Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 8, 2017”

8 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Tu urmează-Mă!
Ioan 21.22

Când Domnul Isus l-a restabilit pe Petru, după ce acesta se lepădase de El, a folosit numele lui natural, așa cum făcuse la prima lor întâlnire: „Tu ești Simon, fiul lui Iona” (Ioan 1.42). În acea împrejurare, Domnul i-a dat un nume nou, ceea ce semnifica o nouă relație. El era chemat să trăiască în virtutea acelei relații, urmându-L, așa cum a și făcut, împreună cu fratele său, Andrei (Matei 4.18-20).

Mai târziu, când cei care strângeau taxa pentru templu l-au întrebat pe Petru dacă Învățătorul său nu plătește și El, ucenicul a sărit în apărarea Lui, ca un bun iudeu. Domnul Isus însă l-a corectat cu multă blândețe: „«Ce gândești, Simone? Împărații pământului de la cine primesc vamă sau taxă? De la fiii lor, sau de la străini?». Petru I-a spus: «De la străini». Isus i-a zis: «Deci fiii sunt scutiți. Dar, ca să nu-i facem să se poticnească, mergi la mare și aruncă o undiță și ia primul pește care vine; și, deschizându-i gura, vei găsi un stater; ia-l și dă-li-l lor pentru Mine și pentru tine»” (Matei 17.24-27). Ce legătură minunată între Domnul și Petru!

În Ghetsimani, când a scos sabia în apărarea Domnului, Petru a trebuit să audă cuvintele: „Pune sabia în teacă! Paharul pe care Mi l-a dat Tatăl, să nu-l beau?” (Ioan 18.11). Apoi L-a urmat „de departe” pe Domnul (Luca 22.54), lucru care nu-l putea conduce decât la cădere; ceea ce s-a și întâmplat: s-a lepădat de Domnul de trei ori. A fost acesta sfârșitul? Nu, fiindcă Domnul spusese deja: „Simone, Simone, iată, Satan v-a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu slăbească credința ta; și tu, când te vei întoarce, să-i întărești pe frații tăi” (Luca 22.31,32).

Cuvintele celei de-a treia lepădări tocmai ieșiseră de pe buzele lui Petru când Domnul Isus S-a întors și l-a privit. Drept rezultat, Petru a ieșit și a plâns cu amar, însă ceea ce a văzut în acea privire l-a făcut să caute prezența Domnului (Luca 22.59-62), iar mai târziu l-a făcut capabil să pască mieii Săi și să păstorească oile Sale. Ce Domn minunat!

S Attwood

SĂMÂNȚA BUNĂ

… și, până să ajungă în fundul gropii, leii i-au și apucat și le-au fărâmițat oasele.
Daniel 6.24

Judecata pârâșilor

Judecata asupra pârâșilor lui Daniel a venit cu repeziciune. Gura leilor nu a putut fi închisă de nimeni. Însă nu întotdeauna judecata vine imediat. Ceea ce trebuie să reținem este adevărul că va fi o judecată a lui Dumnezeu, în care El va judeca lumea după dreptate. „Și, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9.27). Înaintea tribunalului Său, Dumnezeu acuză pe păcătos, îi dă la iveală lucrurile ascunse, îl găsește vinovat de mii de ori și rostește împotriva lui o sentință fără apel. Cântărit în cântarul judecății dumnezeiești, cel mai bun dintre noi este găsit având păcate. Urmarea sigură și de neînlăturat a acestei judecăți nu va fi decât după dreptate. Oamenii zilelor noastre dau dovadă de inconștiență, când încep să-și bată joc de pericolul care îi amenință!

Astăzi încă se mai vestește vestea bună a împăcării cu Dumnezeu. De aceea insistăm, ca fiecare să se pună la adăpostul harului adus de Mântuitorul. Spuneți Mântuitorului: „Ai milă de mine, păcătosul!”. Veniți cu greșelile la Mântuitorul. Credeți că sângele Lui a curs și pentru voi și spuneți: „Doamne, îți dau viața mea întreagă!”. Aceasta înseamnă scăpare de judecata viitoare. Credința vă scoate în afara judecății lui Dumnezeu. Astfel, numele voastre vor fi scrise în cartea vieții.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

LUCRURI PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNVINGI (2)

„Mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire…” (2 Corinteni 9:27)

          Un alt aspect de care trebuie să te ocupi sunt emoțiile tale. Deși ele pot fi un barometru al sentimentelor tale și un indicator al lucrurilor care trebuie schimbate în viața ta, nu lăsa ca doar ele să-ți dicteze hotărârile. Întreabă orice expert într-un domeniu oarecare și vei descoperi că își petrece o mare parte din timp stăpânindu-și emoțiile. Cu toate acestea, când îți asculți emoțiile pentru a ajunge la frământarea pe care o ai, ele pot fi un indicator al stării în care te găsești.

Gândește-te la următoarele două afirmații:

1) Azi nu am chef de lucru. De ce? Te-ai culcat prea târziu azi-noapte? Poate trebuie să-ți schimbi programul. Mănânci regulat și sănătos? Poate trebuie să-ți schimbi dieta. Nu ești motivat? Vorbește cu Dumnezeu, citește Cuvântul Său, petrece timp cu un prieten care te încurajează etc. Nu sta degeaba, fă ceva!

2) Sunt cam deprimat. Te relaxezi suficient? Ți-ai luat concediu în ultima vreme? În general, starea noastră de spirit se îmbunătățește după ce facem exerciții fizice, așa că apucă-te de sport și fii în formă.

Nu-ți poți permite să-ți trăiești viața bazându-te pe emoții. Ele te vor face să întârzii, îți vor pune piedică și vor crea deturnări de la drumul tău spre succes. Tu spui: „Aștept inspirație!” După cum a spus romancierul Jack London: „Nu poți aștepta să vină inspirația, trebuie s-o pescuiești.” Urmează exemplul lui Pavel: „Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.” (2 Corinteni 9:26-27).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

1 Corinteni 14:20-40

Darul limbilor era dat nu pentru zidirea Adunării, nici pentru evanghelizare, ci pentru a-i convinge pe iudeii necredincioşi (pe acest popor) că Dumnezeu oferea naţiunilor harul (v. 21-22) demonstraţie care nu mai este necesară astăzi! Ori zidirea este cuvântul cheie al acestui capitol, piatra de încercare la care trebuie supusă orice activitate: ceea ce mi-am propus să spun sau să fac este în mod real spre binele fraţilor mei? (Efeseni 4:29). De altfel, dacă eu am în vedere folosul lor, voi găsi în aceasta întotdeauna şi o binecuvântare pentru mine. În schimb, dacă mă gândesc la interesul meu sau la gloria mea, va urma în final o pierdere atât pentru alţii, cât şi pentru mine (cap. 3:15).

Două alte condiţii ocupă un loc de frunte în viaţa Adunării: cum se cuvine şi cu ordine (v. 40). Ele impun reguli practice care ating bunul simţ (v. 2633) sau rânduiala divină (v. 34-35). Apostolul nu dorea ca fraţii din Corint să fie neştiutori (cap. 12:1). Totuşi, dacă vreunul neglijează (sau nu vrea) să se instruiască cu privire la subiectele privind Adunarea, ei bine!, să rămână neştiutor (v. 38). Dumnezeu este Dumnezeul păcii (v. 33) şi doreşte ca Adunarea, reflectând propriile Sale caractere, să fie locul unde să poată aduce neconvertiţi care vor recunoaşte acolo prezenţa Sa (v. 24-25).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: