Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 16, 2017”

16 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Casa ta și împărăția ta vor fi întărite pentru totdeauna înaintea ta; tronul tău va fi neclintit pentru totdeauna.
2 Samuel 7.16

Oricâte promisiuni ale lui Dumnezeu ar fi, în El este da-ul și în El Amin-ul.
2 Corinteni 1.20

Un lucru de mare ajutor în studiul nostru este să înțelegem că în 1 și 2 Samuel și, de asemenea, în 1 și 2 Împărați se pune accentul pe responsabilitatea omului (și, prin urmare, pe consecințele eșuării lui în a se achita de ea), iar în 1 și 2 Cronici sunt accentuate planurile neschimbătoare ale harului suveran al lui Dumnezeu cu privire la poporul Său.

Prin urmare, este cu totul remarcabil să găsim, în cartea 2 Samuel, acest capitol minunat, care scoate în evidență harul lui Dumnezeu. Am văzut deja în 1 Samuel 25 ce fel de om era David – pentru că fusese insultat, era gata să-l distrugă pe Nabal împreună cu toți bărbații din casa lui. Am văzut, de asemenea, că, de frica lui Saul, a fugit în două rânduri la filisteni. Știm totodată și păcatele grave comise de el, care ne sunt relatate în 2 Samuel.

Ne putem deci întreba cum un Dumnezeu sfânt și credincios a putut să-i facă lui David astfel de promisiuni necondiționate. Găsim răspunsul în versetul citat din 2 Corinteni. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt „da” și „amin” în Fiul Său binecuvântat. El este punctul central al tuturor planurilor de har ale lui Dumnezeu. Hristos este Cel avut în vedere în acest capitol din 2 Samuel. El este „un cui într-un loc tare și va fi ca un tron de glorie pentru casa tatălui său. Și pe el se va rezema toată gloria casei tatălui său” (Isaia 22.23,24).

Principiul este același în ce privește binecuvântările noastre ca și creștini și promisiunile făcute nouă. În noi înșine, nu suntem cu nimic mai buni decât David. Totuși, Tatăl și Dumnezeul nostru ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în Hristos – nu pentru ceea ce suntem sau am făcut noi, ci pentru ceea ce este și a făcut Hristos. Să ne sprijinim mai mult pe harul minunat al lui Dumnezeu, dat nouă datorită Fiului Său!

K Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

… să dăm la o parte … păcatul care ne înfășoară așa de lesne …
Evrei 12.1

Otrava dulce

Un băiețaș de vreo 4 ani, foarte curios, a vrut, ca cei mai mulți copii de seama lui, să controleze și să încerce totul. Într-o zi, mama nu era acasă. Ionuț se plictisi în dormitorul părinților și căută ceva de joacă. Își aduse un scaun în fața dulapului și se urcă pe el, să vadă dacă nu găsește acolo ceva frumos. Acolo se afla o punguliță mică și albă de hârtie. Ce o fi oare în ea? Să privească doar. El o desfăcu și văzu o pudră albă în ea. Ionuț gustă și o găsi bună. Mai luă încă o dată și încă o dată, iar restul îl aruncă repede în dulap. Ceva mai târziu, mama veni acasă. Ea văzu imediat că ceva nu este în ordine cu Ionuț și plângând el recunoscu că are dureri de burtă. „Ce ai mâncat?”, întrebă mama. El povesti cu sughițuri că a gustat din zahărul acela din dulap. „O, băiatule, aceea este otravă.” Numaidecât a fost chemat medicul și, prin intervenția lui neîntârziată, a putut salva viața copilului. Niciodată, Ionuț nu a uitat că ceva care este dulce poate fi otravă.

Așa este și cu păcatul. Multe lucruri care se arată dulci sunt rele. Și ce este rău, ce este păcat are ca urmare moartea. Există cărți care sunt atât de interesante de citit, dar pot conține otravă dulce. Sunt lucruri care ai dori să le faci, care le numești bune și totuși sunt otravă dulce – păcat. Urmarea din aceasta este moartea, moartea veșnică. „Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6.23).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DUMNEZEU ÎȘI VA RESPECTA CUVÂNTUL

„Da, Eu am spus, şi Eu voi împlini.” (Isaia 46:11)

     Prietenii își pot încălca promisiunile, dar nu și Dumnezeu! El Și-a pus în joc reputația, promițându-ți că va îndeplini fiecare cuvânt pe care l-a rostit (Psalmul 138:2). Dacă Dumnezeu a zis, va face! Dar există o premisă: dacă El a stabilit o condiție, trebuie s-o îndeplinești pentru a avea parte de promisiunea Sa. După confruntarea cu proorocii lui Baal pe muntele Carmel, Ilie i-a spus regelui Ahab: „Suie-te de mănâncă şi bea; căci se aude vuiet de ploaie.” (1 Împărați 18:41) Ahab a mâncat și a băut, dar Ilie s-a suit pe munte și a căzut cu fața la pământ  înaintea lui Dumnezeu, deoarece nu plouase de trei ani și jumătate. Ilie a îndeplinit condiția pusă de Dumnezeu, iar ploaia de care aveau nevoie disperată a venit. Deseori invocăm promisiunile lui Dumnezeu fără să verificăm care sunt condițiile. Cu toate acestea, condițiile puse de El sunt parte integrantă în multe din promisiunile Sale – și El așteaptă ca noi să le împlinim.

Dumnezeu va îndeplini la rândul Său ce a promis, dacă urmezi pașii simpli pe care i-a făcut Ilie:

1) Crede promisiunea.

2) Îndeplinește condiția.

3) Roagă-te constant, cu credința că Dumnezeu Își va ține cuvântul.

4) Ai răbdare. Ilie și-a trimis servitorul de șapte ori să vadă dacă apar semnele ploii, fără a pune la îndoială promisiunea lui Dumnezeu. Și a șaptea oară, ploaia a venit!

Întrebare: Ești împlinitor al condițiilor care însoțesc promisiunea pe care o invoci? Fă-ți partea, și vei vedea că Dumnezeu Își va onora Cuvântul față de tine: „Da, Eu am spus, şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui” – spune Domnul Dumnezeu.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

2 Corinteni 2:1-17

Apostolul a întârziat să vină la Corint tocmai pentru ca prima lui epistolă să aibă timp să-şi facă efectul. Graţie lui Dumnezeu, lucrarea aşteptată se înfăptuise în conştiinţe, atât în adunare, cât şi în omul care trebuise să fie exclus. Dar în prezent corintenii erau pândiţi de un alt pericol: cel de a uita să arate har faţă de vinovatul pocăit. De la o indulgenţă condamnabilă, ei trecuseră la o asprime lipsită de dragoste. Satan este oricând gata să ne împingă de la o extremă la cealaltă. Mijloacele sale sunt variate pentru a-şi atinge ţelurile neschimbate: de a nimici mărturia legată de Hristos şi de a-i ţine pe oameni sub stăpânirea lui. El face uz chiar de glume despre el însuşi atât de obişnuite în lume pentru a-i face pe oameni să uite de urzelile lui de temut. Să fim deci în gardă împotriva oricărei nesocotinţe legate de diavol şi de puterea lui.

Apostolul, în neliniştea lui pentru corinteni, părăsise un frumos câmp de lucru, pentru a veni în întâmpinarea lui Tit care-i aducea veşti de la ei. Dar Pavel este consolat, gândindu-se că pretutindeni pe unde merge, răspândeşte o mireasmă a lui Hristos (v. 15). Acest parfum este el perceptibil pentru toţi cei care ne cunosc? Dar, mai presus de orice, pentru Dumnezeu?


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: