Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 17, 2020”

17 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Va fi preot pe tronul Său; și sfatul de pace va fi între ei.

Zaharia 6.13Melhisedec (6) – Un Preot împărătesc

Versetul de astăzi din Zaharia este o profeție uimitoare cu privire la Mesia. El va fi „un preot pe tronul Său”, ceea ce înseamnă că va fi Împărat și Preot în același timp. Un preot împărătesc este ceva ce Israel, ca popor, nu văzuse niciodată. De fapt, slujbele de preot și de împărat erau complet separate și doar fiii lui Aaron puteau funcționa ca preoți în templu (Numeri 16.39,40). Împăratul Ozia a învățat o lecție dureroasă atunci când a încercat să acționeze ca preot în templu (2 Cronici 26.16-21).

Profeția lui Zaharia privește către un timp când „sfatul de pace” va fi făcut între regalitate și preoție. Mesia (Împăratul) va fi Preot pe tronul Său în Mileniu. Dar care este legătura dintre acest lucru și Melhisedec? Melhisedec, preotul Celui Preaînalt, este „împărat al dreptății” și „împărat al păcii” (Geneza 14.18; Evrei 7.2). Cel care a fost una dintre cele mai timpurii imagini ale lui Hristos în Biblie a fost atât împărat, cât și preot. Vedem același lucru în Psalmul 110, unde este profețit că Hristos va cârmui din Sion și că va fi Împărat în Ierusalim (Psalmul 110.2,5). Dar Dumnezeu de asemenea a jurat că El va fi preot pentru totdeauna, după rânduiala lui Melhisedec (Psalmul 110.4). Psalmul 110 este într-o perfectă armonie cu profeția din Zaharia.

Dar aceste lucruri nu sunt doar chestiuni teoretice, ci au implicații vitale pentru noi, căci în prezent suntem „o preoție împărătească” (1 Petru 2.9) și, în viitor, vom împărăți împreună cu El, fiindcă El ne-a făcut „împărați și preoți” (Apocalipsa 1.6).

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este schimbare.

Iacov 1.17Mărturia generalului (1)

În toate timpurile și din toate categoriile sociale, Dumnezeu a avut martorii Săi credincioși. Unul dintre aceștia a fost generalul Georg von Viebahn (1840-1915). El descindea dintr-o familie pe care împăratul Friedrich Wilhelm I, în anul 1728, o ridicase la rangul de nobilime prusacă și care a dat statului mulți ofițeri și funcționari. După ce și-a luat examenul de maturitate a dorit să continue tradiția familiei și să devină soldat.

Încă de la vârsta de cincisprezece ani, prin intermediul unui camarad de joacă credincios, care îi vestise evanghelia, L-a primit prin credință pe Domnul Isus ca Mântuitor al său personal. După bacalaureat, în anul 1859, și-a început cariera militară la un regiment al trupelor de elită din Berlin. Subiectul rugăciunii sincere a lui Georg a fost ca el să poată da permanent mărturia unui ucenic devotat al Domnului și Mântuitorului său.

Georg von Viebahn s-a căsătorit în anul 1869 cu Christine Ankersmit. Soții cercetau adesea împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Soția lui Georg cunoscuse deja în tinerețe în Anglia câțiva creștini care se strângeau în Numele Domnului Isus după modelul primilor creștini, fără să aibă o denumire proprie deosebită. Cu un astfel de cerc de frați s-au strâns și ei în Wiesbaden (Germania), unde a fost primul lor domiciliu comun, având dorința sinceră să stăruie „în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni”.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

MEDITEAZĂ LA CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU! – Fundația SEER

„Zi şi noapte cugetă la Legea Lui!” (Psalmul 1:2)


Când treci dincolo de simpla citire a Bibliei și îți faci timp să meditezi în fiecare zi la adevărurile ei, începi să gândești ca Dumnezeu. Când se întâmplă lucrul acesta, viața ta se schimbă radical. Apostolul Petru era atât de dependent de cuvintele Domnului Isus, încât a zis: „La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.” (Ioan 6:68). Și Iov a zis: „N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui.” (Iov 23:12).

Întrebare: Cât de des îți faci timp să meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu? În timp ce meditezi, îți dezvolți o gândire care te ajută să-ți depășești fricile. „Cuvântul Meu… nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:11).

Ai înțeles? Cuvântul lui Dumnezeu va împlini planurile lui Dumnezeu pentru viața ta! De aceea Satan se va lupta cu tine să nu găsești timp pentru citirea Bibliei. De fapt, nu-ți găsești timp, ci ți-l faci! Proorocul Isaia a spus: „În fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici.” (Isaia 50:4). Într-o lume care este deseori privată de angajamente, Dumnezeu promite: „Eu nu voi renunța la tine. Voi lucra în continuare la viața ta – până când vei dobândi percepții clare, o credință puternică și o umblare spirituală echilibrată. Și pe măsură ce meditezi la preceptele Mele, vei începe deplasarea într-o direcție nouă. Iar când se va întâmpla asta, viața ta va deveni prosperă și rodnică!”

Așadar, începând de astăzi – meditează la Cuvântul lui Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 24:1-20


După cum spune profeţia din Isaia 10, puterea asiriană a fost anihilată. Pe ruinele ei s-a ridicat imperiul babilonian, înglobând aproape întreaga lume antică, inclusiv Egiptul. În consecinţă, va fi cunoscut ca primul mare imperiu al naţiunilor. Este un punct de cotitură în istoria lumii. Israel este lăsat deoparte; încetează să mai constituie centrul guvernării lui Dumnezeu pe pământ. Guvernarea este destinată acum naţiunilor (popoarelor neiudaice), iar ceea ce numim timpul
naţiunilor urmează să înceapă. Ea durează şi astăzi.

Ioiachim, împăratul lui Iuda, devenit şi el vasal lui Nebucadneţar, se revoltă după trei ani, iar fiul său Ioiachin (sau Ieconia), care-i succedă, urmează aceeaşi cale rea. Atunci are loc prima deportare a lui Iuda la Babilon. Eveniment solemn! Chiar şi aşa, mai rămâne o ultimă şansă pentru poporul sărac al ţării, care scapă de deportare. Ca suveran, Nebucadneţar îl aşază pe tronul lui Iuda pe un al treilea fiu al lui Iosia: Zedechia. Dar nici acesta nu acţionează altfel decât predecesorii lui. Adânca orbire a acestor din urmă trei împăraţi este mult mai de nescuzat, deoarece profetul Ieremia n-a încetat pe parcursul domniei lor să-i avertizeze din partea Domnului.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: