Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 21, 2017”

21 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Privind țintă la Isus.
Evrei 12.2

Cu toții avem zile bune și zile rele în viață. Avem momente când suntem pe vârful muntelui și momente când suntem în văi adânci. Dar ce vom face când ne aflăm în astfel de văi, când suntem descurajați sau deprimați? Cred că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, ne poate fi de mare ajutor în astfel de furtuni și de perioade întunecate din viața noastră. Dumnezeu ne-a făcut multe promisiuni scumpe, pe care ne putem baza atunci când avem nevoie de nădejde și de mângâiere. Aceste promisiuni ne ajută să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu și ne reamintesc că El este pentru noi și cu noi. El poate și dorește să ne ridice prin Cuvântul Său.

Când întâmpinăm dificultăți, când teama și îndoielile par să ne copleșească, ne putem îndrepta către El în rugăciune și putem privi în Cuvântul Său, de unde vom înțelege că El dorește să fie izvorul nostru de putere. Iată câțiva pași în această direcție:

1. Crede că Dumnezeu este mai mare, mai înțelept și mai plin de iubire decât poți tu să-ți imaginezi! Dumnezeu ne iubește și întotdeauna Își ține promisiunile. Citește, subliniază și memorează promisiunile Sale! Începe cu: „Încrede-te în Domnul cu toată inima ta și nu te sprijini pe priceperea ta! Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările” (Proverbe 3.5,6).

2. Rezistă ispitei de a te închina necazului prin care treci – aceasta este o formă de idolatrie des întâlnită! Este ușor să fii în totul absorbit de o problemă, preocupându-te doar cu ea, în loc să te rogi și să te preocupi cu puterea lui Dumnezeu, care poate să o rezolve. „Aruncând asupra Lui toată îngrijorarea voastră, pentru că El îngrijește de voi” (1 Petru 5.7).

3. Recapătă-ți bucuria și pacea prin preocuparea cu Domnul! Fii preocupat cu El, cu ceea ce El a făcut și cu ceea ce va face El pentru tine! Gândește-te la puterea Lui, la resursele și la prezența Lui, nu la problema ta!

4. Vorbește-I des Domnului! Adu problema la Domnul și las-o la El! Dă-i drumul din mâinile tale și nu o mai lua înapoi! El nu o poate rezolva până când nu o abandonezi în brațele Lui.

T P Hadley

SĂMÂNȚA BUNĂ

Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, și viața mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține.
Psalmul 39.5

Suntem trecători

Într-o localitate, un bătrân a ajuns la vârsta de o sută de ani. Primarul, dirijorul asociației corale și președinții altor instituții publice s-au sfătuit cum ar putea să-i sărbătorească ziua de naștere. Sărbătoritul a fost întrebat ce i-ar plăcea să audă în discurs și ce melodii ar prefera să i se cânte. Bătrânul a spus: „Puteți să spuneți și să cântați ce doriți; singura condiție este să nu aud niciun cuvânt despre moarte”.

Atitudinea acestui bătrân este caracteristică multor oameni. În mod conștient, oamenii dau la o parte gândul morții. Adevărata înțelepciune constă în recunoașterea faptului că odată viața noastră se va sfârși. Din această perspectivă trebuie să judecăm ce este într-adevăr important și valoros în viață.

Fuga de gândul morții este în fond fuga din fața lui Dumnezeu, căruia va trebui să-i dăm socoteală de atitudinea noastră față de El. Să nu fugim de Dumnezeu! Dimpotrivă, Dumnezeu ne dă posibilitatea să alergăm în brațele Sale atotputernice și salvatoare pentru a scăpa de moartea veșnică. Dumnezeu ne oferă viața veșnică, și această viață o putem obține prin credința în Fiul Său, Mântuitorul nostru.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ SPORESTI EFICIENTA PASTORULUI TĂU (5)

„El a dat pe unii… în vederea lucrării de slujire…” (Efeseni 4:11-12)

     Astăzi vom vorbi despre alte două modalități prin care poți susține și îmbunătăți eficiența pastorului tău:

1) Nu-i trasa limitări prin ceea ce s-a întâmplat în trecut. Umbra trecutului unui pastor poate bloca planul lui Dumnezeu pentru biserică. Nu spune: „Pe vremuri, când era pastorul X, nu făceam așa.” Asta oprește creșterea bisericii și obstrucționează eficiența pastorului. Dumnezeu e mereu în mișcare și ne cere să ținem pasul cu El. Nu aștepta ca pastorul să facă lucrurile exact ca predecesorii săi. Apreciază ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut, dar înțelege că binecuvântările Sale – asemenea milei Sale – „se înnoiesc în fiecare dimineață”! Mana culeasă ieri nu mai este bună astăzi; Dumnezeu îi va dărui pastorului tău mană proaspătă și viziune proaspătă pentru a duce biserica înainte, pe alte culmi spirituale. Datoria pastorului este să îndrume – a ta este să urmezi.

2) Pastorul tău nu poate face totul singur. Dumnezeu are în vedere și pe alții din biserică pentru lucrarea de slujire. Pavel scrie: „Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui”… (Romani 12:4-6) Cine este responsabil pentru creșterea bisericii? Tu! Dacă nu știi locul care ți se potrivește, întreabă-l pe Dumnezeu și pe pastorul tău, și vei primi călăuzire. Până nu-ți cunoști locul, ești un mădular nefolositor al bisericii. Așa că, pune-ți darurile în negoț, contribuie la viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o pastorului tău și Dumnezeu va fi onorat, iar tu vei fi binecuvântat.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

2 Corinteni 6:1-18; 7:1

Multă răbdare, iată ce-l caracterizează pe slujitorul lui Dumnezeu (adică pe fiecare credincios; v. 4; cap. 12:12). Mai bine decât prin toate cuvântările lui, Pavel demonstra valoarea evangheliei prin felul în care suporta încercările. El suferea pentru ceva care merita.

Ce om ciudat este creştinul! El are, întrun fel, două feţe. În ochii lumii, el apare în josnicie, ispititor, necunoscut, întristat, sărac, neavând nimic. Însă ce devine el înaintea lui Dumnezeu? Autentic, bine cunoscut, viu, mereu bucuros, având toate lucrurile (v. 810)! Aceasta este adevărata lui faţă.

Îndemnurile care urmează pot părea înguste şi severe. Ele însă vin din inima largă a apostolului (v. 11). Cuvântul despărţire nu ne place şi totuşi, cine spune sfinţenie, spune separare pentru Dumnezeu (Levitic 20:26). A o împlini pe una (cap. 7:1) echivalează în mod obligatoriu cu a o practica pe cealaltă. Separarea de lume, iar versetele 14 şi 15 nu se aplică numai unui asemenea proiect de căsătorie nepotrivită! Separarea de lumea religioasă (v. 1618), aceasta oferă compensaţii incomparabile: experienţa prezenţei Domnului Isus în mijlocul alor Săi; relaţii binecuvântate cu Dumnezeu Tatăl nostru; despărţirea de rău sub toate formele lui (cap. 7:1).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: