Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 3, 2019”

3 Februarie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Având deci, fraților, îndrăzneală să intrăm în locurile sfinte prin sângele lui Isus, … să ne apropiem cu inimă sinceră.
Evrei 10.19,22

Peste tot în Epistola către Evrei putem vedea gloriile depline ale lui Hristos. Dați-mi însă voie să întreb: Vedem noi vreo glorie, „la sfârșitul acestor zile”, care să nu fie atașată Domnului în cer? Îmi veți spune că toată gloria Îi aparține Lui, și sunt de acord; vă spun însă că trebuie să vedem gloriile ca fiindu-ne atașate și nouă. Aceasta este lucrarea uimitoare a lui Dumnezeu, că El a făcut din noi, sărmani păcătoși, niște făpturi glorioase. Hristos este așezat în cer, în mijlocul gloriilor, iar acolo îi vedem și pe păcătoșii care au crezut.

Doresc pentru fiecare dintre noi să înțelegem bine aceste lucruri. Noi nu trebuie să așteptăm împărăția pentru a putea vedea gloriile. Oare nu este nicio glorie pentru noi să avem o conștiință curățită? Nu este nicio glorie să avem dreptul de a sta în prezența lui Dumnezeu, fără nicio rezervă? Nu este nicio glorie să-L putem numi Tată pe Dumnezeu? Să-L avem pe Hristos ca Înainte-Mergător în locurile cerești? Să intrăm în Locul Preasfânt, fără nimic care să ne acuze în conștiință? Nu este nicio glorie să avem acces la secretele lui Dumnezeu? Să ne putem înălța inimile și să spunem: „Ava, Tată”? Sau să spunem: „Cine ne va condamna?”; ori: „Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos?”. Nu este nicio glorie că suntem os din oasele Lui și carne din carnea Lui? Că suntem parte a plinătății lui Hristos? Prin urmare, această epistolă ne introduce în gânduri dintre cele mai prețioase. Ea îmi spune să-mi ridic privirea și să-L văd pe Hristos împodobind tronul, apoi să privesc jos și să-i văd pe păcătoșii mântuiți strălucind la picioarele Lui.

J. G. Bellett

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dumnezeu a uns cu Duh Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcând bine și vindecând pe toți.
Fapte 10.38

Vizitatorul ceresc

Ce descriere impresionantă avem în versetul de astăzi a vieții Domnului Isus Hristos aici, pe pământ! Domnul Isus este Dumnezeu, dar El a devenit Om pentru a trăi aici spre plăcerea și gloria lui Dumnezeu. Pentru aceasta a fost uns de Dumnezeu cu Duhul Sfânt și cu putere. El, un Vizitator ceresc, un Străin smerit, un Om diferit de ceilalți oameni, a umblat din loc în loc făcând bine și vindecând pe cei care erau apăsați de diavolul. Umblarea Sa a fost unică, încât Natanael a putut spune: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!”. Iar Pilat, după ce L-a cercetat cu amănunțime, a putut exclama: „Iată Omul!”.

Cuvintele Domnului Isus aveau putere divină și, în același timp, erau cuvinte de har, pe care nu le rostise nimeni înainte. Pe drept cuvânt, aprozii le-au putut spune mai-marilor lor: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul Acesta”. Oamenii însă L-au tratat cu ură și dispreț pe Mântuitorul. Totuși, El „umbla din loc în loc, făcând bine și vindecând”. Domnul Isus Hristos umbla ca un necunoscut, neobservat, nedorit, un străin fără patrie în lumea pe care o făcuseră mâinile Lui.

Și astăzi, omenirea își urmează calea de împotrivire față de adevărurile lui Dumnezeu. Însă Vizitatorul, Omul ceresc, mai bate la ușile încuiate ale inimilor. Chiar și aceste rânduri sunt o atenționare că Mântuitorul te cheamă la o altă viață și pe tine, cititorule!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CAUTĂ SĂ-L GLORIFICI PE DUMNEZEU (1)

„Pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi” (2 Tesaloniceni 1:12)

Bach a compus 256 de cantate. Jesu, Joy of Man’s Desiring este, probabil, cea mai celebră. După aproape patru secole, această cantată este în continuare fondul muzical cel mai celebru, ales pentru drumul miresei pentru a-și întâlni mirele. motivul pentru care muzica lui ne atinge sufletul este că ea a izvorât din sufletul său. Dar știai că aceste cantate nu au fost la origine muzicale, ci au fost rugăciuni înainte de a deveni cantate?

Înainte de a începe să scrie o partitură, el mâzgălea JJ – Jesu, Juya – în partea de sus a paginii, ceea ce însemna „Isuse, ajută-mă.” Apoi, în josul paginii scria trei litere: SDG. Ele sunt inițialele de la Soli Deo Gloria – „spre slava singurului Dumnezeu.” Viața sa a fost o transpunere a acestui singur motiv.

La fel trebuie să fie și viața ta. Nimeni nu-L poate glorifica pe Dumnezeu ca tine sau în locul tău, pentru că viața ta este o partitură originală. Soli Deo Gloria există pentru o audiență formată dintr-o singură persoană; asta înseamnă să faci ceea ce este bine, cu motivația corectă. Înseamnă să trăiești pentru aplauzele mâinilor străpunse de cuie. Înseamnă să declari că Domnul Isus este totul pentru tine. Doar Isus. Nimic mai mult, nimic mai puțin, nimic altceva.

Pavel concluzionează: „ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate, şi orice lucrare izvorâtă din credinţă, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru” (v. 11-12).

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 22:1-12

Ştim că acest tabou este o imagine a crucii. Cine altcineva este Fiul, singurul născut Fiu, Cel pe care Tatăl Îl iubeşte, decât Domnul Isus? Trebuia ca El să fie oferit ca ardere-de-tot. Locul este privit de departe în planurile eterne ale lui Dumnezeu. Este muntele Moria, loc în care David va aduce mai târziu jertfa de ispăşire şi în care va fi construit Templul (2 Cronici 3.1). Locul unde se aduce jertfa este în acelaşi timp şi de închinare (v. 5).

Câte motive găsim acolo pentru a ne închina Tatălui şi Fiului, care merg împreună, altfel spus, într-un gând, pentru a înfăptui lucrarea mântuirii! Ascultarea lui Isaac ne aminteşte de ascultarea Domnului în Ghetsimani: „… nu ce vreau Eu, ci ceea ce vrei Tu fie” (Marcu 14.36). Dar, spre deosebire de Isaac, care doar s-a supus, Fiul S-a oferit: „Iată, Eu vin ca să fac voia Ta” (Evrei 10.9). Din nou spre deosebire de Isaac, cel care nu ştia ce avea să facă tatăl său, ni se spune: „Isus, ştiind toate cele care urmau să vină asupra Lui, a ieşit înainte …” (Ioan 18.4).

În sfârşit, spre deosebire de strigătul Îngerului care oprea mâna lui Avraam, nici un glas nu se face auzit pe Golgota pentru a îndepărta sabia care trebuia să cadă asupra Fiului lui Dumnezeu.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: