Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 31, 2017”

31 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: „Vorbește fiilor lui Israel și poruncește-le să-și facă ciucuri la colțurile hainelor, în generațiile lor, și peste ciucurele fiecărui colț să pună un șnur albastru”.
Numeri 15.37,38

Fiilor lui Israel li s-a poruncit să-și pună un șnur albastru la marginea veșmintelor, astfel încât să-și amintească de poruncile Domnului și să nu caute după inima lor și după ochii lor (versetele 39 și 40). Ce mărturie constantă trebuie să fi fost acel șnur albastru! Purtându-l mereu cu ei, oriunde mergeau, cât de mult trebuie să fi vorbit el ochilor lor! Putem învăța și noi o lecție importantă din acest fapt.

Noi nu suntem chemați să purtăm un șnur albastru, însă trebuie să ne amintim mereu de ceea ce suntem și de Cel căruia Îi slujim, pentru ca astfel să ne menținem adevăratul caracter și să nu îngăduim niciodată vreo legătură nepotrivită.

Avem mare nevoie să trăim astfel în aceste zile de lâncezire spirituală, de asociere cu lumea și de conformare cu duhul veacului prezent. Ni se repetă mereu că vremurile s-au schimbat, că Biblia și creștinii trebuie să se adapteze acestor vremuri noi. Avem nevoie mai mult ca oricând ca Biblia să ne guverneze și doar ea. Șnurul albastru ne prezintă în mod simbolic adevărul despre umblarea cerească a creștinului. Albastrul simbolizează ceea ce este ceresc.

Creștinii aparțin cerului și trebuie să manifeste o umblare cerească. La fel cum Dumnezeu i-a scos pe israeliți din Egipt, și noi trebuie să ne amintim că nu suntem din lume, așa cum Hristos nu este din lume. De două ori El Îi menționează Tatălui despre acest lucru în rugăciunea Sa din Ioan 17. Dacă purtăm mereu cu noi ceea ce șnurul albastru simbolizează – adică chemarea și caracterul nostru ceresc – trebuie să fim foarte atenți unde mergem și în ce fel de legături intrăm. O astfel de atitudine ne va conduce către sfințenie.

A J Pollock

SĂMÂNȚA BUNĂ

Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.
Ioan 17.4

Domnul a sfârșit lucrarea

Cu ajutorul lui Dumnezeu am parcurs în fiecare duminică o parte din lucrările Domnului și Mântuitorului nostru așa cum au fost descrise în Sfânta Scriptură. „Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris” (Ioan 21.25). Trebuie să fim bine încredințați că tot ce s-a scris în Biblie este suficient, ca noi să credem în Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să avem viața veșnică.

În lucrările Domnului nu se strecurase nicio umbră de îndoială, nicio pată. În lucrările Domnului și Mântuitorul nostru, Dumnezeu a găsit o deplină satisfacție. În lucrările Domnului stă siguranța fiecărui om care crede în El. Dar prin viața desăvârșită a Domnului nu puteam fi salvați din păcat și moarte. El Și-a dat viața de bunăvoie pe cruce pentru păcatele tuturor celor ce cred în El. Lucrarea de pe cruce a Mântuitorului ne aduce odihna sufletească pentru totdeauna. Iar când credința prețuiește lucrarea Mântuitorului, atunci sufletul se bucură de odihnă, de însăși odihna lui Dumnezeu.

Cititorilor! Să ne ațintim privirea credinței noastre spre Mântuitorul care este unicul nostru Salvator! Chiar acum putem fi beneficiarii lucrării Sale!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ANUL NOU (1)

„Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul.” (Psalmul 65:11)

     Iată ce am găsit scris de un învățător: „La fel ca toți ceilalți oameni, ai luat și tu hotărâri cu prilejul Anului nou propunându-ți să slăbești, să faci sport, să mănânci mai sănătos, să duci o viață mai bună…

Știai însă că dorința de a avea o viață mai bună de la fiecare început de an își are originea în inima lui Dumnezeu? David a zis: „Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul.”

În vremurile Bibliei, „belșugul” era considerat un semn al bunăstării materiale. Moise a trimis douăsprezece iscoade în Țara Promisă pentru a vedea dacă era bună sau rea… Vestea pe care au adus-o ei a fost că în țară „curge lapte și miere” (vezi Numeri 13:26-27). Țara era atât de roditoare, că a fost nevoie de doi oameni ca să care un ciorchine de struguri!

Așadar, ce îți lipsește pentru ca și tu să experimentezi binecuvântarea lui Dumnezeu în anul care vine? Să remarcăm cuvintele: „încununezi”, „bunătăţi”, „belşug”. La fel cum o coroană încununează capul, în același fel poți să fii și tu înconjurat de bunătățile lui Dumnezeu în anul care vine. Ce trebuie să faci pentru a experimenta acest lucru? Trebuie să umbli pe „căile” Lui tot anul, deoarece numai pe căile Sale se „revarsă belșugul.” Nu te poți aștepta să ai parte de succesul pe care îl oferă Dumnezeu, dacă nu ești dispus să umbli în părtășie cu El în fiecare zi.

Ezechiel exprimă în cuvintele sale același gând: „Le voi face, pe ele şi împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme, şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată.” (Ezechiel 34:26) Locurile din preajma lui Dumnezeu vor fi udate cu binecuvântări și bunătate; așa că, străduiește-te să stai aproape de Dumnezeu în fiecare zi a anului care vine!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

2 Corinteni 13:1-13

Prima Epistolă către Corinteni avea ca subiect Adunarea. Cea de-a doua ne-a vorbit de lucrarea sau de slujba creştinului. Am găsit aici sentimentele, implorările, greutăţile, durerile morale şi fizice ale slujitorului Domnului. Pavel era doar o slabă unealtă, dar el nu-şi dorea pe pământ o parte mai bună decât cea a Stăpânului său. Ori Hristos fusese pe pământ în înjosire, răstignit în slăbiciune; dar acum este viu, înviat prin puterea lui Dumnezeu (v. 4).

Sfârşind epistola, Pavel Îi adresează lui Dumnezeu o ultimă rugăciune pentru scumpii lui corinteni. Ea se rezumă întrun singur cuvânt: desăvârşirea lor (v. 9b). În acelaşi timp însă îi îndeamnă pe ei: desăvârşiţi-vă! (v. 11) pentru că a cere ajutorul Domnului nu înseamnă a renunţa la a căuta cu râvnă să înaintezi în umblarea şi în slujirea creştină!

Bucuraţivă le spune el din nou fiţi încurajaţi, gândiţi la fel, fiţi în pace (v. 11)! Fiecare dintre noi, dragi copii ai lui Dumnezeu, să ia pentru el însuşi aceste îndemnuri şi să se bucure de promisiunea dată împreună cu ele. Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi comuniunea Sfântului Duh fie cu voi toţi! (v. 13).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: