Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 26, 2017”

26 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

În noaptea următoare, Domnul a stat lângă el și a spus: „Îndrăznește, Pavele!”.
Fapte 23.11

Domnul a stat lângă mine și m-a întărit.
2 Timotei 4.17

Primul verset citat marchează începutul perioadei de prizonierat a lui Pavel, iar al doilea, sfârșitul ei. Se pare că această perioadă a durat cam zece ani, incluzând un scurt timp de libertate, însă este important să vedem că Domnul Isus a stat lângă Pavel de la început și până la sfârșit, potrivit promisiunii Sale: „Nicidecum nu te voi lăsa și cu niciun chip nu te voi părăsi”.

În repetate rânduri, frații l-au avertizat pe Pavel, prin Duhul Sfânt, să nu se ducă la Ierusalim, însă el era gata nu doar să fie întemnițat, ci să și moară acolo pentru numele Domnului Isus (Fapte 21.13). La doar o săptămână după ce a ajuns la Ierusalim, iudeii au fost aproape să-l linșeze, iar garnizoana romană, după ce l-a salvat, l-a pus în lanțuri (Fapte 22.27-30). Deși Pavel se pusese singur într-o astfel de situație, Domnul nu l-a mustrat, ci l-a încurajat.

Motivele lui Pavel fuseseră curate, iar Domnul Isus a văzut o reflexie a propriei Sale iubiri în inima slujitorului Său: „Am mare întristare și necurmată durere în inima mea, pentru că aș fi dorit să fiu eu însumi anatema de la Hristos, pentru frații mei, rudele mele după carne” (Romani 9.2,3). Ca și Moise (Exod 32.32), el dorea binele poporului pământesc al lui Dumnezeu mai mult decât propriul bine.

Totuși, Pavel, ca și Stăpânul său, avea să plângă în zadar pentru Ierusalim (Matei 23.37). Porțile templului s-au închis (Fapte 21.30), însă Domnul, în harul Său suveran, a deschis larg porțile binecuvântării. Pavel dă mărturie la Roma și, de asemenea, pune pe hârtie taina lui Hristos și a Adunării. Da, Dumnezeul nostru „poate să facă nespus mai mult decât toate câte cerem sau gândim noi” (Efeseni 3.20).

S Attwood

SĂMÂNȚA BUNĂ

Și voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te!”.
Luca 12.19

Suflete, ai multe…

Iată cuvintele bogatului care nu s-a gândit cu adevărat la sufletul său! Astfel de cuvinte sunt caracteristice multor oameni. Ei gândesc că, dacă au ce mânca și ce bea, sunt oameni fericiți. Dar gândirea bogatului și a celor ce seamănă cu el este total greșită, căci oferă sufletului hrana care este pentru trup. Este adevărat că omul, când are ce mânca și ce bea, se înveselește o clipă. Dar sufletului îi trebuie o hrană sufletească, și nu una trupească. Este important pentru suflet să ne întrebăm, dacă are o comoară pentru veșnicie și dacă este ocrotit la adăpostul sigur al lui Dumnezeu.

În astfel de întrebări importante, bunurile pământești nu pot da nicio speranță pentru viitor. Planurile omului bogat au fost mari, dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul; și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?”. Acel om bogat putea fi apreciat și lăudat de semenii săi, dar cu toate acestea făcea o mare greșeală: nu se gândea la veșnicie. El nu a venit în fața lui Dumnezeu cu păcatele sale pentru a-și pune viața în ordine. Bogățiile acestei lumi au putut să-l conducă cel mult până la mormânt, dar păcatele sale l-au urmat în fața Judecătorului suprem. Să nu urmăm pilda acestui om bogat!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

„Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi… iertaţi-vă unul pe altul.” (Coloseni 3:13)

     Pentru mulți dintre noi, sarbatorile nu aduc bucurie, ci depresie. În unele cazuri, lucrul acesta se întâmplă pentru că familiile sunt fracturate de divorț, iar amintirile sunt dureroase. În cartea lor: „Niciuna din aceste boli”, S.I. McMillen și David Stern au zugrăvit răul pe care ni-l facem singuri atunci când nu ne place de cineva sau când refuzăm să iertăm o persoană. Scriu ei la un moment dat: „În clipa în care încep să urăsc pe cineva, devin sclavul acelei persoane. Îmi controlează gândurile. Îmi controlează sentimentele. Îmi controlează până și visele. Hormonii de stres circulă constant în fluxul sanguin și îmi epuizează trupul. Și cei pe care îi am eu mă hăituiesc asemenea unor dulăi, oriunde merg.”

Când familia ta se strânge laolalta, poate vine și o persoană de care nu-ți place și pe care nu ai iertat-o. Într-o astfel de ocazie, adu-ți aminte că Domnul Isus a venit în lume pentru a-i iubi pe cei răi și pentru a-i ierta pe cei ce nu merită. Cuvântul „har” înseamnă și „o favoare necâștigată, nemeritată.” Hristos va face ca mânia să fugă din inima ta, dacă Îl lași. Dacă nu ești nerăbdător să te întâlnești cu o persoană anume din familia ta la acest Crăciun, înalță această rugăciune: „Doamne, mărturisesc faptul că nu îmi place să fiu în preajma acelei persoane și că mă indispune prezența ei… Ajută-mă să iert și să dau dovadă de har. Lasă ca dragostea Domnului Isus să curgă prin mine la acest Crăciun. În numele lui Hristos mă rog. Amin.” Tu spui: „Nu merită să fie iertat(ă).”

Da, dar nici tu nu ai meritat dragostea și iertarea lui Dumnezeu. Domnul Isus a zis: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc… Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.” (Luca 6:27-28, 31).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

2 Corinteni 10:1-18

Pavel nu se putuse hotărî să vină la corinteni cu nuiaua, ca să pedepsească el însuşi răul (cap. 10:2; 1 Corinteni 4:21). Preferase să le scrie şi să aştepte efectul scrisorii. Unii însă profitaseră de această răbdare a apostolului şi de absenţa lui, pentru a-i deprecia slujba. Smerenia, blândeţea şi bunătatea creştină a lui Pavel erau pretexte pentru a-l dispreţui (v. 1). Pentru că omul natural nu admiră decât ceea ce izbeşte privirea şi judecă după înfăţişare (v. 7)! Ori armele unui ostaş al lui Isus Hristos nu sunt fireşti (carnale). Efeseni 6:10 le enumeră.

Să ne amintim cum Ghedeon, Samson, Ionatan, David, Ezechia pentru a nu-i cita decât pe aceştia, au câştigat cele mai mari victorii. Şi atunci nu vom mai fi încântaţi de calităţi omeneşti, cum ar fi elocvenţa sau farmecul personal. Să urmăm Cuvântul şi niciodată pe acela care-l prezintă, oricât de dotat ar fi el, chiar dacă Domnul ne-a făcut bine prin intermediul lui!

Oamenii se compară cu ei înşişi şi se mândresc, arătând prin aceasta că nu sunt pricepuţi (v. 12). Noi, credincioşii, avem pentru umblare şi pentru slujire un singur model perfect: Isus! Contemplându-L, vom fi păziţi mereu în umilinţă!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: