Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 5, 2020”

5 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Fiii lui Israel au intrat pe uscat în mijlocul mării; și apele le erau un perete la dreapta și la stânga lor.

Exod 14.22Care este aplicația acestei întâmplări pentru noi, creștinii? Ce lecție importantă avem de învățat din ceea ce a avut loc la Marea Roșie? De fapt, ce reprezintă Marea Roșie? Și care este diferența dintre pragul de sus al ușii stropit cu sânge (Exod 12.7) și apele despărțite ale mării?

Marea Roșie simbolizează moartea lui Hristos, aplicată tuturor vrăjmașilor noștri spirituali: păcatul, lumea și Satan. Prin moartea lui Hristos, credinciosul este în mod complet și pentru totdeauna eliberat de puterea păcatului. El a murit față de păcat prin moartea lui Hristos; și ce putere mai poate avea păcatul asupra unui om mort? Este privilegiul creștinului să se socotească la fel de mult liber de stăpânirea păcatului ca un om care zace mort pe podea. Ce putere are păcatul asupra unuia ca acesta? Niciuna! La fel și în privința creștinului – păcatul locuiește în el, însă dominația lui a luat sfârșit. Hristos a smuls sceptrul din mâna vechiului nostru stăpân și l-a zdrobit în bucăți. Nu numai că sângele Său ne-a curățit de păcate, însă moartea Lui a frânt puterea păcatului.

Una este să știm că păcatele ne sunt iertate și cu totul alta să știm că „trupul păcatului” este anulat, că dominația lui a luat sfârșit și că puterea lui a fost frântă (Romani 6.6). Mulți vor spune că ei nu pun la îndoială iertarea de păcate, însă că nu știu cum stau lucrurile cu privire la rădăcina păcatului care locuiește în ei. Astfel de persoane nu și-au însușit învățătura din Romani 6.1-14. În ce privește înțelegerea spirituală și însușirea practică a privilegiilor, ei nu au ajuns pe țărmul celălalt al Mării Roșii. Ei nu știu ce înseamnă să fie morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru.

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați, … ci cu sângele scump al lui Hristos.

1 Petru 1.18,19Vă înșelați dacă…

Vă înșelați dacă gândiți că „după moarte se termină totul”. Dumnezeu nu l-a creat pe om ca pe un animal. După moarte, corpul omului putrezește, dar „duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat” (Eclesiastul 12.7).

Vă înșelați dacă afirmați: „Viața mea cinstită mă va apăra în fața dreptății lui Dumnezeu”. În Biblie este scris: „toți au păcătuit și n-au ajuns la slava lui Dumnezeu” (Romani 3.23).

Vă înșelați dacă vă bizuiți pe „oameni care se vor ruga pentru dumneavoastră după moarte”. „Niciunul nu poate să răscumpere pe fratele său, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării pentru el însuși” (Psalmul 49.7). Dacă muriți în păcatele voastre, veți și învia cu ele.

Vă înșelați dacă spuneți: „Dumnezeu este bun, El îi va ierta pe toți oamenii”. Da, Dumnezeu este sfânt și drept, de aceea „nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat” (Exod 34.7).

Dumnezeu este de asemenea dragoste. El a venit pe pământ în Persoana Fiului Său ca Omul Isus Hristos. Acest Om fără păcat a murit la cruce pentru a ispăși păcatele tuturor acelora care cred în El. Veniți la El, așa cum sunteți! Credeți că El a purtat și pentru voi pedeapsa păcatelor pe care le-ați săvârșit! Acceptați harul pe care Dumnezeu dorește să vi-l arate! Mântuirea nu vă costă nimic, pentru că Isus Hristos a plătit prețul întreg, murind pe cruce.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

EXPERIENȚA CREȘTERII PERSONALE – Fundația SEER

„Credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele…” (Efeseni 4:15)


 Înainte de a confrunta pe cineva într-o problemă, oprește-te și analizează-ți motivele. Obiectivul tău – este acela de a-l ajuta sau de a-l umili pe respectivul? Domnul Isus se ocupa cu ridicarea și restaurarea oamenilor, deci și tu ar trebui să te ocupi tot cu așa ceva. Ai aborda lucrurile diferit, dacă nu ai fi atât de implicat în mod personal? Confrunți această persoană pentru ca tu să ai o reputație mai bună? A doborî pe cineva pentru ca tu să fii înălțat este cea mai meschină formă de gratulare a sinelui. Poetul Kahlil Gibran a spus: „Pentru a înjosi trebuie să fii mic.” Nu face asta! E un semn de nesiguranță. Îți aduci aminte de răspunsul lui Neemia, dat celor care au încercat să-l descurajeze ca să nu mai reconstruiască zidurile Ierusalimului?

„Am o mare lucrare de făcut, şi nu pot să mă pogor; cât timp l-aş lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta.” (Neemia 6:3). Nu-i lăsa pe criticii tăi să-ți rupă ritmul! Nu da mai multă crezare opiniilor unui critic decât dai încurajărilor unui prieten. Înainte de a pune viața cuiva sub microscop, oprește-te și analizează-ți propria viață. Nu cumva te lupți cu aceeași problemă, dacă nu cumva cu una mai gravă? Tu ai izbândit, acolo unde acuzi pe altcineva că a eșuat?! Cu alte cuvinte, ți-ai câștigat dreptul de a te face auzit? Apostolul Pavel scrie: „Credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele.” Gândește-te că e posibil ca situația prin care treci chiar acum să fie o oportunitate de a-ți măsura maturitatea și de-a o transforma într-o experiență de creștere spirituală.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 18:26-37


Mai-marele paharnicilor îşi desfăşoară discursul uzând rând pe rând de ameninţări, de ironii şi de minciuni. Pretinde în mod fals că a primit poruncă de la Domnul să se ridice împotriva lui Iuda şi să-l nimicească (v. 25). Pentru moment încearcă seducţia. Împrumutând limbajul poporului (după cum Satan ştie să-l folosească pe al nostru), descrie în culori strălucitoare bogăţiile Asiriei în care propune să-i ducă: grâu, pâine, vii etc. Pe scurt „îi asigură el” este „o ţară ca ţara voastră”. Întradevăr, dacă comparăm aceste resurse ale Asiriei cu cele ale Canaanului, aparent nu sunt diferenţe. Totuşi există una! şi esenţială: Ţara vrăjmaşului nu este ca cea a Domnului, „ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu ape adânci care ţâşnesc în văi şi munţi” (Deuteronom 8.7, 8). O ţară ca ţara voastră? Cu siguranţă nu! Isus nu dă „cum dă lumea” (Ioan 14.27). Dacă vrăjmaşul nu reuşeşte să-l determine pe credincios să-i accepte resursele sale înşelătoare, va căuta să-l îndepărteze de Resursa supremă: de Atotputernicul său Dumnezeu (vezi v. 33-35). Ce răspuns trebuie să dea cel credincios? Pur şi simplu să tacă. Nu discutaţi deloc cu diavolul! Fugiţi de el!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: