Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 18, 2017”

18 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată amintirea mea despre voi, … fiind încredințat chiar de aceasta, că Cel care a început în voi o lucrare bună o va sfârși până în ziua lui Isus Hristos.
Filipeni 1.3,6

Apostolul Pavel era în închisoare și nu mai putea să-i viziteze pe sfinții din Filipi. Dorea însă, scriind această epistolă, să-i încurajeze, căci avea mult pe inimă creșterea lor spirituală și înaintarea lor către „premiul chemării de sus a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filipeni 3.14). De asemenea, dorea ca ei să știe că Dumnezeu era Cel care lucra în ei și că avea să-Și continue lucrarea până în ziua lui Hristos (Filipeni 1.6). Expresia „ziua lui Hristos” este folosită de șase ori în Noul Testament și doar de către apostolul Pavel (1 Corinteni 1.8; 5.5; 2 Corinteni 1.14; Filipeni 1.6,10; 2.16). Ce semnifică această expresie?

Biblia vorbește des despre „ziua Domnului”, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul, însă ea nu este aceeași cu „ziua lui Hristos”. „Ziua Domnului” începe odată cu arătarea lui Hristos și desemnează perioada de domnie a lui Hristos, în Mileniu. Biblia vorbește și despre „ziua lui Dumnezeu” (2 Petru 3.12), însă nici aceasta nu este aceeași cu „ziua lui Hristos”, ci face referire la starea eternă, care vine după Mileniu. „Ziua lui Hristos” are de-a face cu Adunarea, nu cu Israel, nici cu națiunile. Ea începe odată cu răpirea și are în vedere scaunul de judecată a lui Hristos și răsplătirile. Această zi se suprapune cu Mileniul (cu „ziua Domnului”), însă are un caracter cu totul diferit. Ea are de-a face cu harul lui Hristos și cu perfecțiunea și cu binecuvântarea noastră în glorie.

Oricare ar fi dificultățile și încercările prin care trecem, să ne aducem aminte de aceste cuvinte: „[Dumnezeu] vă va și întări până la sfârșit, ca să fiți de neînvinuit în ziua Domnului nostru Isus Hristos” (1 Corinteni 1.8). În acea zi, El va împărți cu noi rezultatele biruinței Sale!

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Doamne, auzi-mi glasul dimineața! Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept.
Psalmul 5.3

Muncă și rugăciune

Un om în vârstă ducea pe un tânăr într-o luntre. Una din vâsle purta inscripția „rugăciune” și cealaltă „muncă”. Tânărul zise pe un ton batjocoritor: „Bunicule, cine muncește, nu are nevoie de rugăciune”. Bătrânul nu zise nimic, lăsă însă din mână vâsla pe care era scris „rugăciune” și vâsli numai cu cealaltă. Vâsli și vâsli, dar luntrea nu înainta, ci se învârtea pe loc. Tânărul își dădu seama că alături de „muncă” lipsea „rugăciunea”.

Te-ai rugat vreodată? Nu este vorba de a rosti o rugăciune învățată pe de rost, ci de a te adresa personal și direct Creatorului tău, Acela care te cunoaște bine și Se interesează de tine, pentru a-i cere ajutorul într-o problemă deosebită sau o problemă presantă. Dar mai mult, creștinul adevărat știe că poate să-i vorbească lui Dumnezeu și despre micile sale greutăți zilnice, dar și să-i mulțumească.

Căutați ajutorul și harul lui Dumnezeu rugându-vă, fiind siguri totodată că El vă ascultă fără condiție! Vorbiți-i despre nevoile voastre, spuneți-i toate îndoielile voastre! Nu așteptați ziua de mâine, începeți să vă rugați acum! Îmbinați munca cu rugăciunea! Avem un Dumnezeu atotputernic, care face lucruri foarte mari, dar totuși nicio problemă nu este prea mică pentru El și nici nu-L vom obosi cu micile noastre probleme.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ SPORESTI EFICIENTA PASTORULUI TĂU (2)

„Propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui… mustră… ceartă… îndeamnă…” (2 Timotei 4:2)

Încercăm să identificăm și alte modalități prin care îți poți ajuta pastorul să fie mai eficient:

1) Înțelege că responsabilitatea pastorului tău este aceea de a te ilumina, nu de a te distra. Pavel spune: „Domnul pedepseşte pe cine iubește…” (Evrei 12:6). Pastorul tău este instrumentul lui Dumnezeu pentru creșterea ta spirituală, nu pentru amuzamentul tău. Când nu-ți place predica, poate motivul este că „pune degetul pe rană.” Nu disprețui mesagerul, ci reanalizează mesajul în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Ia modelul creștinilor din Bereea care „au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.” (Faptele Apostolilor 17:11)

2) Vorbește cu pastorul tău, și nu vorbi  despre el. Dacă ai o problemă, ai obligația biblică de a vorbi prima dată cu Domnul, apoi personal cu pastorul tău – și întotdeauna cu dragoste și blândețe (vezi Matei 18:15; Efeseni 4:15). Nu uita: pastorii sunt făcuți din același material ca tine. Și ei uită, și ei au zile libere, și ei greșesc și sunt câteodată insensibili. Adevăratul pastor va primi adevărul când este spus în dragoste. El va lua în considerare îngrijorările tale, va recunoaște când a greșit și va căuta să crească în urma acestei situații. Pe de altă parte, când vorbești despre pastorul tău, poți crea ceartă în biserică. Asemenea drojdiei, „puţin aluat dospeşte toată plămădeala” (1 Corinteni 5:6). În concluzie, să nu ignorăm cuvintele lui Dumnezeu: „Nu vă atingeţi de unşii Mei” (1 Cronici 16:22), vorbindu-i pe la spate… și să nu dăm crezare celor care o fac!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

2 Corinteni 4:1-15

Dacă este bine orientată spre o sursă de lumină, o oglindă poate lumina un ungher întunecos. Astfel, contemplând gloria Domnului (cap. 3:18), Pavel reflecta în jurul lui în mod fidel fiecare rază pe care o primea. Ce anume strălucea asupra lui făcându-l atât de vizibil oamenilor?

Gloria lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos (v. 6).

Această cunoştinţă a lui Hristos în glorie, ce comoară era ea pentru Pavel! Apostolul nu era decât vasul în care se afla comoara: un sărman vas de lut, fragil şi fără valoare în sine. Pentru că, dacă instrumentul lui Dumnezeu s-ar fi remarcat prin strălucite calităţi omeneşti, atunci ar fi atras atenţia asupra lui, în detrimentul comorii pe care trebuia s-o prezinte! Bijutierii ştiu bine că un scrin prea luxos ar tinde să eclipseze giuvaerul care este conţinut acolo. Ei îşi expun cele mai frumoase bijuterii pe o simplă catifea neagră. Tot aşa, vasul, Pavel, era în necaz, în strâmtorare, persecutat, trântit jos astfel încât comoara, viaţa lui Isus în el, să fie manifestată din plin (v. 10). Încercările unui credincios contribuie la a-i îndepărta toate strălucirile personale, astfel încât să se arate cu atât mai mult strălucirea în care el nu are alt rol decât acela de picior al lămpii (sau al sfeşnicului).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: