Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 28, 2017”

28 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Va fi unit cu Tine tronul răutății, care face din asuprire o lege?
Psalmul 94.20

În acest psalm, Duhul Sfânt descrie timpul când „taina fărădelegii” va fi revelată pe deplin și când „omul păcatului” se va așeza pe scaunul de domnie (2 Tesaloniceni 2.3-8). Antihristul va persecuta rămășița credincioasă a lui Israel, însă aceasta își va pune nădejdea în intervenția lui Iahve (Psalmul 94.4-9,21-23). Cei evlavioși întreabă în acest psalm: „Va fi unit cu Tine tronul răutății?”. Dacă răspunsul este „nu”, înseamnă că zilele lui Antihrist sunt numărate și că Iahve va veni în ajutorul lor și va judeca „tronul răutății”.

După eliberarea lor, „judecata se va întoarce la dreptate” (versetul 15). Aceasta înseamnă că va veni un timp când judecata nu va mai fi pervertită. Separarea judecății de dreptate a fost perfect evidențiată de procesul Domnului Isus. Pilat știa că era drept să-L elibereze, însă L-a condamnat la moarte. Astfel, Pilat a despărțit judecata de dreptate. Acest lucru se întâmplă și astăzi, când corectitudinea politică dă la o parte discernământul moral și dreptatea.

Există o altă trăsătură a acelui timp. Rămășița spune despre tronul răutății că va face din asuprire o lege. Aceasta înseamnă că autoritățile civile vor face ca asuprirea și nelegiuirea să fie autorizate prin lege. Persecuția iudeilor credincioși va fi stipulată prin lege. Multe guverne astăzi legiferează nelegiuirea prin schimbarea temeliei instituției căsătoriei, făcând ca perversiunea morală să fie acceptată prin lege. Ceea ce noi putem face este să mărturisim adevărul și să așteptăm timpul când judecata se va întoarce la dreptate.

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

… fiecare din voi să arate aceeași râvnă … călcați pe urmele celor ce, prin credință … moștenesc făgăduințele.
Evrei 6.11-12

Exemplele celor patru tineri

Dumnezeu a găsit cu cale, în infinita Sa înțelepciune, să ne dăruiască exemplul lui Daniel și al celor trei tovarăși ai săi. După ce am parcurs momente din viața de credință a celor patru tineri, putem afirma că ei au umblat în smerenie înaintea Domnului, practicând în liniște voia Lui. Toți cei patru tineri au fost oameni ai credinței, și nu orice fel de credință, ci credința în Dumnezeu. O astfel de credință are întotdeauna o cale; calea poate fi îngustă, dar ea este plină de pace și fericire. Calea credinței aduce cu sine încercare în rugăciune, în despărțirea de tot ceea ce Dumnezeu este despărțit prin natura Sa, de tot ceea ce S-a despărțit Domnul Isus.

Credința activă și vie Îl găsește oriunde pe Dumnezeu și atunci nu se mai simte focul. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat exemplul lui Daniel și al tovarășilor săi! Modestia și fidelitatea au strălucit în viața lui Daniel și a tovarășilor săi de suferințe. Cei patru tineri nu au ieșit din lume; ei și-au îndeplinit datoriile, le-au rezolvat cu cea mai mare grijă, dar inima lor era la Dumnezeul cerurilor, care i-a binecuvântat în lucrarea lor.

Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și toți care o practică vor putea deveni mărturii vii despre lucrarea harului lui Dumnezeu. Să păstrăm vie, în inimile noastre, amintirea acestor tineri și să călcăm pe astfel de urme ale înaintașilor noștri!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ TRECI PESTE DURERE

„I s-a făcut milă…” (Matei 9:36)

De multe ori, cea mai bună metodă de a trece peste durere și pierdere este folosirea amintirilor ca factor motivator, și apoi comunicarea cu alte persoane care suferă. „Dar sunt ocupat”, spui tu. Domnul Isus nu a fost niciodată prea ocupat pentru a arăta compasiune față de cei aflați în suferință.

După ce David, fiul lui Ray și al lui Judy Williamson, a murit în condiții tragice, Ray a zis: „Obișnuiam să-mi pun întrebarea dacă să merg sau nu la capelă, atunci când cineva trecea printr-o tragedie… pentru că întotdeauna mă simțeam ciudat și nu știam ce să spun. Dar nu-mi voi mai pune niciodată această problemă! Mă voi duce de fiecare dată. Nu ceea ce spui contează, ci faptul că ești prezent.”

Când doi adolescenți au murit într-un accident de mașină, părinții lor au decis să aibă un priveghi comun. Peste o mie de persoane au participat, unii așteptând chiar și trei ore ca să consoleze familiile îndurerate. Când un bărbat care a stat singur la rând a ajuns, el a spus: „Nu i-am cunoscut pe copiii voștri și nici pe voi nu v-am întâlnit niciodată. Dar am venit în seara aceasta aici pentru că și eu am avut un fiu care a murit acum doi ani. Știu prin ce treceți. Vreau să știți doar că sunt alături de voi, dacă doriți să vorbiți cu cineva.” După care le-a pus un bilețel cu numărul de telefon în mână și a plecat.

Gândește-te puțin. Un străin și-a dat trei ore din timpul său unor oameni pe care nu-i cunoștea pentru că a dorit să-i ajute să treacă prin această experiență tragică din viețile lor.

Să înțelegem un lucru: Când ne arătăm compasiunea față de alții, ne asemănăm mai mult cu Domnul Isus… și noi înșine suntem vindecați!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

2 Corinteni 11:16-33

Aceste atacuri împotriva slujbei lui Pavel oferă Duhului Sfânt o ocazie de a ne da o idee mai clară despre muncile şi suferinţele apostolului. Într-adevăr, el era slujitorul lui Hristos şi putea enumera încercările: o lungă listă de suferinţe îndurate pentru Evanghelie.

Versetele 23-28,31,32 ne învaţă în ce consta ceea ce apostolul numea în capitolul 4:17 necazul (său) uşor de o clipă! Care era însă resursa divină care îl susţinea să suporte cele de afară (v. 28)? O greutate eternă de glorie era preocuparea neîncetată din gândurile sale: Hristos glorificat, răsplata sa eternă. Să reţinem acest secret: cu cât ne vom ocupa mai mult de Domnul, cu atât ne va rămâne mai puţin timp pentru a ne gândi la micile noastre greutăţi şi ce sunt greutăţile noastre, pe lângă necazurile marelui apostol?

Într-adevăr, cu cât dragostea Lui eternă va cântări mai mult în balanţa inimilor noastre, cu atât mai puţină importanţă vor avea împrejurările de moment şi cu atât de sigur nu ne vor mai copleşi. Este totodată un lucru care nu ne va apăsa niciodată prea mult: preocuparea (sau grija) pentru toate Adunările (v. 28). Ea se manifestă în primul rând prin rugăciuni. Domnul să ne dea dragoste pentru Biserica Lui scumpă şi pentru fiecare mădular al ei!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: