un altar Domnului și a adus arderi-de-tot din toate animalele și păsările curate. Mireasma acestor jertfe s-a ridicat la cer „și Domnul a zis în inima Sa: «Nu voi mai blestema din nou pământul din cauza omului, căci gândul inimii omului este rău din tinerețea lui»” (Geneza 8.18-21).

Ceea ce a mișcat inima lui Dumnezeu a fost dragostea și aprecierea Sa cu privire la jertfirea Mielului lui Dumnezeu. Inima omului este caracterizată de dorința după plăceri și pofte și de groaza ca Dumnezeu să nu cumva să Se amestece în viața sa. Însă Dumnezeu privește dincolo de ceea ce este în inima omului și acționează potrivit cu plăcerea propriei Lui inimi, mișcate de parfumul minunat al jertfei lui Hristos. La cruce vedem că îndurarea și adevărul s-au întâlnit și că dreptatea și pacea s-au sărutat. Acum Dumnezeu Își găsește plăcerea și completa satisfacție în Hristos și, privind din cer în dreptate, Își găsește de asemenea plăcerea în toți cei care sunt acceptați în Cel Preaiubit.

J. Redekop

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.

1 Ioan 4.9

 

 

Ultima călătorie (5)

 

În Cuvântul lui Dumnezeu citim că Mântuitorul a fost trimis de Dumnezeu și a venit în lume pentru a ne aduce viața și împăcarea. Dacă încă nu ești mântuit, dacă Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul Său încă nu-ți dau certitudinea și dovada că ești iertat prin Domnul Isus Hristos și pus în siguranță pentru veșnicie, atunci întoarce-te astăzi la Mântuitorul! O spunem cu toată solemnitatea! Zilele trec repede!

Pasagerilor de pe „Stella” le-au fost acordate doar douăsprezece minute, timp în care trebuiau să caute salvarea – sau să piară. Și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre timpul care ne-a fost dat spre mântuirea sufletului? Citim: „La timpul potrivit te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, acum este timpul potrivit; iată, acum este ziua mântuirii”. „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!” Deci „acum” și „astăzi” – așa vorbește Dumnezeu despre timpul nostru de har. Aceasta poate fi ultima chemare. Vrăjmașul sufletului tău spune: „Mai ai suficient timp. Viața este înaintea ta. Nu-ți distruge plăcerile prin gânduri serioase”. Mulți au mers în pierzarea veșnică sub pretext că mai au timp. Pasagerii și echipajul de pe „Stella” nu au mai avut timp să se gândească la mântuirea sufletului lor. Nu trece mai departe, cititorule, ci ia decizia de a-L primi pe Fiul lui Dumnezeu acum în viața ta și vei trăi veșnic prin El!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

 

CINE ȘTIE? DUMNEZEU ȘTIE!

 

„Lucrurile ascunse sunt ale Domnului” (Deuteronom 29:29)

 

 

Biblia spune: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!” (Proverbe 3:5). E ușor să spunem acest verset, dar e greu să-l trăim, mai ales atunci când tragedia și pierderea ne afectează viețile și nu înțelegem de ce. Vine o vreme în care ne rugăm și Dumnezeu ne dă răspunsuri și vine o vreme când ne rugăm și El ne dă pace. „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7).

În vremuri de suferință și de pierdere, iată două versete pe care te poți baza:

1) „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre.” Când trebuie să înțelegem anumite lucruri – noi avem teritoriul nostru, iar Dumnezeu îl are pe al Său. Al nostru este limitat de ceea ce El decide să ne descopere. Pavel, care a scris jumătate din Noul Testament prin descoperire divină, a recunoscut: „Căci cunoaştem în parte” (1 Corinteni 13:9). În cel mai bun caz, noi vom fi mereu limitați de propria noastră înțelegere.

2) „Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28). Uneori Dumnezeu ne dă explicații, iar alteori EL dă verdictul „voi explica mai târziu.” Așadar, când ești tentat să ridici mâinile de disperare și să spui: „Cine știe?” adu-ți aminte: „Dumnezeu știe!” Adu-ți aminte că El rezolvă lucrurile spre binele tău și spre slava Sa.  

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

 

2019 de Jean Koechlin

 

Geneza 24:50-67

 

 

Cuvintele cu care slujitorul lui Avraam şi-a descris stăpânul, cât şi bogăţiile din care el a dat câteva mostre au mişcat inima Rebecăi. Ea este hotărâtă, va merge (v. 58).

Voi, care aţi auzit vorbindu-se atâta despre Domnul, care aţi avut ocazia să vă bucuraţi în casa părinţilor voştri de bogăţiile harului Său, sunteţi voi decişi să-L urmaţi? Întrebarea vi se pune astăzi: Vei merge? Nu mai târziu, nici mâine, ci astăzi  – vă cere Duhul lui Dumnezeu s-o faceţi.

De acum începe pentru Rebeca lunga călătorie de traversare a pustiului. Ea a lăsat totul la cuvântul slujitorului care acum o conduce. Tot astfel Biserica, Mireasa lui Hristos, îşi urmează în această lume, care este un deşert pentru ea, calea de suferinţă şi de trudă, dar şi de bucurie, pentru că Duhul Sfânt îi ocupă inima cu Preaiubitul pe care ea nu L-a văzut, dar care vine în întâmpinarea ei. «Ce moment solemn va fi pentru Adunarea Ta sfântă, când o vei introduce în locurile cereşti …», spune un imn creştin.

Ce moment va fi şi pentru El! Rebeca a devenit soţia lui Isaac şi el a iubit-o. Hristos, de partea Sa, Îşi iubeşte deja Adunarea. Şi inima Sa, mult mai mult decât a noastră, aşteaptă acel moment binecuvântat, pentru eterna satisfacţie a dragostei Lui divine.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: