Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 30, 2017”

30 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi veseli în Dumnezeul salvării mele. Dumnezeu, Domnul este tăria mea; și El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă va face să umblu pe înălțimile mele.
Habacuc 3.18,19

Cât de încurajator este să urmărim felul în care acest om temător de Dumnezeu este condus de la starea de întristare a sufletului, cauzată de falimentul poporului (Habacuc 1.2), la cea de a veghea pentru a auzi cuvintele Domnului (Habacuc 2.1)! Iar apoi, după ce înțelege gândul Domnului, să-l vedem pe genunchi, în rugăciune (Habacuc 3.1), totul având ca rezultat faptul că de acum umblă pe înălțimi, cu bucurie în inimă și cu laude pe buze (Habacuc 3.19).

Trăim în vremuri grele, în zilele din urmă, când Biserica a falimentat în responsabilitatea ei de a fi un martor credincios pentru Hristos și când judecata începe de la casa lui Dumnezeu; vremuri când lumea, care a falimentat în responsabilitatea de a guverna, este plină de violență și de stricăciune, secerând roadele amare a ceea ce a semănat. În astfel de zile, când sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, este cu siguranță folositor să învățăm lecțiile lui Habacuc, să fim treji, să veghem și să ne rugăm (1 Petru 4.7).

Ca și profetul din vechime, în toate necazurile prin care am trece, fie în mijlocul poporului lui Dumnezeu, fie în mijlocul lumii, avem o resursă stabilă: „Domnul este în templul Său cel sfânt” (Habacuc 2.20). Hristos rămâne Același, ieri, azi și în veci. Ne putem vărsa inimile înaintea Lui; putem urmări mâna Sa la lucru; Îi putem aduce la cunoștință în rugăciune toate nevoile noastre; ne putem înălța deasupra tuturor furtunilor și ne putem bucura în Dumnezeul mântuirii noastre. Să învățăm deci să ne plecăm în mărturisire, să veghem pentru a înțelege gândul Domnului, să ne rugăm cu stăruință, să ne înălțăm deasupra împrejurărilor și să aducem laude!

H Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Oprește-te acum”, a zis iarăși Samuel, „și-ți voi face cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu”.
1 Samuel 9.27

Oprește-te!

Sfârșitul fiecărui an este un timp al sărbătorilor pentru mulți oameni. Sfârșitul de an este un timp în care merită să faci o pauză și să lași, ca Cuvântul lui Dumnezeu să lumineze asupra lucrurilor trecătoare. Observăm cu toții ce repede a trecut și acest an. Dintre valorile încredințate nouă de către Dumnezeu, timpul este suprema valoare. Dacă-l neglijăm sau îl pierdem, el nu mai poate fi recuperat. O bogăție pierdută sau o sănătate pierdută se poate probabil cu mare greutate recupera, dar timpul pierdut nu mai poate fi recâștigat.

Ce putem însă să spunem de o viață pierdută într-un timp de har ca acesta în care ne găsim? Timpul harului ne-a fost dăruit de Dumnezeu, ca să ne ocupăm cu mântuirea sufletului. De aceea rugăm pe orice cititor să se oprească chiar acum și să asculte Cuvântul lui Dumnezeu prin Mântuitorul care spune: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați”. Prin multele meditații, în acest an ai auzit chemarea Mântuitorului la viața veșnică și poate ai amânat la gândul că mai este timp. În aceste ultime ore ale acestui an, te rugăm fierbinte în Numele lui Hristos, oprește-te o clipă din alergarea ta și împacă-te cu Dumnezeu!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DĂRUIESTE DRAGOSTEA TA

„Să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu” (1 Ioan 4:7)

     Într-o seară, înainte ca Mary Martin, marele star de musicaluri de pe Broadway să urce pe scenă în Pacificul de Sud, a primit un bilețel. Era de la Oscar Hammerstein. I-l scrisese de pe patul de moarte: „Dragă Mary, clopoțelul nu e clopoțel până nu-l faci să sune. Cântecul nu e cântec până nu-l cânți. Dragostea din inima ta nu e pusă acolo ca să stea degeaba. Dragostea nu e dragoste până nu o dăruiești.” După ieșirea ei de pe scenă, în seara aceea mai mulți oameni s-au năpustit în culise, exclamând: „Mary, ce s-a întâmplat pe scenă? Nu am mai auzit niciodată un asemenea musical! Ai cântat cu atâta putere cum nu ai mai cântat niciodată!” Clipind din ochii înlăcrimați, Mary le-a citit bilețelul de la Hammerstein și a adăugat: „În această seară, mi-am dăruit dragostea!” Cel mai sărac om din lume are ce să dăruiască, dacă are dragoste în suflet. Darurile iubirii pot lua multe forme: un zâmbet, o îmbrățișare, un bilețel de mulțumire, o mână de ajutor sau simpla prezență în vremuri grele… Dragostea e singurul dar care se potrivește totdeauna, care poate fi oferit oricând și care este mereu la modă.

Domnul Isus a zis: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:35).

Pavel a scris: „Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi.” (1 Tesaloniceni 3.12) Iar Ioan scrie (1 Ioan 4:7): „Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.”

Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este următorul: Dăruiește-ți dragostea!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

2 Corinteni 12:11-21

Ce durere pentru apostol să examineze presupunerile făcute cu privire la el, motivaţiile interesate şi vicleniile de care era învinuit (v. 14-16; cap. 7:2-3; comp. cu Fapte 20:33), cu toate că, într-o purtare ireproşabilă, el nu încetase, împreună cu tovarăşii lui de lucru, să calce pe aceleaşi urme: cele ale lui Hristos (v. 18)! Dacă el răspunde pe larg acestor calomnii, nu o face pentru a se justifica, ci pentru că are în vedere zidirea preaiubiţilor lui corinteni (v. 19; 1 Corinteni 14:26b).

Într-adevăr, a nu recunoaşte slujba apostolului revenea la a respinge şi autoritatea Cuvântului divin pe care el îl vestea. Câţi aşa-zişi creştini nu resping astăzi o asemenea parte din Cuvântul inspirat şi mai ales din epistolele lui Pavel! Versetele 20 şi 21 ne arată la ce păcate conduce această neglijenţă şi acest dispreţ.

„Astfel, în acest capitol găsim starea cea mai glorioasă la care poate fi ridicat un creştin şi condiţia cea mai nenorocită în care el poate cădea.

Ce contrast între această înălţare în al treilea cer şi această josnică stricăciune a cărnii!

Şi creştinul este capabil de amândouă!

Ce lecţie şi ce avertisment pentru fiecare sfânt!” (J.N.D.).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: