Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 20, 2020”

20 Decembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

S-a smerit pe Sine, făcându-Se ascultător până la moarte, și chiar moarte de cruce.

Filipeni 2.8


Oriunde Hristos este prezentat în perfecțiunea caracteristică Lui, gândurile noastre devin atât de nepotrivite, iar excelența Domnului le depășește atât de mult. El este suficient pentru a fi plăcerea Tatălui și cu siguranță că ar trebui să fie și a noastră. Însă este important ca inimile noastre să fie ocupate cu El, așa cum S-a aflat El pe pământ, în starea Lui smerită. Acum El Se află la dreapta lui Dumnezeu, iar noi, ca să fim schimbați în același chip cu al Lui, trebuie să privim la El în slavă. Însă, atunci când căutăm să avem în noi gândul lui Hristos, trebuie să privim la El așa cum a fost aici jos.

Astfel, în Filipeni 2, ni se spune: „Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus” – când s-a întâmplat aceasta? Atunci când Acela care avea chipul lui Dumnezeu n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor; atunci când a fost găsit la înfățișare ca un om, El S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. Sunt două etape în coborârea Lui: prima, atunci când, având chipul lui Dumnezeu, El S-a coborât pentru a fi om; iar a doua, atunci când El, care S-a smerit atât de mult, S-a făcut ascultător până la moarte de cruce.

Acesta este felul în care El S-a coborât din slava lui Dumnezeu – S-a coborât aici pe pământ. Nimic nu L-a putut opri.

J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

Acum Fiul Omului a fost preamărit și Dumnezeu a fost preamărit în El.

Ioan 13.31Gloriile morale ale Domnului Isus

În Ioan 12.23, când Domnul Isus spunea: „A sosit ceasul să fie preamărit Fiul Omului”, El Se referea la viitor, la momentul când va prelua domnia universală. Atunci gloria Sa oficială va fi vizibilă pentru toți oamenii – ei Îl vor recunoaște în domnia Sa desăvârșită peste cer și peste pământ, în atributele Sale de putere, de înțelepciune și de bunătate.

Acum, cu toate că Domnul Se exprimă oarecum asemănător, El face referire la altceva. Spunând: „Acum Fiul Omului a fost preamărit”, El arată spre cruce. Când Își dă acolo viața, gloria Sa morală este cea care strălucește cel mai puternic. Cei mai mulți oameni nu au văzut nimic din aceasta. Dar cine privește prin credință la cruce nu poate să nu vadă ceva din grandoarea Sa morală.

Isus Hristos a fost ascultător de Dumnezeu toată viața, dar, la cruce, ascultarea Sa a atins punctul suprem: împlinind porunca Tatălui, El Și-a dat viața.

Mântuitorul a îndurat chinuri de nespus, dar în cele trei ore de întuneric, când a stat pentru noi, în judecata lui Dumnezeu, El a suferit cu răbdare până ce totul „s-a sfârșit”.

La cruce s-a arătat, de asemenea, dăruirea Sa de bunăvoie față de Dumnezeu, pentru ca planul divin de mântuire să fie împlinit.

Dragostea Sa față de noi a fost așa de mare, încât El S-a dat ca să ne mântuiască. El a suportat durerile morții din dragoste față de tine și față de mine.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SOȚIA TA ȘTIE CĂ O IUBEȘTI? (1) – Fundația S.E.E.R. România

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele…” (Efeseni 5:25)


De ce spune Biblia: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea”? Pentru că soția ta trebuie să știe că o iubești, că te gândești la ea și că iei în considerare părerile ei, nevoile ei și dorințele ei. Și dacă nu-i spui, ea nu va ști! Așadar, să ne uităm la modul în care Domnul Isus a iubit Biserica Sa – care a început cu doisprezece ucenici, ființe umane cu slăbiciuni – și să învățăm de la El cum trebuie să ne iubim soțiile: Isus i-a iubit necondiționat!

A fost mereu un lucru ușor? Nu! Însă în loc să-i cicălească pe ucenici despre ce sunt sau nu sunt, El S-a bucurat gândindu-se ce vor deveni după ce harul Său va lucra în viețile lor. Oprește-te și adu-ți aminte de calitățile pe care le-ai văzut în soția ta și care te-au atras inițial la ea. De-a lungul anilor s-ar putea să fi luat câteva kilograme în plus, să-i fi apărut câteva riduri și uneori să fie inabordabilă, îngropată în munții de treburi gospodărești… Dar este în continuare aceeași persoană minunată de care te-ai îndrăgostit.

E ușor să uiți, așa că trebuie să-ți amintești constant de asta… și să-i amintești și ei! Când trandafirii sunt expuși la ger, se ofilesc și mor; dar dacă au parte de soare și de ploaie, ei înfloresc. Descriind soția ideală, Solomon scrie: „Fiii ei se scoală, şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală, şi-i aduce laude” (Proverbele 31:28).

De ce acești copii și-au lăudat mama? Pentru că l-au văzut pe tatăl lor făcând-o! Așadar, dacă ai fost prea ocupat, prea absorbit de muncă sau de propria ta persoană, schimbă-ți felul de a fi – și spune-i soției tale cât de mult o iubești (și sper să fie adevărat!). Și apropo, doamnelor: este un principiu care funcționează în ambele sensuri!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Estera 1:10-22


Refuzul împărătesei Vasti de a răspunde la chemarea soţului ei, să-şi arate frumuseţea, stârneşte mânia acestuia. Assuerus (Ahaşveroş) este în mod clar un om violent. Însă mânia nu poate fi considerată un semn de putere sau de autoritate. În general, ea denotă contrariul: slăbiciune de caracter şi lipsa autocontrolului. Cunoaştem din propria experienţă ce greu este să ne controlăm reacţiile când avem de făcut faţă dificultăţilor şi, în special, când acestea se acumulează. Să cerem astfel Domnului puterea de a ne controla.

Împărăteasa Vasti este aici imaginea creştinătăţii responsabile, smulse din mijlocul naţiunilor. Hristos a aşteptat ca Biserica Lui să-şi arate frumuseţea înaintea lumii şi, astfel, ca ea să-I preamărească gloria. Însă, vai! Cum a răspuns ea la această dorinţă? Printr-o desconsiderare totală a voii Domnului! Dar se apropie ziua când ea va auzi aceste cuvinte îngrozitoare: „Te voi vărsa din gura Mea” (Apocalipsa 3.16). Creştinule, dacă Biserica, în întregul ei, şi-a pierdut mărturia pe care trebuia s-o poarte, nu uita tu s-o duci mai departe! Dumnezeu aşteaptă ca fiecare dintre copiii Lui să arate lumii ceva din frumuseţea morală a Domnului Isus.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: