Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 5, 2017”

5 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

A doua zi, capii părintești ai întregului popor, preoții și leviții s-au adunat la cărturarul Ezra, ca să primească înțelepciune cu privire la cuvintele legii. Și au găsit scris … că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi la sărbătoarea lunii a șaptea … Și poporul a ieșit și au adus și și-au făcut corturi … Și toată adunarea celor care se întorseseră din captivitate și-au făcut corturi și au locuit în corturi … Și a fost foarte mare bucurie. Și zi de zi, din ziua întâi până în ziua de pe urmă, a citit în cartea legii lui Dumnezeu.
Neemia 8.13-18

După captivitatea babiloniană – Ascultare reînnoită

A doua zi după ce Legea lui Dumnezeu fusese citită înaintea întregului popor, conducătorii s-au adunat la Ezra, pentru a învăța mai mult. Ce bine este când ni se deschide apetitul pentru a învăța ceea ce Dumnezeu are să ne spună! Ei descoperă acum instrucțiunile date de Dumnezeu pentru ținerea sărbătorii Corturilor. Fiii lui Israel trebuiau să taie ramuri de copaci și să facă din ele corturi, în care să locuiască șapte zile.

Deși israeliții nu ținuseră această sărbătoare, în felul descris în Lege, din zilele lui Iosua, au hotărât acum să o țină exact așa cum Dumnezeu o rânduise în Cuvântul Său. Ascultarea le-a adus o mare bucurie. În fiecare zi a sărbătorii s-au strâns laolaltă pentru a asculta citirea Legii și au urmat în totul îndrumările date acolo. Psalmul 119.4 ne spune: „Tu ai poruncit rânduielile Tale, ca să fie păzite cu grijă”. Acest psalm vorbește mult despre Cuvântul lui Dumnezeu.

La două zile după încheierea sărbătorii, poporul s-a adunat din nou, de această dată pentru a posti, în sac și în cenușă. Ei „s-au adunat cu post și în saci și cu țărână pe ei. Și sămânța lui Israel s-a despărțit de toți fiii străinului și au stat și au mărturisit păcatele lor și nelegiuirile părinților lor. Și s-au ridicat pe locul lor și au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor, a patra parte din zi; și altă a patra parte au mărturisit și s-au închinat Domnului Dumnezeului lor” (Neemia 9.1-3). Avem mărturisirea lor în acest capitol. Angajamentul pe care și l-au luat și pe care l-au semnat, de a sluji Domnului, se află în capitolul 10. Ei aveau intenții bune, însă nu înțelegeau că în ei înșiși nu exista puterea de a face ceea ce era drept.

E P Vedder, Jr

SĂMÂNȚA BUNĂ

… Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău …
Psalmul 73.23-24

Sfaturi creștine

Fii optimist și nu vei vedea spinii din cauza trandafirilor. Pesimistul nu vede trandafirii din cauza spinilor.

Dacă dorești să reușești în viață, trebuie să lupți în fiecare zi cu același entuziasm.

Nu te teme niciodată de umbre. Ele apar doar când există lumină.

Eșecul nu înseamnă că Dumnezeu te-a abandonat, ci că El are o idee mai bună pentru tine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să renunți, ci trebuie să încerci din nou cu mai multă credință.

Dumnezeu vrea să facă lucruri mărețe în tine și prin tine. Așa că vino la El cu tot ceea ce îți pare imposibil de realizat.

Nu judeca în grabă, căci vei regreta repede.

Mergi cât de departe poți vedea acum, și când vei ajunge acolo, vei vedea și mai departe.

Nu înceta niciodată să zâmbești, nici chiar atunci când ești trist, pentru că nu se știe cine va fi încurajat de zâmbetul tău.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NU TE RĂZBUNA!

„Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară.” (1 Petru 3:9)

Se spune că profunzimea inimii tale determină mărimea reacției tale. Prin urmare, atunci când cineva te rănește, e posibil ca primul tău impuls să fie acela de a te răzbuna. Însă orice satisfacție de moment de care ai parte va fi urmată inevitabil de un sentiment persistent de regret. De ce oare? Pentru că știi că răzbunându-te L-ai dezamăgit pe Dumnezeu.

Noi ne răzbunăm în două moduri:

1) „M-ai lovit, te lovesc!” Înainte să-l faci să sufere pe cel ce ți-a greșit, gândește-te cu atenție la aceste cuvinte: „Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. …nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti.” (Romani 12:17-19)

2) Implicându-i și pe alții. Nu numai că nu ai dreptul să lovești înapoi, dar nu ai voie nici să-l desființezi pe ofensator în fața altora. Iosif nu numai că a refuzat să-i pedepsească pe frații săi pentru trădarea lor, dar el a refuzat să le facă cunoscut celor de la curtea faraonului amănuntele. De ce? Pentru că a văzut mâna lui Dumnezeu în acțiune și și-a dat seama că suferința pricinuită de frații săi l-a făcut să fie ceea ce era.

Petru scrie: „Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.” (1 Petru 3:9)

Așadar, dacă vrei să ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, nu te răzbuna!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

1 Corinteni 12:14-31

Ce subiect uimitor este, fără a căuta prea departe, trupul pe care noi îl locuim! Te voi lăuda că mai făcut întrun mod uimitor şi admirabil, strigă David în Psalmul 139:14. Într-adevăr, ce diversitate şi în acelaşi timp ce armonie în acest ansamblu complex de mădulare şi de organe, în care până şi cel mai mic are menirea sa şi funcţia sa proprie! Ochiul şi degetul cel mic, de pildă, nu pot ţine loc unul de altul. Degetul acesta mic însă permite înlăturarea pulberii venite să irite ochiul. Dacă un singur organ funcţionează parţial sau abătut de la normal (dereglat), corpul în întregime va fi mai curând bolnav (decât sănătos).

Toate acestea îşi au echivalentul în Biserică, trupul lui Hristos, care nu este o organizaţie, ci un organism viu. Mădularele care par a fi mai slabe sunt necesare (v. 22) şi fiecare trebuie să fie atent să nu dispreţuiască nici funcţia lui proprie (v. 15-16), nici pe cele ale altora (v. 21). O creştină în vârstă sau infirmă, prin rugăciunile ei, printr-un cuvânt la momentul potrivit sau printr-o încurajare materială, va susţine poate zelul unui evanghelist sau al unui păstor. Astfel, ceea ce fiecare a primit, să folosească pentru alţii, ca buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu (1 Petru 4:10).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: