Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 3, 2017”

3 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Isus, după ce a fost botezat, a ieșit îndată din apă; și, iată, cerurile I s-au deschis și a văzut Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste El.
Matei 3.16

S-ar putea scrie o carte doar despre acest verset. Pentru prima dată în Biblie vedem cerurile deschise deasupra unui om de pe pământ. Duhul Sfânt coboară asupra Domnului – care este Om și, în același timp, Fiul Dumnezeului veșnic – iar glasul Tatălui se face auzit, spunând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea”(versetul 17). Ce taine binecuvântate sunt revelate aici și ce Model perfect este așezat înaintea ochilor credinței! Să ne închinăm înaintea Lui!

După viața Sa de slujire, după moartea, îngroparea și învierea Sa, Domnul Isus S-a suit la cer și a fost așezat de către Dumnezeu într-un loc de onoare. Obiectul cerurilor pe pământ Se află acum în ceruri. Acolo El a devenit Obiectul suprem al poporului Său aflat pe pământ. Poziția prezentă a lui Hristos formează temelia pentru intrarea liberă de care noi beneficiem acum. Hristos glorificat este motivul răpirii: poporul ceresc, care se află acum pe pământ, va fi răpit de pe acest pământ și dus în cer, unde va avea loc nunta Mielului. După aceea, cerurile se vor deschide pentru judecată (Apocalipsa 19.7-21). Cei care resping oferta harului lui Dumnezeu nu vor mai avea o altă șansă!

Cea din urmă dată când cerurile se vor deschide va fi în timpul Împărăției de o mie de ani. Acest lucru este confirmat de către mulți profeți și de către Domnul Însuși (Ioan 1.50,51). Ca Fiu al omului, El va fi centrul întregului univers și legătura dintre cer și pământ; îngerii vor urca și vor coborî asupra Lui, într-o continuă manifestare a binecuvântării, a răspunsurilor la rugăciunile înălțate de pe pământ și a fluviului de binecuvântare care va curge din cer.

A E Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ

… lucrările, pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.
Ioan 5.36

Atotputernicia Domnului

Lucrările pe care le-a dat Tatăl Fiului să le facă, erau în același timp raze de lumină, așa cum soarele trimite razele sale. Lucrările Domnului dădeau o mărturie despre El mult mai mare decât mesajul lui Ioan Botezătorul. Acele lucrări erau așa de evident divine, încât dovedeau că El este Trimisul Tatălui. Dumnezeu Însuși a depus mărturie despre Fiul Său în mod deosebit la botezul înfăptuit de Ioan. Dar iudeii, în gândirea lor firească, nu au recunoscut acest adevăr. Ei doreau să vadă și să audă o mărturie care să corespundă naturii lor firești.

Ioan Botezătorul se asemăna cu o lampă aprinsă, care împrăștie lumină; el a depus mărturie despre adevăr. În afară de mărturia lui Ioan, erau scrierile sfinte. Ele mărturiseau realmente despre Hristos. Iudeii credeau că au viața veșnică în Scripturi, dar Hristos era Cel care dădea viața, dar ei nu voiau să vină la El.

Și noi avem la dispoziție aceste mărturii scrise despre Mântuitorul. Chemarea noastră este să venim la Mântuitorul așa cum suntem, cu păcatele noastre, și să credem că El este Unicul care ne poate elibera din starea noastră rea. Lucrările Domnului arată atotputernicia și deschiderea Sa de inimă față de noi.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CE FEL DE CRESTIN ESTI TU? (2)

„Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10)

     Iată câteva întrebări pe care trebuie să ți le pui în mod constant:

1) Sunt eu o persoană accesibilă? Vorbind despre farisei, Domnul Isus a spus: „…umblă după locurile dintâi la ospeţe, şi le place… să li se zică: „Rabi!” (Matei 23:6-7). În vremea Domnului Isus, unii rabini credeau că adevărata spiritualitate îți cere să te distanțezi de oameni. În mod ironic, singurul rabin pe care l-au putut atinge cei proscriși s-a dovedit a fi Dumnezeu Însuși. Domnul Isus a fost cea mai accesibilă persoană pe care au putut-o întâlni vreodată.

2) Sunt eu o persoană îngăduitoare? John Ortberg scrie: „În clipa în care pornim în căutarea virtuții, începem să ne întrebăm care este motivul pentru care ceilalți nu sunt la fel de virtuoși ca și noi. Asta ne amintește de răspunsul pe care i l-au dat vecinii lui Homer Simpson, când Homer i-a întrebat unde au fost: „Am fost într-o tabără creștină unde am învățat cum să fim mai critici.” Ai fost și tu într-o asemenea tabără? Nu cumva auzi o voce înlăuntrul tău etichetându-i pe oameni: „Ăsta e nevoiaș și dependent – stai departe de el. Ăsta e deștept și are multe de oferit – încearcă să iei legătura cu el.”?! Deci, să nu îi mai etichetăm pe oameni mereu ca și cum am fi într-un fel de competiție!

3) Sunt eu cinstit? Un băiețel de la Școala duminicală avea oricând răspuns la orice întrebare… odată, când învățătoarea a întrebat: „Ce este maro, blănos și strânge alune?”, el a mormăit: „Bănuiesc că ar trebui să fie ceva din Biblie – dar mie mi se pare că e veverița!” Deseori încercăm să spunem lucruri spirituale pentru a-i impresiona pe ceilalți, când de fapt ei nu au nici cea mai vagă idee despre ce vorbim. Așa că să fim cinstiți, cu noi înșine… și cu ceilalți!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

1 Corinteni 11:17-34

La Corint erau partide. Chiar şi în strângerile laolaltă se făceau simţite. Cei bogaţi îi umileau pe cei săraci, provocându-le gelozia. Lucru încă şi mai grav, cina, confundată cu o agapă (masă în comun), era luată de către mulţi în mod nedemn. Este ocazia pentru apostol de a aminti ceea ce Domnul i-a revelat lui într-un mod special. Cina este sfânta comemorare a lui Hristos care Sa dat pentru noi, o comemorare care cu siguranţă vorbeşte inimii fiecărui participant în parte, însă care proclamă şi într-un mod universal (tuturor) acest fapt capital: Domnul a trebuit să moară! Şi, până la întoarcerea Lui, noi suntem invitaţi să vestim această moarte a Domnului în limbajul atât de măreţ şi atât de simplu care ne-a fost arătat.

De asemenea, acest memorial vorbeşte conştiinţei celui credincios. Pentru că moartea lui Hristos semnifică condamnarea păcatului! A lua cina fără ca mai întâi să ne fi judecat ne expune deci (pe pământ) efectelor acestei condamnări. Astfel se explică slăbiciunea celor mai mulţi de la Corint (şi poate a celor mai mulţi dintre noi), boala, moartea chiar, care îi lovise pe unii (v. 30). Cu toate acestea, teama nu trebuie să ne ţină la o parte (v. 28). Ea poate şi trebuie să se împace cu un răspuns entuziast dat Aceluia care a spus: Faceţi aceasta spre amintirea Mea (v. 24,25).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: