Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 9, 2017”

9 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Au venit la El niște oameni aducând un paralitic purtat de patru inși; și, neputând să se apropie de El, prin mulțime, au descoperit acoperișul unde era El și, desfăcându-l, au coborât patul pe care zăcea paraliticul.
Marcu 2.3,4

Această întâmplare ilustrează cu multă forță marele principiu al puterii credinței, în legătură cu împlinirea lucrării pentru Domnul. Dacă cei patru bărbați s-ar fi lăsat influențați de un fatalism păgubos, ar fi spus că nu avea niciun rost să întreprindă ceva – dacă era în gândul Domnului să-l vindece pe paralitic, avea să-l vindece, fără vreun efort omenesc. Ce bine că nu au gândit în felul acesta complet nepotrivit, ci au manifestat o frumoasă credință lucrătoare! Această credință a înviorat inima Domnului Isus. Ea l-a adus pe paralitic la locul vindecării, al iertării și al binecuvântării; totodată a oferit ocazia manifestării puterii divine, care a captat atenția tuturor celor prezenți acolo și a dat mărturie despre mărețul adevăr că Dumnezeu era pe pământ, în Persoana lui Isus din Nazaret.

Întreaga Scriptură confirmă faptul că necredința este o piedică în calea binecuvântării și a lucrării noastre, că ne lipsește de privilegiul de a fi unelte ale lui Dumnezeu pentru împlinirea lucrării Lui glorioase și că ne face să nu percepem acțiunile mâinii Sale și ale Duhului Său în mijlocul nostru. De cealaltă parte, credința este canalul manifestării puterii și a binecuvântării, nu numai pentru noi înșine, ci și pentru alții, glorificându-L pe Dumnezeu și făcând loc manifestării puterii divine.

Cu alte cuvinte, nu există nicio limită a binecuvântării de care ne putem bucura din partea Dumnezeului nostru, dacă inimile noastre sunt guvernate de acea credință simplă care Îi este întotdeauna plăcută. „Facă-ți-se după credința ta!” Prețioase cuvinte! Fie ca ele să ne încurajeze să ne bazăm mai mult pe acele resurse inepuizabile pe care le avem în Dumnezeu! El Se bucură să le folosim din plin – binecuvântat să fie Numele Său sfânt pentru totdeauna!

C H Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

… Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.
2 Corinteni 6.2

Clipa prezentă

Era în anul 1876. Doi bărbați au lucrat mult la îmbunătățirea telegrafului. Amândoi au avut idei bune pentru transmiterea sunetului. Ceea ce este mai interesant stă în faptul că amândoi, Alexander Graham Bell și Elisha Gray, și-au depus ideile la oficiul de brevete în aceeași zi de 14 februarie 1876. Deoarece Gray era ocupat cu alte lucruri, și-a trimis avocatul, ca să depună cererea de invenție. Din nefericire, acesta a ajuns cu câteva ore mai târziu decât Bell pentru a înscrie invenția. Acele câteva ore l-au costat pe Gray o avere.

Ce repede trece timpul, gândesc cei ocupați, iar alții, care nu prea au ocupații, gândesc că trece prea încet. Timpul însă își urmează cursul său neînduplecat. Nu ne aparține decât clipa prezentă. Comparativ cu veșnicia, durata vieții noastre pe pământ este foarte scurtă. De aceea să nu amânăm spunând că avem timp să ne împăcăm cu Dumnezeu! Să cugetăm la starea sufletului nostru! Suntem oare pregătiți să stăm în fața lui Dumnezeu? Să folosim clipa prezentă și să luăm seama la avertismentele lui Dumnezeu! Dumnezeu a dat o poruncă ușor de îndeplinit: „Și porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos …” (1 Ioan 3.23). Acum este vremea potrivită să facem pasul de la necredință la credință.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

LUCRURI PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNVINGI (3)

„Cu tot ce ai, dobândește priceperea.” (Proverbe 4:7)

     Un al treilea domeniu care trebuie clarificat în drumul tău spre biruință este ignoranța. Scriitorul Don Wood a glumit: „Prostia e pe viață; ignoranța se poate repara.” De prea multe ori nu gândim realist sau nu căutăm informația și competențele de care avem nevoie. Edison a dat greș de sute de ori, dar ultimul său succes nu a rezultat din noroc – ci din pregătire. Mulți dintre noi subestimează cunoașterea.

De ce? Deoarece computerul ne dă posibilitatea să încercăm și să greșim de atâtea ori, încât noi nu ne mai pierdem timpul să citim un manual. Pentru că suntem atât de grăbiți, respingem ideea de a ne opri pentru a căuta ceea ce trebuie într-adevăr să știm. Pentru că tinerii simt presiunea găsirii unui loc de muncă, deseori ei nu reușesc să vadă valoarea timpului investit în studiile universitare.

Campionul la golf Jack Nicklaus a spus: „Învață principiile jocului și ține-te de ele. Remediile temporare nu țin.”

Poate ai avut șansa de a fi promovat peste nivelul competenței tale. Dar dacă cunoștințele tale nu vor fi actualizate pe măsura funcției, ești sortit eșecului. Iată câteva versete biblice după care să trăiești: „Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere! Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul; ea este mai de preţ decât mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă. Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări pașnice. Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.” (Proverbe 3:13-18)

Așadar, „cu tot ce ai, dobândește priceperea”!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

1 Corinteni 15:1-19

O gravă problemă rămânea de lămurit: câteva persoane din Corint negau învierea. Pavel arată că nu poţi să te atingi de această doctrină fără să răstorni întreg edificiul credinţei creştine. Dacă nu există înviere, Hristos Însuşi n-a înviat; lucrarea Lui n-a primit aprobarea lui Dumnezeu; moartea rămâne neînvinsă şi noi suntem tot în păcatele noastre. În acest caz, Evanghelia nu mai are niciun sens şi credinţa noastră şi-a pierdut orice temei. Viaţa de renunţări şi de separare a creştinului devine absurdă, iar dintre toţi oamenii, el este cel mai de plâns, pentru că şi-a pierdut deopotrivă viaţa prezentă şi viaţa veşnică.

Dumnezeu fie binecuvântat! Domnul a înviat cu adevărat! (Luca 24:34). În faţa importanţei acestui adevăr înţelegem de ce Dumnezeu a avut atâta grijă să-l întărească. În primul rând prin Scripturi (v. 3,4). Apoi prin martori care nu pot fi respinşi nici prin calitatea lor: Chifa, Iacov, Pavel însuşi (în timp ce se declară nevrednic), nici prin numărul lor: în jur de cinci sute de fraţi, care puteau fi încă întrebaţi. Şi, fără îndoială, mai mult de un cititor, fără să-L fi văzut încă pe Domnul Isus cu ochii săi, a experimentat pentru el însuşi că Salvatorul său este viu (comp. cu Iov 19:25).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: