Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 25, 2017”

25 Decembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

În zilele acelea am mai văzut că iudeii luaseră de soții femei asdodite, amonite și moabite. Și jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană și nu știau să vorbească limba iudaică, ci vorbeau după limba unui popor sau a altuia. Și i-am mustrat … Nu prin acestea a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel? … Femeile străine l-au făcut chiar și pe el să păcătuiască … Adu-Ți aminte de mine, Dumnezeul meu, spre bine!
Neemia 13.23-26,31

După captivitatea babiloniană – Câțiva ani mai târziu

După doisprezece ani de slujire ca guvernator, Neemia s-a întors la împărat. Mai târziu, i s-a îngăduit să revină la Ierusalim, unde a găsit o stare de lucruri tristă. Eliașib, marele preot, pregătise o cameră în curtea templului pentru Tobia, amonitul. Peste măsură de întristat, Neemia a aruncat lucrurile lui Tobia din acea cameră, a curățit-o și a adus înapoi în ea uneltele și darurile pentru casa lui Dumnezeu.

Leviților și cântăreților nu le fuseseră date părțile de hrană cuvenite, așa că se întorseseră în cetățile lor. Neemia i-a certat pe conducători fiindcă neglijaseră casa lui Dumnezeu; apoi a stabilit oameni plini de credincioșie peste darurile pentru slujba Domnului, pentru a distribui zeciuielile cuvenite fraților lor. Cât de necesară este și astăzi o astfel de lucrare!

Poporul călca porunca Domnului cu privire la sabat. Oameni din Tir aduceau pește și tot felul de mărfuri pentru a le vinde în sabat. Neemia a dat porunci clare pentru a corecta această abatere. De asemenea, El a fost foarte dur cu iudeii care se căsătoriseră cu femei dintre națiunile din jur, amintindu-le de Solomon, care păcătuise în același fel. Jumătate din copiii născuți din astfel de uniuni nu cunoșteau limba ebraică, ci doar pe cea a mamelor lor. Acesta este un mare pericol și astăzi, deoarece copiii credincioșilor căsătoriți cu necredincioși au tendința naturală de a urma căile părintelui nemântuit, fiindcă Dumnezeu spune că inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea.

E P Vedder, Jr

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul”.
Luca 2.10

„Veselia Crăciunului”

Un om bogat a cerut unui pictor să-i facă un tablou care să poarte titlul: „Veselia Crăciunului”. Pictorul era un om cu credință în Dumnezeu. El a pictat o casă într-o pădure. Umbrele nopții dădeau tabloului un aspect mohorât, trist. Omul bogat, în trecere pe la atelierul pictorului, s-a uitat la tabloul neterminat și a exclamat:

— Oh, domnule, schimbă-i titlul; scrie pe el „Tabloul tristeții” sau scrie pe el „Niciun pic de veselie”. Mi se pare că nu este ceea ce mi-am dorit eu.

— Luați loc și așteptați câteva minute, îi răspunse pictorul.

Apoi luă o pensulă și pictă fiecare fereastră cu galben. Tabloul părea complet diferit, dând impresia unei fermecătoare nopți. Ușa casei parcă spunea trecătorilor: „Bine ați venit!”, iar întreg tabloul merita cu prisosință numele „Veselia Crăciunului”.

Acel tablou mohorât este viața noastră fără Hristos. Atunci însă când lumina Domnului strălucește în noi, tabloul vieții noastre este atât de diferit, exprimând pacea și bucuria cerului. Vestea bună a mântuirii prin credința în Hristos aduce o mare bucurie în suflete.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DE CE A VENIT DOMNUL ISUS

„Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani.” (Geneza 5:22)

     Viața este o călătorie cu început și sfârșit precis delimitate. Dacă ești înțelept, vei face ceea ce a făcut Enoh timp de 300 de ani – el a umblat cu Dumnezeu. Îți poți imagina cât de bine L-ai cunoaște pe Dumnezeu după ce ai petrece atâția ani cu El? Umblarea cu Dumnezeu nu e deloc neinteresantă sau plictisitoare.

Psalmistul spune: „Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse…” (Psalmul 16:11). Dumnezeu te-a creat pentru Sine Însuși, și numai când descoperi scopul Său pentru viața ta vei putea găsi bucuria și pacea. Dacă ai lua un pește din ocean și l-ai pune pe plajă, ai vedea cum i se usucă solzii în timp ce încearcă să respire. Se simte bine peștele? Nu. Dacă l-ai acoperi cu un munte de bani s-ar simți bine? Nu. Un iPad, o carte bună sau o băutură răcoritoare l-ar face să se simtă bine? Nu. Dar o garderobă nouă? Nu. Un singur lucru l-ar face să se simtă bine: să-l arunci înapoi în apă. Acel pește nu va fi niciodată fericit pe plajă pentru că nu a fost creat să stea pe nisip. El a fost creat să înoate în ocean… așa cum tu ai fost creat să fii în părtășie cu Dumnezeu! Te vei simți mereu ca un pește pe uscat – fără să cunoști pacea și bucuria – dacă nu dorești sau nu accepți să-L întâlnești pe Isus.

Vestea bună e că printr-o rugăciune te poți apropia de El. După ce Îl inviți în inima ta, nu te vei mai simți niciodată gol. Știi de ce a venit Domnul Isus pe pământ? Pentru oameni! El ne spune: „ca să aibă în ei bucuria Mea deplină.” (Ioan 17:13) Așadar, lasă bucuria să se vadă, în timp ce-L sărbătorești pe Emanuel!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

2 Corinteni 9:1-15

Pentru a nu trăi regrete zadarnice în ziua secerişului, să semănăm neîngrădit acum, în timpul semănatului (v. 6; Luca 6:38; Deuteronom 15:10). Ceea ce Dumnezeu ne pune pe inimă, să facem, şi să facem cu bucurie. Pentru că lucrurile pe care le păstrăm pentru noi nu ne vor îmbogăţi şi ceea ce dăm nu ne va secătui niciodată (Proverbe 28:27)! Harul lui Dumnezeu ne va umple întotdeauna în toate lucrurile, însă nu cu tot ce ne-ar plăcea nouă, ci având toată îndestularea (v. 8).

Versetele 11-14 ne amintesc că generozitatea dezinteresată îi face pe cei ajutaţi să aducă mulţumiri lui Dumnezeu şi să se roage pentru cei care au dăruit. Pornind de la o întrebare pe care am putea-o considera de mică importanţă privind binefacerea, apostolul ştie să ne îndrepte gândurile spre subiectele cele mai glorioase: smerenia Domnului (cap. 8:9) şi darul de nepreţuit al lui Dumnezeu (v. 15). Să căutăm ca în detaliile mărunte ale vieţii noastre de zi cu zi să aplicăm adevărurile fericite ale credinţei! Astfel, o simplă masă, o întrunire de familie, un cadou făcut sau primit cu afecţiune sunt ocazii pentru a-I mulţumi lui Dumnezeu şi pentru a gândi la Darul prin excelenţă pe care Dumnezeul dragostei l-a făcut lumii trimiţându-L pe Fiul Său (v. 15; Ioan 3:16).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: