Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 2, 2020”

2 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

De trei ori pe an, toată partea bărbătească a ta să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege: la sărbătoarea Azimelor și la sărbătoarea Săptămânilor și la sărbătoarea Corturilor; și ei să nu se înfățișeze înaintea Domnului cu mâna goală: fiecare potrivit darului mâinii sale, după binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău, pe care ți-o va da.

Deuteronom 16.16,17La începutul capitolului 16 din Deuteronom ne sunt prezentate trei sărbători. La fiecare dintre ele, Domnul accentuează necesitatea ca israeliții să se înfățișeze înaintea Lui „în locul pe care El îl va alege„. Aceste trei sărbători sunt foarte interesante, fiindcă ne prezintă de asemenea trei momente importante din căile lui Dumnezeu cu omul.

Sărbătoarea Paștelui, sau a Azimelor, reprezintă felul în care Dumnezeu Și-a răscumpărat poporul. Ea trebuia ținută în amintirea faptului că Dumnezeu îi scosese din Egipt. Nu este menționată bucuria, ci necesitatea de a mânca azime, „pâinea întristării”. Aceasta este cu siguranță o aducere-aminte a necazurilor lor din Egipt, însă, pentru noi, este o amintire despre suferințele Domnului nostru, Cel fără păcat, atunci când a strigat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Psalmul 22.1).

Sărbătoarea Cincizecimii vorbește despre primele roade: despre rezultatele lucrării lui Hristos – venirea Duhului Sfânt și formarea Adunării lui Dumnezeu.

Sărbătoarea Corturilor vorbește despre odihna lui Dumnezeu cu și pentru poporul Său. Împlinirea ei pe pământ va avea loc în Mileniu, iar în cerul nou și pe pământul nou va fi odihna eternă a lui Dumnezeu.

Spre deosebire de Paște, aceste două sărbători vorbesc despre bucuria în prezența Domnului și despre aducerea de bună voie a darurilor potrivit cu binecuvântările Lui. Dumnezeul și Tatăl nostru ne-a dat deja binecuvântarea de a înțelege aceste lucruri prin credință încă de pe acum. Să ne adunăm laolaltă și să ne bucurăm înaintea Lui pentru toate lucrurile mari pe care le-a făcut pentru noi!

A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ

Tu ești mai frumos decât fiii oamenilor. Harul este turnat pe buzele Tale; de aceea Dumnezeu Te-a binecuvântat pe vecie.

Psalmul 45.2Harul turnat pe buzele Sale

Cuvintele Scripturii din versetul de astăzi s-au împlinit în viața Mântuitorului, care este deopotrivă glorios și plin de har. În gloria Sa, Domnul Isus Hristos este mai presus de orice nume care se poate numi; El va triumfa peste toți cei care Îl urăsc. În același timp însă, El este plin de dragoste față de toți cei care Îl ascultă. În măreția Sa, Mântuitorul va înainta victorios datorită adevărului, a blândeții și a dreptății – cele trei atribute dumnezeiești care vor fi arătate atunci când va veni să judece și care nu au lipsit nicidecum atunci când El a luat trup de om pe pământ, pentru a ne mântui. Domnul Isus este măreț și plin de har, El este Dumnezeu și Om; tronul Său este veșnic. Drepturile Domnului sunt supreme; stau deasupra oricărui alt lucru.

Psalmistul, departe de a repeta niște lucruri pe care pur și simplu le auzise, avea inima în clocot când scria acest psalm. Limba lui era ca pana unui scriitor care scria repede, cu ușurință. Astăzi, noi avem mult mai multe motive să aducem în orice timp și în orice loc adorare acestei Persoane pe ale Cărei buze este turnat harul dumnezeiesc! Acest har turnat pe buzele Domnului este turnat peste noi datorită jertfei Sale. Noi cunoaștem acest har din cuvintele Domnului Isus Hristos, dar și din lucrarea Sa cu urmări veșnice pentru toți cei care și-au pus încrederea în El.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PUTEREA MĂRTURIEI TALE – Fundația SEER

„Du-te… şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul” (Marcu 5:19)


Cea mai puternică mărturie dintre toate este o viață care nu poate fi explicată fără Dumnezeu! Oamenii îți pot pune la îndoială teologia, dar mărturia ta e ceva diferit! De șase ori citim în NT că s-a confruntat apostolul Pavel cu o audiență ostilă, și de fiecare dată și-a oferit mărturia personală. Fără ceartă, fără dezbateri – doar istoria vieții sale.

Dr. David Yonggi Cho a construit cea mai mare biserică din Coreea de Sud (un milion de membri). El a fost câștigat pentru Hristos de o doamnă pe care a întâlnit-o o singură dată. Ea și-a împărtășit mărturia și a plecat, iar Cho, fost budist, nu a mai întâlnit-o niciodată. Mărturia ta este un lucru extraordinar, mai ales când este susținută de un mod de viață remarcabil. Oamenii care nu vor să-i asculte pe alții te vor asculta pe tine, vor avea o relație cu tine și îți vor răspunde – dacă le împărtășești mărturia ta. În acel moment, nu uita următoarele:

1) Fii captivant! Spune-le varianta scurtă și evită clișeele. Domnul Isus este modelul și exemplul suprem; El a venit să aducă „viață din belșug” (Ioan 10:10).

2) Fii specific! Vorbește despre: a) cum era viața ta; b) cum L-ai întâlnit pe Hristos; c) cum este viața ta acum.

3) Fii sincer! Nu spune: „Toate problemele tale dispar când devii creștin.” Viața de creștin este un câmp de luptă, nu un teren de sport. Spune-le oamenilor că duci în continuare lupte, dar că ceva important s-a schimbat: nu mai ești singur: „Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.” (1 Ioan 4:4). 4) Fii cald! Nu încerca să-i împingi cu forța în Împărăție. Fii blând, aruncă sămânța și lasă secerișul în seama lui Dumnezeu. Acum, „du-te… şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut ție Domnul.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 17:1-41


Osea, ucigașul și succesorul lui Pecah, va fi ultimul împărat al lui Israel. Amânarea acordată de Domnul timp de câţiva ani nu a adus nici un profit. Cel de-al nouălea an al domniei lui Osea marchează, împreună cu cucerirea Samariei, deportarea tuturor celor zece seminţii. Însă Domnul, în dreptatea Lui, n-a dorit să facă acest pas final fără să stabilească încă o dată și într-o manieră indiscutabilă vina lui Israel. Versetele de la 7 la 18 constituie acuzarea sigură din partea Domnului vizavi de acest popor nefericit. Tot așa va fi și înaintea scaunului de judecată. Morții nu vor fi judecați fără ca acele cărți de aducere-aminte ale lucrărilor lor să fie deschise, spre completa lor descumpănire (Apocalipsa 20.12, 13).

Împăratul Asiriei a procedat la un schimb de populaţii. Este jalnic să vezi, de aici înainte, frumoasa țară a Canaanului ocupată din nou de naţiuni idolatre, chiar dacă, în afară, acestea au învățat să se teamă de Domnul şi au adăugat închinarea către El la cultul propriilor dumnezei! (v. 23-34).

Am ajuns acum la momentul despre care, prin gura profetului Osea, Domnul a pronunţat asupra lui Israel solemnul „Lo-Ami”:Nu sunteţi poporul meu!”, cu reciproca: „Eu nu voi fi Dumnezeul vostru” (Osea 1.9, 10).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: